PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 277--289
Tytuł artykułu

Sformułowanie wniosku z art. 380 k.p.c. w zażaleniu do Sądu Najwyższego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Formulation of the Application from Art. 380 K.P.C. in a Complaint to the Supreme Court
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia prawidłowo sformułowanego wniosku z art. 380 k.p.c. ma kluczowe znaczenie dla skuteczności zażalenia rozpoznawanego przez Sąd Najwyższy. W orzecznictwie jednak pojawiła się rozbieżność co do oceny czy wniosek z art. 380 k.p.c. powinien być sformułowany wyraźnie w zażaleniu skierowanym do Sądu Najwyższego, czy też dopuszczalne jest przyjęcie, że został złożony w sposób dorozumiany. Sąd Najwyższy w ramach rozpoznania zażalenia zgodnie z art. 380 k.p.c. w związku z art. 3941 § 3 k.p.c. i art. 39821 k.p.c. może poddać kontroli również postanowienie sądu, które nie podlegało zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of a properly formulated proposal under art. 380 k.p.c. is crucial to the effectiveness of the complaint heard before the Supreme Court. In jurisdiction law, however, there was a discrepancy in the assessment or conclusion of art. 380 k.p.c. in with should be formulated explicitly in a complaint addressed to the Supreme Court, or whether it is reasonably to accept that it was made implicitly. The Supreme Court as a part of the recognition of a complaint pursuant to art. 380 kp.c. in connection with art. 3941 § 3 k.p.c. and art. 39821 k.p.c. it may also review a court decision that was not subject to appeal by the way of a complaint and had an impact on the resolution of the case.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
277--289
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Bibliografia
 • Bladowski B., Zastrzeżenia stron wnoszone do protokołu rozprawy, NP 1981, nr 3.
 • Bladowski B., Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013.
 • Broniewicz W, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006.
 • Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008.
 • Góra-Błaszczykowska A., Apelacja. Zażalenie. Wznowienie postępowania. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Góra-Błaszczykowska A., Orzeczenia w procesie cywilnym. Art. 316-366 K.P.C. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Góra-Błaszczykowska A., Postanowienia sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 2002.
 • Flaga - Gieruszyńska K., Postępowanie cywilne, Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2016.
 • Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Cz. I. Postępowanie rozpoznawcze, cz. 2, MoP 2012, Nr 2.
 • Kaspryszyn J., O potrzebie zmiany regulacji środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym - głos w dyskusji, w: K. Markiewicz (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 2011.
 • Kotłowski D. (red.), Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c. Warszawa 2016.
 • Łojewski B. Przedmiotowe granice kognicji sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym (o potrzebie korekty uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07) Transformacje Prawa Prywatnego 3-4/2009.
 • Manowska M., Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2017.
 • Mądrzak H. (w:) H. Mądrzak (red.), E. Marszałkowska-Krześ: Postępowanie cywilne, Warszawa 2003.
 • Niejadlik J., Kontrola rewizyjna postanowień poprzedzających wydanie wyroku w procesie cywilnym, Warszawa 1977.
 • Obara E., Zastrzeżenia wnoszone do protokołu posiedzenia, PS 2008, nr 1.
 • Osowy P., Uchybienia procesowe sądu (uwagi na temat aktualności i przydatności art. 162 k.p.c.), PS 2005, nr 7-8.
 • Pietrzykowski H., Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszaw 2017.
 • Pietrzkowski H. Zarys metodyki sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2006.
 • Rudkowska-Ząbczyk E., (w:) Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2008.
 • Sawczuk M., O celach i funkcjach postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego (niespornego), w: Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza (red. A. Marciniak), Łódź 1998.
 • Siedlecki W., Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971.
 • Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 • Telenga P. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2008.
 • Weitz K., O znaczeniu zastrzeżeń stron zgłaszanych do protokołu rozprawy na podstawie art. 162 k.p.c., Palestra 2006, nr 1-2.
 • Wójcik M.P. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2008.
 • Wiśniewski T., w: Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. T. II. Artykuły 367-50535, Warszawa 2010.
 • Zembrzuski T., Zakres kognicji sądu w postępowaniu apelacyjnym (uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07), Przegląd Sądowy 2008, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.