PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 117--130
Tytuł artykułu

Naruszenie prawa do zmiany sprzedawcy energii jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Violation of the Right to Switch the Energy Supplier as a Practice Infringing Collective Consumer Interests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczy celem artykułu jest pokazanie znaczenia procesu liberalizacji rynku energii dla konsumentów i jego rezultatu w postaci prawa do zmiany sprzedawcy energii. Przedstawiony został sposób rozumienia pojęcia konsumenta w kontekście jego roli, jaką odgrywa na rynku energii. Dążenia unijnego ustawodawcy zmierzają bowiem do jego ochrony, poprzez stworzenie regulacji mających w istocie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne najsłabszym uczestnikom rynku. Wolny rynek nie jest jednak wolny od zagrożeń. Praktyka pokazuje jak regulacje stworzone dla odbiorców mogą być wykorzystane przeciwko nim przez przedsiębiorstwa energetyczne. W artykule został rozpatrywany problem newralgicznej nadal pozycji odbiorcy energii, mimo podejmowanych działań liberalizacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The basic aim of this article is to show the importance of the process of liberalization of the energy market for consumers and as a result the right to change energy supplier. It was presented understanding of the notion of consumer in the context of its role in the energy market. The actions of the EU legislator are aimed at its protection, by creating regulations that essentially ensure energy security for the weakest market participants. The free market is not free from risks. Practice shows how regulations created for energy consumer can be used against them by energy companies. The article dealt with the sensitive issue of energy continues to position the consumer, despite the liberalization measures taken.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Czarnecka M., Z problematyki ochrony praw konsumenta na rynku energii elektrycznej, ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 200.
 • Elżanowski F., Regulacja rynku energii w sektorze gazu. Założenia modelowe liberalizacji sektora gazu ziemnego w Polsce, [w:] Rudnicki M., Sobieraj K. (red.), Nowe prawa energetyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Kalus S., Komentarz do art. 221 Kodeksu cywilnego [w:] Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, 2018 LEX 10674.
 • Krzykowski M., Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na rynku energetycznym w świetle wybranego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ,,Studia Prawnoustrojowe" 2015, nr 28.
 • Nowak B., Prawo konkurencji Unii Europejskiej w liberalizacji rynku energii. Wybrane aspekty, ,,Przegląd ustawodawstwa Gospodarczego" 2009, nr 10.
 • Pawełczyk M., Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK, ,,Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2014, nr 5 (3).
 • Sołtysik M., Mucha-Kuś K., Tworzenie rynku gazu: ewolucja czy rewolucja?, ,,Polityka Energetyczna" 2014, Tom 17, z. 3.
 • Swora M., Falecki A., Komentarz do art. 4j ustawy - Prawo energetyczne, [w:] Muras Z., Swora M. (red.), Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11s , 2016 LEX 10489.
 • Szafrański A., Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Walaszek-Pyzioł A., O jednej z prawnych metod liberalizacji rynku energii elektrycznej - ,,prawo" odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, [w:] Wierzbowski M., Stankiewicz R. (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
 • https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14067.
 • http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=78DB7278.
 • https://www.ure.gov.pl/pl/liberalizacja-rynku-en/7577,Wzrosla-liczba-zmian-sprzedawcy-energii-elektrycznej.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.