PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 26, iss. 4 | 90--101
Tytuł artykułu

A Non-Classical Model of Mass Valuation of Agricultural Property

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Mass valuation of real estate requires meeting a combination of several demands, such as estimating a large number of real estate properties in a short time, and above all carrying out calculations using the same tools. Econometric models ensuring that the above requirements are met are widely used throughout the world. Their application is subject to the fulfillment of assumptions, which, in practice, turns out to be difficult, especially in a market with low information efficiency, which the real estate market is an example of. Hence, apart from classical models, including multiple regression, there are proposals of non-classical models. Additionally, researchers usually analyze the market of apartments or land in urbanized areas, whereas the research area in the article is non-urbanized areas. The nonclassical model of mass valuation of agricultural property tested in the Szczecin center for ad valorem property tax purposes can be treated as an alternative to classical models. The article discusses the methodology of mass valuation of undeveloped agricultural properties in non-urbanized areas, with a proposal of features significantly affecting the value of these properties. A comparative analysis of the advantages and disadvantages of classic and non-classical models used in the mass valuation of real estate was also carried out. The issues addressed are important given the different concepts of introducing cadastral value in Poland, but also the concepts of mass valuation in developing countries where there is not enough developed methodology of real estate estimation by authorized entities. (original abstract)
Rocznik
Strony
90--101
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Szczecin, Poland
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Adamczewski Z., 2011, Elementy Modelowania Matematycznego W Wycenie Nieruchomości, Podejście Porównawcze (Elements Of Mathematical Modelling In Real Estate Valuation, Comparative Approach) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Barańska A., 2013, Real Estate Mass Appraisal In Selected Countries - Functioning Systems And Proposed Solutions, Real Estate Management And Valuation, 21(3), Pp. 35-42.
 • Basu S., Thibodeau T., 1998, Analysis Of Spatial Autocorrelation In House Prices, Journal Of Real Estate Finance And Economics, 17:1, 61-85.
 • Batóg B., Foryś I., 2013, Zastosowanie Modeli Zmiennych Jakościowych Do Badania Wpływu Cech Mieszkań Na Cenę Rynkową Kwalifikującą Je Do Finansowania W Programie "Rodzina Na Swoim" (Applying Models Of Qualitative Variables In Assessing The Influence Of Features Of Flats On The Market Price, Qualifying Them For Financing In The "Family On Their Own" Program), Wiadomości Statystyczne, 5 (624), 36-50.
 • Bełej M., Kulesza S., 2013, Modeling The Real Estate Prices In Olsztyn Under Instability Conditions, Folia Oeconomica Stetinensia, 11(1), 61-72.
 • Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., 1986, Koincydencja I Efekt Katalizy W Liniowych Modelach Ekonometrycznych (Coincidence And The Effect Of Catalysis In Linear Econometric Models) Ppwn, Warszawa.
 • Cellmer, R., 2013, The Use Of The Geographically Weighted Regression For The Real Estate Market Analysis, Folia Oeconomica Stetinensia, 11(1), 19-32.
 • Cellmer R., 2014, Use Of Spatial Autocorrelation To Build Regression Models Of Transactions Prices, Real Estate Management And Valuation, 21(4), 65-74.
 • Czaja J., Ligas M., 2011, Zaawansowane Metody Analizy Statystycznej Rynku Nieruchomości (Advanced Methods Of Statistical Analysis Of The Real Estate Market), Studia I Materiały Tnn, 4(19), 7-20.
 • Dornfest A.S., Van Sant S., Anderson R., Brown R., 2010, State And Provincial Property Tax Policies And Administrative Practices (Ptapp): Compilation And Report, Journal Of Property Tax Assessment & Administration, 4(7): Http://Www.Iaao.Org/Uploads/Ptapp_2010.Pdf.
 • Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., 1989, Metody Doboru Zmiennych W Modelach Ekonometrycznych (Methods Of Selecting Variables In Econometric Models), Pwn, Warszawa.
 • Engle R. F., Granger C. W. J., 1987, Co-Integration And Error Correction: Representation, Estimation, And Testing, Econometrica 55, 251-276.
 • Foryś I., 2011, Apartment Price Indices On The Example Of Cooperative Apartments Sale Transactions, Folia Oeconomica Stetinensia, 1(9), 72-82.
 • Foryś I., Gacar., 2016, Theoretical And Practical Aspects Of Qualitative Variable Descriptions Of Residential Property Valuation Multiple Regression Models, Proceedings Edited By: M. Papież And S. Śmiech, Publisher: Foundation Of The Cracow University Of Economics.
