PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 533 Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych | 229--240
Tytuł artykułu

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw przemysłowych w opinii zarządzających

Warianty tytułu
Sources of Financing of Industrial Enterprises According to their Managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono opinie zarządzających dotyczące źródeł finansowania działalności w przedsiębiorstwach przemysłowych. Analizie poddano 26 spółek produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwa przemysłowe stosują zróżnicowane formy finansowania działalności, biorąc pod uwagę ich dostępność oraz koszt zaangażowania. Najwięcej spółek korzysta z kapitału własnego i długoterminowych kredytów bankowych. Te źródła finansowania są stabilne, aczkolwiek najdroższe. Za najtrudniej dostępne źródła finansowania zarządzający uznali dotacje i subwencje oraz venture capital, z których nie korzystało żadne z badanych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the managers' opinions on shaping financing sources of industrial enterprises business. Twenty six industrial enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange have been analyzed. The industrial companies use different forms of financing, taking into account their availability and cost of investment. The most of all companies use equity and long-term bank loans. These liabilities are stable, although they are the most expensive financing sources. For the least available financing sources managers considered subsidies, subventions and venture capital, which are not used by any surveyed enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Bartkiewicz A., 2004, Wpływ strategii finansowania majątku obrotowego na płynność finansową na przykładzie spółek giełdowych przemysłu lekkiego, [w:] Pluta W. (red.), Zarządzanie finansami firmy - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., 2008, Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, Warszawa.
 • Błach J., 2009, Ewolucja teorii struktury kapitału, Finanse, nr 1. Churchill N.C., Lewis V.L., 1983, The Five Stages of Small Business Growth, Harvard Business Review, vol. 61.
 • Czekaj J., Dresler Z., 2005, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • Damodaran A., 2007, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Duliniec A., 2007, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gajdka J., 2002, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Gajdka J., Walińska E., 1998, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Gawrońska Z., Makarska A., 2012, Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 27, Rzeszów.
 • Łukasik G., Naczyński D., 2015, Rola struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (elementy teorii, doświadczenia, praktyki), Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 112, Warszawa.
 • Myers S.C., 1984, The capital structure puzzle, Journal of Finance, 39, nr 3.
 • Modigliani F., Miller, M., 1958, The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review, vol. 48.
 • NBP, 2016, Dostępność finansowa przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, Departament Stabilności Finansowej NBP, Warszawa.
 • Waga M., 2014, Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, INFOS Zagadnienia społeczno- gospodarcze, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, nr 7(167), Warszawa.
 • Wasilewski M., Pisarska A., 2009, Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 77, Warszawa.
 • Wasilewski M., Zabadała P., 2015, Wybór źródeł finansowania w opiniach zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, R. 19, nr 3, UJK w Kielcach.
 • Wędzki D., 2003, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zalewski H., 1998, Finanse firmy w spółkach i innych podmiotach gospodarczych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.