PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 21--32
Tytuł artykułu

Zastosowanie koncepcji interesariuszy w praktyce projektu

Warianty tytułu
The Use of Stakeholder Concept in Project Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu trudno wskazać aktualne przykłady złożonych przedsięwzięć realizowanych w sferze publicznej w Polsce, które stanowiłyby egzemplifikację zastosowania teorii interesariuszy w praktyce życia gospodarczego. Artykuł prezentuje wnioski płynące z analizy jednego z ostatnio zakończonych i największych projektów fuzji organizacyjnej w sferze publicznej w Polsce - likwidacji Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przejęcia ich zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wprowadzenie zmian systemowych miało na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Przedsięwzięcie to zakończyło się 1 września 2017 r., angażowało tysiące pracowników po stronie każdej z agencji, wymagało zmian w strukturze terenowej organizacji w całym kraju i dotyczyło kilkuset akredytowanych procesów, które w sposób nieprzerwany musiały być realizowane aby spełnić wymagania Komisji Europejskiej.
Od 1 września 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stała się jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce i największą agencją tego typu w Europie. Dzięki badaniom literaturowym, połączeniu obserwacji uczestniczącej autorów w konkretnym case study, artykuł stanowi próbę oceny wdrożenia omawianego projektu właśnie z perspektywy ARiMR na tle koncepcji właściwego kształtowania relacji z interesariuszami i odpowiedniego angażowania ich w projekt. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the conclusions drawn from the analysis of one of the recently completed and largest public-sector merger projects in Poland - the liquidation of the Agricultural Market Agency and the Agricultural Property Agency and the assumption of their tasks by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture and the National Center for Agricultural Support. The project aim was to reduce the number of institutions, limiting the costs of their operation and improving the quality of services for beneficiaries and contractors. The project ended on September 1, 2017, involving thousands of employees on each agency's side, requiring changes to the organization's off-site organization across the country, and involved several hundred accredited processes that had to be continued to meet the European Commission's requirements. Since September 1, 2017 the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture has become the sole paying agency for the EU Common Agricultural Policy in Poland and the largest agency of its kind in Europe. The article attempts to evaluate the implementation of the project from the perspective of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, in the context of proper relations with stakeholders and their appropriate involvement in the project. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bibliografia
 • Freeman R.E., Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Grucza B., Modele analizy interesariuszy projektu, w pracy zbiorowej pod red. Trocki M., Bukłaha E., Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 19-33.
 • Project Cycle Management Guidelines, European Commission, March 2004.
 • Grucza B., Trocki M., Zarządzanie interesariuszami projektu, w pracy zbiorowej pod red. Trockiego M. i Sońty - Drączkowskiej E.: Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009.
 • Grucza B., Spreckley F., Zarządzanie cyklem projektu, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, USA 2013.
 • Podręcznik Angażowania Interesariuszy tom 1: Praktyczne Spojrzenie na Zaangażowanie Interesariuszy - Przewodnik, Stakeholder Research Associates Canada Inc., UNEP, AccountAbility, 2005, wydanie polskie pod red. Bartosza Grucza, Bizarre, Warszawa 2012.
 • Podręcznik Angażowania Interesariuszy tom 2: Praktyczny Poradnik Angażowania Interesariuszy, Stakeholder Research Associates Canada Inc., UNEP, AccountAbility, 2005, wydanie polskie pod red. Bartosza Grucza, Bizarre, Warszawa 2012.
 • Grucza B., Analiza interesariuszy na przykładzie dużego projektu w złożonym środowisku, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • Trocki M., Grucza B., Analiza interesariuszy, Bizarre, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.