PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 179--192
Tytuł artykułu

The Rise of Hardship Clause in International Contract Law

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wzrost znaczenia klauzuli hardship w międzynarodowym prawie kontraktów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In legal practice of international economic turnover the role of adaptation as well as renegotiation clauses is constantly rising. This is due to the fact that for parties, especially those involved in longer term complex contracts, those circumstances (yet increased with globalization process) are one of the major problems. The most significant of these clauses the hardship clauses, which successfully serve the purpose to protect the party to the contract affected by unforeseeable changed circumstances and therefore, to effectively preserve the equilibrium of the contract between the parties. By doing so, the clauses mitigate the negative impact of the rule of the sanity of contracts and promote the latest concept of the contract which is continuously evolving. The interpretation problems, the exact scope of hardship clause in particular types of contract, as well as potential conflict between two types of clauses redefined one of the most accurate issues in today's global economic turnover. (original abstract)
W praktyce międzynarodowego obrotu gospodarczego obserwowana jest coraz większa rola jaką odgrywają rozmaite klauzule umowne o charakterze adaptacyjnym, których celem jest przystosować stosunek umowny do szczególnej zmiany okoliczności. Wśród nich szczególne piętno odcisnęły klauzule hardship, mające za zadanie w rozmaity sposób chronić stronę umowy dotkniętą zmianą okoliczności, kierując się przy tym zasadami słuszności, sprawiedliwości oraz równowagi kontraktowej. Łagodzą one tym samym klasyczną zasadę związania stron postanowieniami stosunku obligacyjnego- "pacta sunt servanda", wprowadzając w życie nową koncepcję umowy otwartej, nieustannie ewoluującej w celu odzwierciedlenia celu, w jaki zawiązany został stosunek umowny między stronami. Zakres znaczeniowy klauzul typu hardship w poszczególnych typach kontraktów, ich szczegółowa interpretacja, a także potencjalna kolizja w obliczu coraz szerszego zastosowania stanowią obecnie jeden z najbardziej aktualnych problemów międzynarodowego prawa gospodarczego na świecie. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
179--192
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bagińska E., Klauzula rebus sic stantibus - współczesne zastosowania, Gdańskie Studia Prawnicze 2010, Vol. XXIV.
 • Brunner. Ch., Force Majeure and Hardship under General Contract Principles - Exemption for Non-Performance in International Arbitration, 2009.
 • Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus; waloryzacja świadczeń pieniężnych), Studia Prawa Prywatnego 2008, Issue 1(8).
 • Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania. Klauzula rebus sic stantibus. Warsaw, C. H. Beck, 2014.
 • Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania umowne w obrocie gospodarczym. Klauzule umowne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1991, No 1-4.
 • Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania umowne w obrocie gospodarczym. Klauzule umowne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1991, No 5.
 • Gorczyński G., Force majeure i hardship [in:] Popiołek W. red. Międzynarodowe prawo handlowe. System Prawa Handlowego 2013, Vol. 9, Warsaw, C.H. Beck.
 • Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, Part I and II prepared by The Commission of European Contract Law.
 • Lorenz & Partners, Comparison of commonly used Hardship and Force Majeure Clauses. Newsletter 2014, No 119.
 • Olejniczak A., Problematyka umów długoterminowych w świetle prawa angielskiego, "Problemy Prawne Handlu Zagranicznego" 1990, Vol. 15.
 • Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.
 • Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Referrence (DCFR), Outline Edition, prepared by the Study Group o a European Civil Code and the Research Group on EC Private Group, Christian von Bar (edit.), Monachium 2009. Rajski J., Klauzule hardship w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego 1999, No 3.
 • Rajski J., Klauzule siły wyższej w międzynarodowych kontraktach handlowych w sytuacji głębokich zaburzeń gospodarczych, Przegląd Prawa Handlowego 2010, No 5.
 • Rajski J., Klauzule siły wyższej (force majeure) w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego 1999, No 2.
 • Rajski J., Wpływ rozwoju handlu międzynarodowego na teorię zobowiązań [w:] Studia z prawa zobowiązań 1979, Warsaw - Poznan.
 • Rajski J., Z problematyki funkcjonowania zasady pacta sunt servanda i klauzuli rebus sic stantibus we współczesnym klimacie gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego 2010, No 3.
 • Schwenzer I., Force Majeure and hardship in International Sales Contracts Victoria University of Wellington Law Review 2008 Vol. 39.
 • Szumański A., Ochrona prawna strony umowy dotkniętej skutkami zmiany okoliczności (Analiza prawnoporównawcza), Państwo i Prawo 1994, No 7-8.
 • Szumański A., Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Studium prawnoporównawcze Cracow, 1994.
 • The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.
 • United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
 • Zachariasiewicz M.A., Bełdowski J., Zasady europejskiego prawa umów, KPP 2004, No 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.