PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 26, iss. 4 | 78--89
Tytuł artykułu

The Suitability of an Orthophotomap in the Process of Approving Local Spatial Development Plans

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
One of the assumptions of the draft of the Act on Urban Planning and Construction Code is to strengthen social participation in creating spatial policies at all levels of planning. As part of the conducted research, a questionnaire was designed for the purposes of this article. The research was carried out on people who took part in the expositions of Local Spatial Development Plans (LSDP) and public discussions taking place in the communes of Siemianowice Śląskie and Pszów. The conducted questionnaire inquiry pointed to the low level of public awareness regarding procedures, as well as the lack of understanding of these documents due to the illegible form of the presentation of the approved local plans provided by the Act on planning and spatial development. Only 26% of the respondents declared to have good knowledge of the procedures for developing and approving local plans. The draft of the Urban and Construction Code Act, which is to replace the mentioned act, provides for a substantiation of the LSDP that may contain a visualization presenting the local plan regulations in a graphic manner, understandable to people who do not have technical knowledge, including digitally excluded persons. The conducted inquiry has shown that more than half of all respondents admitted that the usage of both a large-scale map and an orthophotomap as a cartographic background for the visualization of LSDP findings was by far the most legible. The proposed solutions can be introduced directly into the regulation on the detailed rules for the preparation of spatial planning acts. The statutory delegation for its issue was included in article 243 of the Act on Urban Planning and Construction Code draft published on 23rd November 2017 on the website of the Ministry of Infrastructure and Construction. (original abstract)
Rocznik
Strony
78--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kielce University of Technology, Poland
 • Kielce University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewska M., Baranowski M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A., Matuszkiewicz J.M., Rusztecka M., Roo-Zielińska E., Solon J., 2007, O Partycypacji Społecznej W Planowaniu Przestrzennym. Zastosowania Geowizualizacji W Celu Wzmocnienia Udziału Społecznego W Planowaniu Przestrzennym (On Social Participation In Spatial Planning. Applications Of Geovisualization To Strengthen Public Participation In Spatial Planning), Http://Pspe.Gridw.Pl/Movies/O%20partycypacji_Spolecznej.Pdf, Available At: 26.02.2018 R.
 • Billert A., 2006, Planowanie Przestrzenne A Polityka. Trzecia Droga Do Trzeciego Świata (Spatial Planning And Politics. The Third Way To The Third World), In: Urbanistyka W Działaniu. Teoria I Praktyka. Materiały Z Ii Kongresu Urbanistyki Polskiej (Urbanism In Action. Theory And Practice. Materials From The 2nd Congress Of Polish Urban Planning), Biblioteka Urbanisty 9 (Urbanist Library 9), Warsaw.
 • Dukaczewski D., 2016, Designing Static And Animated Maps For Users From Different Age Groups Dedicated To Electronic Paper Visualization Devices, In: 6th International Conference On Cartography And Gis, Pp. 378-385, Https://Doi.Org/10.13140/Rg.2.2.33019.92964.
 • Florek R., 2001, Geoinformacja Pozyskana Fotogrametrycznie Wsparciem Dla Potrzeb Katastru I Gospodarki Nieruchomościami (Geoinformation Acquired By Photogrammetry As A Support For Cadastre And Real Estate Economy), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji (Archive Of Photogrammetry, Cartography And Remote Sensing), Volume 11, Pp. 2.61-2.65.
 • Goździewicz-Biechońska J., 2008, Partycypacja Społeczna W Tworzeniu Prawa Na Przykładzie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Social Participation In Creating The Law On The Example Of The Local Spatial Development Plan), Samorząd Terytorialny (Territorial Self-Government), No. 7-8.
 • Hanzl M., 2008, Nowe Możliwości Udziału Mieszkańców Miasta W Planowaniu Przestrzennym Jako Wynik Wykorzystania Współczesnych Technik Komputerowych (New Opportunities For Urban Residents To Participate In Spatial Planning As A Result Of Using Modern Computer Techniques), Rozprawa Doktorska W Instytucie Architektury I Urbanistyki (Dissertation At The Institute Of Architecture And Urban Planning), Politechnika Łódzka (Technical University Of Lodz).
