PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 239--264
Tytuł artykułu

Normatywne i pozanormatywne podstawy odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Normative and Beyond-Normative Basis of Liability for co-Perpetration in a Contravention
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza problematyki normatywnych i pozanormatywnych podstaw odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia, budzącej liczne wątpliwości tak teoretyczne, jak i praktyczne, wynikające z nieuregulowania tegoż zagadnienia expressis verbis w części ogólnej kodeksu wykroczeń. W opracowaniu wyczerpująco przeanalizowano wszystkie aspekty związane z przesłankami odpowiedzialności za wspomnianą formę współdziałania, przedstawiając argumentację opartą zarówno o normy konstytucyjne, wykładnię językową, systemową i historyczną, jak i argumentację opartą o pozanormatywne założenia przyjmowane w teorii prawa. W rezultacie przeprowadzonych badań wykazano, że możliwa jest odpowiedzialność za współsprawstwo wykroczenia, przy czym jest ona ograniczona założeniami teorii formalno-obiektywnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the analysis of normative and beyond-normative grounds of responsibility for co-perpetration in a contravention, which raises numerous doubts, both theoretical and practical, resulting from the fact of not-regulating this issue expressis verbis in Polish code of contraventions. In the study were presented arguments based on constitutional norms, linguistic, systemic and historical interpretation, as well as arguments based on non-normative assumptions out of legal theory. As a result of the conducted research, it was shown that responsibility for co-perpetration in a contravention is possible, but it is limited by the assumptions of the formal-objective theory. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
239--264
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bafia J., Egierska D., Śmietanka I., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980.
 • Bojarski T., Komentarz do art.14, [w:] T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Borowicz A., Argument interpretacyjny odwołujący się do woli rzeczywistego prawodawcy, [w:] Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom LXXIX/2009.
 • Dziedzic-Chojnacka D., Charakter i definicja odpowiedzialności administracyjnej, [w:] M. Górski (red.), J. Bucińska (red.), M. Niedziółka (red.), R. Stec (red.), D. Strus (red.), Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa 2011.
 • Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 z późn. zm.
 • Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 z późn. zm.
 • Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 • Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.
 • Dz. U. 1998 nr 113 poz. 717.
 • Grzegorczyk T., Komentarz do art. 14, [w:] T. Grzegorczyk (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Jamróz A. (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1998.
 • Kardas P., Komentarz do art. 20, [w:] W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52, Warszawa 2016.
 • Kardas P., Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego, [w:] R. Dębski (red.), System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2017.
 • Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.
 • Kulik M., Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio G, Vol. LX, 2/2013.
 • Kurzępa B., Kodeks wykroczeń. Komentarz - komentarz do art. 4, Warszawa 2008, LEX nr 9744.
 • Łysko M., Udział przedstawicieli nauki w pracach nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej, [w:] Czasopismo Prawno-historyczne 1/2015.
 • Majewski J., Komentarz do art. 115 § 2, [w:] W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53-116, Warszawa 2016.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.
 • Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973.
 • Patryas W., Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988.
 • Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 42, [w:] L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom II, Warszawa 2016, LEX nr 10640.
 • Słownika języka polskiego PWN online, źródło: sjp.pwn.pl.
 • Spotowski A., Próba rozgraniczenia form zjawiskowych przestępstwa w nowym k.k., [w:] Palestra Tom 16/nr 2(170)/1972.
 • Stawrowski Z., Aksjologiczne podstawy Konstytucji, źródło: https://www.rpo.gov.pl/pliki/12180269390.pdf [dostęp. 15.01.2018 r.].
 • Taubenschlag G., Polskie prawo karno-administracyjne, Łódź 1924.
 • Tyszkiewicz L., Komentarz do art. 18, [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Wąsek A., Współsprawstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1977.
 • Wolter W., Z problematyki odpowiedzialności karnej na podstawie kodeksu z 1969 r., [w:] Palestra Tom 13/nr 8(140)/1969.
 • Wolter W., Impas interpretacyjny, [w:] Państwo i Prawo 6/1978.
 • Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1933 r., sygn. akt III K 468/33.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1937 r., sygn. akt III K 622/37.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 kwietnia 2003 r., sygn. akt P 7/02.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12.
 • Zawłocki R., O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4/2004.
 • Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
 • Zoll A., Komentarz do art. 1, [w:] Wróbel W. (red.), Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116, Warszawa 2016.
 • Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, [w:] Krakowskie Studia Prawnicze Rok XXIII/1990.
 • Zoll A., Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.