PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 4 | 11--33
Tytuł artykułu

National Fund for the Protection of Heritage Monuments - Principles for the Establishment and Operation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków - zasady tworzenia i funkcjonowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono status prawny, źródła przychodów oraz kierunki wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, który jest państwowym funduszem celowym wchodzącym w skład sektora finansów publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady tworzenia i wykorzystywania tego funduszu regulują przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o finansach publicznych. Jedynym źródłem przychodów funduszu są administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadania, które mogą być finansowane ze środków tego funduszu to prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane realizowane bezpośrednio przy zabytku. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, z uwagi na skromne zasoby finansowe, będzie stanowił tylko uzupełniające źródło finansowania takich prac. Głównym źródłem ich finansowania są środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the legal status, sources of income, and directions of expenditure of the National Fund for the Protection of Heritage Monuments, which is a state purpose-specific fund included in the public finance sector of the Republic of Poland. The rules for establishing and making use of this fund are regulated by the provisions of the act on the protection and guardianship of monuments and the Public Finance Act. The only source of income of the fund are administrative pecuniary penalties for non-compliance with the regulations on the protection and guardianship of heritage monuments. Tasks that can be financed from this fund include conservation and restoration works, as well as construction works carried out directly at the monument. The hypothesis that the National Fund for the Protection of Heritage Monuments, owing to its inconsiderable financial resources, will constitute only a complementary source for financing such works, has been positively verified. The main sources of financing are the state budget and budgets of local government units. (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
11--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Szczecin
Bibliografia
 • Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010, p. 77.
 • Bąkowski T., Wierczyński G., Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2003 r., II SA/Wr 1389/03 oraz do wyroku WSA z 20 października 2004 r., IV SA/Wr 505/04, "Samorząd Terytorialny" 2005, No 11, pp. 57-64.
 • Chojna-Duch E., Prawo finansowe Finanse publiczne, Warszawa 2017.
 • Janiszewska-Michalska M., Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013, No 5, pp. 46-65.
 • Kozieł M., Rola funduszy celowych w procesie racjonalizacji wydatków publicznych [in:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (eds), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Kucia-Guściora B., Zmiany w charakterze prawnym funduszy celowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, No 1, pp. 119-126.
 • Kucia-Guściora B., Zmiany w charakterze prawnym funduszy celowych, "Roczniki Nauk Prawnych" 2007, No 1, pp. 7-24.
 • Lubińska T. (ed.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2011.
 • Maśniak D., Fundusze publiczne [in:] A. Drwiłło (ed.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Stankiewicz J., Debudżetyzacja finansów państwa, Temida 2 przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Stankiewicz J., Problem funduszy celowych w systemie finansów państwa, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, vol. XVI, pp. 31-42.
 • Szołno-Koguc J., Fundusz celowy w świetle prawa finansów publicznych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, vol. XVI, pp. 13-30.
 • Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • Szołno-Koguc J., Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H, Oeconomia, Lublin 2004, No 38, pp. 97-110.
 • Szołno-Koguc J., Pozabudżetowe fundusze celowe w Polsce (ewolucja problemu) [in:] J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (ed.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Księga Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.