 • Horbiński T., Medyńska-Gulij B., 2017, Geovisualisation As A Process Of Creating Complementary Visualisations: Static Two-Dimensional, Surface Three-Dimensional, And Interactive, Geodesy And Cartography, Volume 66, No 1, Pp. 45-58, Https://Doi.Org/10.1515/Geocart-2017-0009 .
 • Izdebski H., 2011, Samorząd Terytorialny. Podstawy Ustroju I Działalności (Local Government. The Basics Of The System And Activity), Lexis Nexis, Warsaw.
 • Jankowski P., 2011, Designing Participatory Geographic Information Systems, The Sage Handbook Of Gis And Society, Sage Publications, London, Pp. 347-360.
 • Jędraszko A., 2008, Gospodarka Przestrzenna W Polsce Wobec Standardów Europejskich (Spatial Economy In Poland In The Face Of European Standards), Biblioteka Urbanisty 13 (Urbanist Library 13), Warsaw.
 • Kaczmarek T., Wójcicki M., 2015, Uspołecznienie Procesu Planowania Przestrzennego Na Przykładzie Miasta Poznania (Socialization Of The Spatial Planning Process Based On The Example Of The City Of Poznań), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny (Legal, Economic And Sociological Movement), Year Lxxvii, Volume 1.
 • Kingston R., 2011, On-Line Public Participation Gis For Spatial Planning, The Sage Handbook Of Gis And Society, Sage Publications, London, Pp. 361-380.
 • Mergel L., Pobłocki K., Wudarski M., 2013, Anty-Bezradnik Przestrzenny: Prawo Do Miasta W Działaniu (Anti-Helpless Spatial Guide: The Right To The City In Action), Biblioteka Republiki Nowej (Library Of The New Republic), Warsaw.
 • Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa (Ministry Of Infrastructure And Construction), Http://Mib.Gov.Pl/2-514324a4ec938-1798162-P_1.Htm, Available At 26.02.2018.
 • Młodkowski M., Walczak D., Jankowski P., 2016, Projektowanie Zorientowane Na Użytkownika Oraz Metody Zwinnego Programowania W Procesie Tworzenia Geoportalu Wspierającego Partycypację Społeczną W Planowaniu Przestrzennym (User-Centered Design And Agile Programming Methods In The Process Of Creating A Geoportal Supporting Public Participation In Urban Planning), Roczniki Geomatyki (Geomatics Annals), Tom Xiv, Volume 5(75), Pp. 597-608.
 • Parysek J. J., 2006, Wprowadzenie Do Gospodarki Przestrzennej (Introduction To Spatial Management), Wn Uam , Poznań.
 • Parysek J.J., 2010, Gospodarka Przestrzenna I Rola Partycypacji Społecznej W Procesie Planowania Przestrzennego (Spatial Economy And The Role Of Social Participation In The Spatial Planning Process), In: Gospodarka Przestrzenna Społeczeństwu (Spatial Economy For The Society), Bogucki Wydawnictwo Naukowe (Bogucki Scientific Publisher), Poznań.
 • Parysek J.J., 2016, W Poszukiwaniu Nowego Systemu Organizacji, Struktury I Funkcjonowania Gospodarki Przestrzennej W Polsce (In Search Of A New System Of Organization, Structure And Operation Of The Spatial Economy In Poland), Problemy Rozwoju Miast (Problems Of Urban Development), Volume 1, Pp. 39-49.
 • Ustawa Z Dnia 27 Marca 2003 R. O Planowaniu I Zagospodarowaniu Przestrzennym, Dz. U. Z 2017 R., Poz. 1073, Z Późn. Zm. (Act Of 27 March 2003 On Planning And Spatial Development, Journal Of Laws, 2017, Item 1073, As Amended).
 • Zwirowicz-Rutkowska A., Michalik A., 2016, The Use Of Spatial Data Infrastructure In Environmental Management:An Example From The Spatial Planning Practice In Poland, Environmental Management, Volume 58, Issue 4, Pp. 619-635, Https://Doi.Org/10.1007/S00267-016-0732-0.
 • Zwirowicz-Rutkowska A., 2017, A Multi-Criteria Method For Assessment Of Spatial Data Infrastructure Effectiveness, Earth Science Informatics, Volume 10, Issue 3, Pp. 369-382, Https://Doi.Org/10.1007/S12145-017-0292-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.