PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(7) Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko | 286--295
Tytuł artykułu

Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Circular Economy A Way to Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost ilości wytwarzanych odpadów w krajach europejskich i problem z ich zagospodarowywaniem był jedną z wielu przyczyn ukazania się w 2014 roku dokumentu o nazwie "Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program 'zero odpadów' dla Europy". Gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym (zwana również gospodarką cyrkulacyjną, okrężną) ma stanowić rozwiązanie problemów z odpadami i drogę do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W osiągnięciu tego celu wymagana jest implementacja wielu sformalizowanych i niesformalizowanych instrumentów zarządzania środowiskowego nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, ale również skuteczniejsze zaangażowanie państwa i społeczeństwa. W artykule opisano założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zwrócono uwagę na jej trzy filary, pomiędzy którymi musi nastąpić poprawa komunikacji i wzrost przepływu ukierunkowanych informacji. W przypadku filaru społeczeństwo wymagane jest zwiększenie zaangażowania i poprawa skuteczności segregacji odpadów komunalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in amount of produced waste in European countries and the problem with its management were one of the reasons of a document titled 'Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe' (2014). The closed-loop waste management also known as circular economy is intended to be a solution of waste problem and a way to achieve the sustainable development. In order to achieve the goal, an implementation of a lot of formalized and nonformalized environmental management instruments is required. It is necessary not only at the enterprise level, but also more effective involvement of the state and society is needed. In the article, the main aims of the closed-loop economy and its three pillars are presented. The improvement in communication and information transmission are also highlighted. In case of the pillar of the society bigger involvement and the increase of effectiveness of waste segregation is required. (original abstract)
Rocznik
Strony
286--295
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • J. Adamczyk. "Założenia gospodarki okrężnej w zakresie produkcji", E. Milewska (red.). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, No. 2(14), 2016, s. 11-19.
 • A. Bartl. "Withdrawal of the circular economy package: A wasted opportunity or a new chalenge?". Waste Management, nr 44, 2015, s. 1-2.
 • D. Benton, J. Hazell, J. Hill. "The Guide to the Circular Economy: Capturing Value and Managing Material Risk", Dō Sustainability, Oxford 2015, UK.
 • COM(2014) 397 final, Directive of the European Parliament and of the Council, amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/-EU on waste electrical and electronic equipment, European Commission, Brussels.
 • COM(2014) 398 final, "Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program 'zero odpadów' dla Europy" Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • Ellen MacArthur Foundation, "Toward the circular economy, opportunities for the consumer foods sector", Part 2, Ellen MacArthur Foundation 2013, p. 30.
 • Eur-Lex. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu [Dostęp 11.05.17].
 • Z. Foltynowicz, K. Stróżyk. "Europa bez odpadów", Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, P. Janczarski (red.) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Poznań 2015, s. 25-36.
 • E. Franconi, B. Bridgeland, K. Webster. A New Dynamic 2- Effective Systems in a Circular Economy. Cowes, Isle of Wight: Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2016, UK.
 • ISO 14063:2006 Environmental Management - Environmental communication - Guide-lines and examples.
 • KOM(2011) 21. Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020". Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2011.
 • KOM(2011) 571. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy 2011. Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2011.
 • P. Lacy, J. Rutqvist. "Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage", Macmillian Publishers Limited, Palgrave Macmillan 2015, UK, pp. 3-24.
 • K. Michalski, J. Sitko. "Wybrane problemy minimalizacji wytwarzania odpadów," A. Gembalska-Kwiecień (red.). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. No. 4(16), 2016, s. 81-89.
 • C.C. Parker, R.V. Turyle. "Information sources in science and technology: a practical guide to traditional and online use". 2nd ed. Butterworths, London 1986.
 • D. Pearce, R. Turner. Economics of Natural Resources and the Environment., New York 1990, p. 35-42.
 • Product-Life Institute. "Od kołyski po kołyskę czyli "cradle to cradle" Pobrano z: http://www.product-life.org/pl/c2c-od-kolyski-do-kolyski [Dostęp 11.05.17].
 • W. Stahel, M. Börlin. Economic Strategies of Durability - Longer Product-life of Goods as Waste Prevention Strategy. Geneva: The Product-Life Institute, 1987.
 • W. Stahel, G. Reday. Report The Potential for Substituting Manpower for Energy 1976. New York: Vantage Press, 1976.
 • Strategia wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej, Ministerstwo Środowiska, Komitet Europejski Rady Ministrów, Warszawa 2005.
 • Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 • B. Tundys. "Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu - założenia, relacje, implikacje", Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki. J. Witkowski, A. Skowrońska (red.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 383, Wrocław 2015, s. 288-301.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 250).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2016, poz. 1987).
 • L. Ulmann (red.). "Circular Economy in Europe Towards a new economic model", The European Files no 38, 2015, s. 22-26, online: http://europeanfiles.eu/wp-content/-uploads/issues /2015-september-38.pdf [Dostęp: 02.02.2017].
 • K. Webster. The Circular Economy: A Wealth of Flows. La Vergne, Tennessee: Lightning Source Inc, 2015, USA.
 • "W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse". Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy, Warszawa 2016.
 • J. Zarębska. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.
 • J. Zarębska, K. Joachimiak-Lechman. "Circular economy - the role of the Environmental Life Cycle Assessment, opportunities, barriers and challenges". Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics, no. 1, 2016, s. 5-9.
 • J. Zarębska. "Selected problems of packaging waste management in view of recent legal regulations". Management, 2009, Vol. 13, no 1, s. 257-269.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.