 • Foryś I., Gaca R., 2017, Application Of The Likert And Osgood Scales To Quantify The Qualitative Features Of Real Estate Properties, Folia Oeconomica Stetinensia, 16(2), 7-16.
 • Francke M.K., 2010, Repeat Sales Index For Thin Markets. A Structural Time Series Approach, The Journal Of Real Estate Finance And Economics, 41, 24-52.
 • Gajda J.B., 1988, Wielorównaniowe Modele Ekonometryczne, Estymacja, Symulacja, Sterowanie (Multipleequation Econometric, Estimation, Simulation And Control Models) Pwe, Warszawa.
 • Gnat S., 2010, Wykorzystanie Metod Badań Operacyjnych W Modelowaniu Wpływu Podatku Katastralnego Na Sytuację Finansową Gminy (Using Operational Study Methods In Modelling The Influence Of Cadastral Tax On The Financial Situation Of A Commune), Rozprawa Doktorska (Doctoral Dissertation), Wneiz Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Hozer J., Foryś I., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W., 1999, Ekonometryczny Algorytm Masowej Wyceny Nieruchomości Gruntowych (Econometric Algorithm Of Mass Land Real Estate Valuation), Prace Keis -Stowarzyszenie Pomoc I Rozwój, Szczecin.
 • Hozer J., Lis Ch., 2001, Algorytm Masowej Wyceny Nieruchomości (Algorithm Of Mass Real Estate Appraisal), Wybrane Problemy Gospodarowania Nieruchomościami (Selected Problems Of Real Estate Management) Zn Keis -Stowarzyszenie Pomoc I Rozwój, Szczecin.
 • Iaao International Association Of Assessing Officers, 2012, Standard On Mass Appraisal Of Real Property, Kansas City, Missouri, Usa.
 • Lis Ch., 2005, Ekonometryczne Modele Ekonometryczno-Statystycznych W Procesie Masowej Wyceny Nieruchomości Lokalowych (Econometric-Statistical Models In The Process Of Mass Commercial And Residential Real Estate Valuation), Rozprawa Doktorska (Doctoral Dissertation), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 415, Prace Katedry Ekonometrii I Statystyki 16, 161-174, Szczecin.
 • Mark, J., Goldberg, M.A., 1988, Multiple Regression Analysis And Mass Assessment. A Review Of The Iissues. Appraisal Journal 56, 89-109.
 • Pawlukowicz R, 2001, Przegląd Propozycji Określania Wartości Rynkowej Nieruchomości Z Wykorzystaniem Modeli Ekonometrycznych (A Review Of Proposals For The Assessment Of Market Value Of Real Estate Using Econometric Models), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 320, Prace Naukowe Katedry Ekonometrii I Statystyki, Szczecin.
 • Pawłowski Z., 1978, Ekonometria (Econometrics), Pwn, Warszawa.
 • Pluta W., 1986, Wielowymiarowa Analiza Porównawcza W Modelowaniu Ekonometrycznym (Multidimensional Comparative Analysis In Econometric Modelling), Pwn, Warszawa.
 • Putek-Szeląg E., 2004, Zastosowanie Metod Statystycznych W Masowej Wycenie Gruntów Rolnych Na Terenach Niezurbanizowanych Województwa Zachodniopomorskiego (Applying Statistical Methods In Mass Valuation Of Agricultural Land In Non-Urbanized Areas Of West-Pomeranian Province Of Poland), Rozprawa Doktorska (Doctoral Dissertation), Wneiz Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów Z Dnia 29 Czerwca 2005 R. W Sprawie Powszechnej Taksacji Nieruchomości (Decree Of The Council Of Ministers Of 29 June 2005 On Customary Real Estate Taxation), Dz.U. Z 2005 R., Nr 131, Poz. 1092 (Journal Of Laws Of 2005, No. 131, Item 1092)
 • Ustawa Z Dnia 21 Sierpnia 1997 Roku O Gospodarce Nieruchomościami (Act Of 21 August On Real Estate Management) Dz.U. Z 1997 R., Nr 115, Poz. 741 Z Późniejszymi Zmianami (Journal Of Laws Of 1997, No. 115, Item 741 As Ammended)
 • Witek T., 1974, Rolnicza Przestrzeń Produkcyjne Polski W Liczbach (Polish Agricultural Production Space In Numbers), Iung Puławy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.