PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 131--145
Tytuł artykułu

Prawo do prywatności, a niejawne prowadzenie działań wobec cudzoziemców na gruncie ustawy o działaniach antyterrorystycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Right to Privacy and Secret Activities against Foreigners Based on Act of Counter-Terrorism Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotowe opracowanie zajmuje się analizą wzajemnych relacji pomiędzy prawem do prywatności, a normą zawartą w art. 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Autorka stawia pytania, w jaki sposób kształtują się wzajemne współzależności pomiędzy konstytucyjnym prawem do prywatności, a czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi stosowanymi wobec cudzoziemców podejrzanych o występowanie po ich stronie ryzyka związanego z działaniami terrorystycznymi. Analizie poddano zarówno istotę prawa do prywatności, jak i unormowania zawarte bezpośrednio w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, w szczególności przepis odnoszący się do czynności wobec cudzoziemców. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns on analising interplay between right to privacy and conterterrorism regulation from article 9 of the act on counter-terrorism activities. The author asks a question how the interactions are moulding in connection with constitutional right to privacy and operational and reconnaissance activities which are used to foreigners suspected of terrorism. The analysis contains the area right to privacy and the regulations from the act on counter-terrorism activities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Bibliografia
 • Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 • Borkowski R., Kontrterroryzm i antyterroryzm (aspekty teoretyczne i praktyczne), "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" (2016), nr 3.
 • Chrabonszczewski M., Prywatność. Teoria i Praktyka, Warszawa 2012.
 • Dörre- Nowak D., Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005.
 • Fleszer D., Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Roczniki Administracji i Prawa" (2015), T. XV, z. 1.
 • Gabriel-Węglowski M., Działania antyterrorystyczne. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Gardocka T., Ustawa antyterrorystyczna a wolności konstytucyjne, (w:) Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem, red. Herbowski P., Słapczyńska D., Jagiełło D., Warszawa 2017.
 • Jagielski J., Kilka uwag o polskim prawie o cudzoziemcach na obecnym etapie, "Białostockie Studia Prawnicze" (2007), z. 2.
 • Jałoszyński K., Podsystem antyterrorystyczny systemu bezpieczeństwa państwa (w:) Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem, red. Jałoszyński K., Aleksandrowicz T., Wiciak K., Szczytno 2016.
 • Jałoszyński K., Realizacja działań kontrterrorystycznych przez Policję zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych (w:) Kontrterroryzm siły specjalne, wydarzenia w 2016 roku, Jałoszyński K., Zubrzycki W., Jabłoński J., Szczytno 2016.
 • Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010.
 • Krakała A., Pojęcie cudzoziemca i ogólna charakterystyka unormowań dotyczących jego statusu, (w:) administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, Prawo, zasady, red. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Stahl M., Warszawa 2014.
 • Kumela-Romańska M., Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce, Warszawa 2017.
 • Lizis Ł., Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" (2016), nr 2.
 • Michałowska K., Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" (2013), nr 911.
 • Niżnik-Mucha A., Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Picker E., Godność człowieka a życie ludzkie, tłum. Merecki J., Warszawa 2007.
 • Piotrak M., Rola i zadania szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zarządzaniu kryzysowym i ochronie infrastruktury krytycznej, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" (2016), nr 15.
 • Resztak I., Zjawisko terroryzmu, "Prokuratura i Prawo" (2012), nr 7-8.
 • Sławińska A., Szczególne regulacje dotyczące prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach -przestępstw o charakterze terrorystycznym- wybrane zagadnienia, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" (2016), nr 3.
 • Sobczak J., Prawo do wizerunku, prywatności i godności wobec wolności słowa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio K- Politologia" (2008), Vol. 15, nr 1.
 • Stelmach J., System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem " Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka" (2017), nr 2.
 • Taracha A., Nowe regulacje dotyczące czynności operacyjno-rozpoznawczych zawarte w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, (w:) Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem, red. Herbowski P., Słapczyńska D., Jagiełło D., Warszawa 2017.
 • Tomaszewski P., Polskie jednostki policyjne do walki z terroryzmem, "Historia i Polityka" (2012), nr 8.
 • Uliasz J., Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, "Samorząd Terytorialny" (2013), nr 3.
 • Wiak K., Definicja terroryzmu- cechy charakterystyczne i kwestie sporne (w:) Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym, red. Czebotar Ł., Hypś S., Wiak K., Lublin 2016.
 • Wiak K., Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009.
 • Żygadło A., Wyłączenie tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Warszawa 2011.
 • Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 11 lipca 2016 r. w sprawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych.https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wniosek do TK w sprawie ustawy antyterrorystycznej 11 lipca 2016.pdf.
 • Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych z 16 maja 2016 r. (Druk nr 516). http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9CCA65458151278AC1257FB50049D701/ File/516.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.