PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 9, cz. 3 Współczesny marketing i zarządzanie - problemy, wyzwania, szanse i perspektywy | 275--289
Tytuł artykułu

Staże i praktyki zawodowe studentów: implikacje dla jakości kształcenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Student's Internships and Traineeships: Implications for Quality of Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Staże i praktyki studenckie wpisują się w (...) zarządzanie kompetencjami, pozwalając rozpoczynać ten proces wcześniej, na etapie kształcenia i przygotowywania do zawodu. Uczelniane programy staży i praktyk opierają się bowiem na takich samych założeniach, a współpraca z firmami i instytucjami przy ich organizacji wspomaga zarówno proces pozyskania pracowników, jak i odpowiednie ich kształcenie. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, jako celowe uznano wskazanie w artykule tych elementów praktyk i staży, które w znaczący sposób przyczyniają się do podnoszenia jakości procesu kształcenia, uzupełniając je o etap praktyczny. Tworzone z pracodawcami umożliwiają weryfikowanie w praktyce kompetencji i oczekiwań absolwentów szkół wyższych wobec rynku pracy i skonfrontowanie ich z oczekiwaniami pracodawców. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to indicate the elements of student internships and traineeships that significantly contribute to the improvement of the quality of the education process, complementing them with a practical stage. Created with employers, they enable to verify in practice the competences and expectations of university graduates about the labour market and the possibility of confronting them with the expectations of employers. The results of research conducted among students presented in the article show both expectations for the possibility of personal and professional development through traineeships and internships, but also for the implementation of the philosophy of life-work balance. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Finansów i Biznesu
Bibliografia
 • Benckendorff P., Moscardo G., Pendergast D. (2010), Tourism and Generation Y, CAB International.
 • Czekaj J. (2005), Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych, "Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej", Nr 670, Kraków.
 • Dworak J. (2015), Konsolidacja kształcenia teorii i praktyki na wydziałach zarządzania w wyższych szkołach ekonomicznych, "Logistyka", nr 2, ss. 1434-1440.
 • Filipowicz G. (2016), Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Klimkiewicz K. (2015), Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 225, ss. 93-101.
 • Kolb D. (1984), Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development, Prentice-Hall.
 • Kupczyk T., Stor M. (2017), Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 • Mapping and performance check of the supply side of tourism education and training,. Country Report for Croatia, 2016, Centre for Strategy and Evaluation Services and EPRD Office for Economic Policy and Regional Development European Commission. Ref. Ares(2016)1180617 - 08/03/2016.
 • Penc J. (1997), Leksykon Biznesu. Słownik angielsko-polski, Agencja Wydawnicza Placet.
 • Piotrowski M. (2017), Prawne podstawy i wymogi realizacji profilu praktycznego kształcenia, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, no. 3.
 • Sundararajan A. (2016), The Sharing economy. The End of Employment and the Rise of Crowd - Based Capitalism, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • http://arlrw.usz.edu.pl/pedagogika-obozow-letnich-programach-ksztalcenia-studentow-kierunku-wychowanie-fizyczne-oraz-turystyka-rekreacja-realizowanych-wydziale-kultury-fizycznej-promocji-zdrowia-uniwersyte/, dostęp: 3.09.2019.
 • shttp://docplayer.pl/31712803-Przygotowanie-absolwentow-kierunkow-i-specjalnosci-turystycznych-do-pracy-w-gospodarce-turystycznej-a-oczekiwania-rynku.html dostęp: 3.09.2018.
 • https://power.parp.gov.pl/home/bilans-kapitalu-ludzkiego-wyniki-badania, dostęp: 20.06.2018.
 • https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/hr-pierwsze-kroki-na-rynku-placy-2018-kadry.html, dostęp: 15.07.2018.
 • https://mckinsey.pl/publikacje/raport-5-zadan-dla-polski/, dostęp: 16.08.2018.
 • http://stat.gov.pl/, dostęp: 3.09.2018.
 • The 2016 Deloitte Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf dostęp: 3.09.2018.
 • https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/studia-dualne-z-dofinansowaniem-od-ncbr.html, dostęp: 20.09.2018.
 • https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/9652fa876b53325ae472ea5344d08587.pdf, dostęp: 20.09.2018.
 • Aktywni+ Przyszłość rynku pracy, Raport Gumtree, 2017, Gumtree.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.