PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (47) | 25--41
Tytuł artykułu

Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu

Warianty tytułu
The Role of Leaders in Person-Organization Fit, Person-Job Fit and Person-Team Fit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza roli liderów w kształtowaniu różnego typu dopasowań pracowników w miejscu pracy. Realizacji tego celu służyły zarówno studia literatury przedmiotu, jak i wyniki dotychczas przeprowadzonych badań empirycznych, poświęconych tej problematyce. Kluczowymi działaniami lidera, które zwiększają dopasowanie człowiek- praca, są: modyfikowanie środowiska pracy, dostarczanie zasobów, udzielanie podwładnym wsparcia, rozwijanie ich kompetencji oraz kształtowanie postaw. Wzmacnianiu dopasowania do zespołu służy socjalizacja, budowanie pozytywnych relacji grupowych oraz facylitacja interakcji, a także kreowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego. W przypadku zwiększania dopasowania pracownika do organizacji istotne jest wzmacnianie identyfikacji z firmą i kształtowanie spójności grupowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to analyze the role of leaders in shaping different types of employee fit in the workplace. To complete this aim, research of literature and to-date empirical studies devoted to this issue was conducted. The key activities of the leader that increase person-job fit are: modification of work environment, provision of resources, supporting the subordinates, developing employee competencies and creating attitudes. Person-team fit can be sustained by way of socialization, building positive group relations and facilitation of interactions, as well as creating positive organizational climate. In the case of increasing person-organization fit, it is essential to reinforce identification with the company and create group cohesion.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Atwater, L., Dionne, S. (2012). A Process Model of Leader-Follower Fit. W: C. Ostroff, T.A. Judge (red.), Perspectives on Organizational Fit. New York: Taylor & Francis Group, 183-208.
 • Babakus, E., Yavas, U., Ashill, N.J. (2011). Service Worker Burnout and Turnover Intentions: Roles of Person-Job Fit, Servant Leadership, and Customer Orientation. Service Marketing Quarterly, 32, 17-31.
 • Barry, B. (2009). Wywieranie wpływu w organizacjach z perspektywy oczekiwań społecznych. W: A.Y. Lee-Chai, J.A. Bargh (red.), Władza. Pokusy i zagrożenia, Gdańsk: GWP, 35-57.
 • Berg, J.M., Dutton, J.E., Wrześniewski, A. (2013). Job Crafting and Meaningful Work. W: B. Dik, Z. Byrne, M. Steger (red.), Purpose and Meaning in the Workplace, Washington, DC: APA Books, 81-104.
 • Boon, C., Biron, M. (2016). Temporal Issues in Person-Organization Fit, Person-Job Fit and Turnover: The Role of Leader-Member Exchange. Human Relations, 1-24.
 • Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: GWP.
 • Cable, D.M., DeRue, D.S. (2002). The Convergent and Discriminant Validity of Subjective Fit Perceptions. Journal of Applied Psychology, 87, 875-884.
 • Chuang, A., Shen, Ch.-T., Judge, T.A. (2016). Development of a Multimensional Instrument of Person-Environment Fit: The Perceived Person-Environment Fit Scale (PPEFS). Applied Psychology, 65(1), 66-98.
 • Dansereau, F., Graen, G., Haga, W.J. (1975). A Vertical Dyad Linkage Approach to Leadership within Formal Organizations: A Longitudinal Investigation of the Role Making Process. Organizational Behavior and Human Performance, 13, 46-78.
 • Henderson, D.J., Liden, R.C., Glibkowski, B.C., Chaudhry, A. (2009). LMX Differentiation: A Multilevel Review of its Antecedents and Outcomes. The Leadership Quarterly, 20(4), 517-534.
 • Hogg, M.A., Reid, S.A. (2009). Tożsamość społeczna, przywództwo i władza. W: A.Y. Lee- -Chai, J.A. Bargh (red.), Władza. Pokusy i zagrożenia. Gdańsk: GWP, 193-215.
 • Kammeyer-Mueller, J.D., Schilpzand, P., Rubenstein, A.L. (2013). Dyadic fit and the process of organizational socialization. W: A.L. Kristof-Brown, J. Billsberry (red.), Organizational fit. Key issues and new directions. Oxford: John Wiley & Sons, 50-73.
 • Kozlowski, W.J., Doherty, M.L. (1989). Integration of climate and leadership: Examination of a neglected issue. Journal of Applied Psychology, 74, 546-553.
 • Kristof, A.L. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology, 4, 1-49.
 • Kristof-Brown, A.L., Zimmerman, R.D., Johnson, E.C. (2005). Consequences of Individuals' Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit. Personnel Psychology, 58, 281-342.
 • Liden R.C., Maslyn, J.M. (1998). Multidimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment through Scale Development. Journal of Management, 24(1), 43-72.
 • Lord, R.G., Brown, D.J., Harvey, J.L. (2001). System Constraints on Leadership Perceptions, Behavior and Influence: An Example of Connectionist Level Processes. W: M.A. Hoog, R.S. Tindale (red.), Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes. Oxford, UK: Blackwell.
 • Luthans, F., Youssef, C.M., Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. Oxford: Oxford University Press.
 • Ohly, S., Sonnentag, S., Pluntke, F. (2006). Routinization, Work Characteristics and their Relationships with Creative and Proactive Behaviors. Journal of Organizational Behavior, 27, 257-279.
 • Ostroff, C., Schulte, M. (2012). Multiple Perspectives of Fit in Organizations Across Levels of Analysis. W: C. Ostroff, T.A. Judge (red.), Perspectives on Organizational Fit. New York: Taylor & Francis Group, 3-69.
 • Rank, J., Nelson, N., Allen, T., Xu, X. (2009). Leadership Predictors of Innovation and Task Performance: Subordinates' Self-Esteem and Self-Presentation as Moderators. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 465-489.
 • Raven, B.H. (2009). Władza w interakcjach i oddziaływanie interpersonalne. Badania eksperymentalne oraz studia przypadków. W: A.Y. Lee-Chai, J.A. Bargh (red.), Władza. Pokusy i zagrożenia, Gdańsk: GWP, 257-284.
 • Rupprecht, E.A., Kueny, C.R., Shoss, M.K., Metzger, A.J. (2016). Getting What You Want: How Fit between Desired and Received Leader Sensitivity Influences Emotion and Counterproductive Work Behavior. Journal of Occupational Health Psychology, 18, 1-12.
 • Tajfel, H., Turner, J.C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. W: S. Worchel, W.G. Austin (red.), Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson Hall, 7-24.
 • Wheeler, A.R., Halbesleben, J.R.B., Shanine, K. (2013). Exploring the Middle Range of Person-Environment Fit Theories through a Conservation of Resource Perspective. W: A.L. Kristof-Brown, J. Billsberry (red.), Organizational Fit. Key Issues and New Directions. Oxford: John Wiley & Sons, 170-194.
 • Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.
 • Wojtczuk-Turek, A. (2013). Jakość relacji lider-podwładny a kreowanie innowacyjności pracowników - empiryczna analiza zależności. Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica, 283, 221-231.
 • Wojtczuk-Turek, A. (2016). Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Yukl, G., O'Donnell, M., Taber, T. (2009). Influence of Leader Behaviors on the Leader- - Member Exchange Relationship. Journal of Managerial Psychology, 24(4), 289-299.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539911

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.