PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 14 Współczesne tendencje zarządzania zasobami ludzkimi w obliczu przemian rynku pracy. Szanse i zagrożenia | 53--61
Tytuł artykułu

Praktika profesìjnoï pìdgotovkimajbutnìh včitelìv počatkovoï osvìtiu Slovacʹkìj Respublìcì

Warianty tytułu
Practical Professional Training of Future Teachers of Primary Education in Slovakia
Języki publikacji
UK
Abstrakty
EN
The article describes the experience of practical professional training of future teachers of primary education in Slovakia. After outlining the legal basis of this kind of professional education, the author reviews research conducted by Slovak scientists concerning the professional training of future teachers of primary education in the country. The analysis specifically focuses on the training programme for primary education teachers, which is offered at Prešovská University of Slovakia. (original abstract)
Twórcy
 • Hmelʹnicʹka gumanìtarno-pedagogìčna akademìâ
Bibliografia
 • 41/1996 Z.z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 26. januára 1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, www.noveaspi.sk/products/lawText/ 1/43988/1/2 [доступ: 22.03.2018].
 • 542/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady z 26. novembra 1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, www.noveaspi.sk/products/lawText/1/38911/1/2 [доступ: 22.03.2018].
 • Bačová D., Popovičová B., Іnitial teacher training programmes in Slovakia and England: University of Prešov and University of Bolton, www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Strakova1/ subor/Bacova_Popovicova.pdf [доступ: 22.03.2018].
 • Education and Training 2020, Thematic Working Group 'Professional Development of Teachers' Literature review Teachers' core competences: requirements and development, http://ec.europa. eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-competences_en.pdfcompetences_en.pdf [доступ: 22.03.2018].
 • Educational System in Slovak Republic, http://web.uips.sk/download/rs/Educational_system_in_ Slovak_Republic.pdf [доступ: 20.03.2018].
 • Evans L., 2011, The 'shape' of teacher professionalism in England: professional standards, performance management, professional development and the changes proposed in the White Paper 2010, British Educational Research Journal, 37(5), 851-870, http://dx.doi.org/10.1080/ 01411926.2011 [доступ: 1.02.2018].
 • Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-predprimarnej-a-primarnej-pedagogiky/ [доступ: 10.03.2018].
 • Kosová B., 2010, Porozumenie výchove a univerzitné učiteľské vzdelávanie. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
 • Kosová B., Tomengová A., 2015, Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov, Banská Bystrica: Belianum.
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk/minister-skolstva-predstavil-navrhy-na-zvysenie-kvality-vysokoskolskehovzdelavania/ [доступ: 1.01.2018].
 • Profil absolventa Magisterského štúdia, www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPPE/ web-profil_absolventa-mgr.pdf [доступ: 12.03.2018].
 • Štátny vzdelávací program, www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Uvod.alej [доступ: 4.02.2018].
 • The Slovak education system described and compared with the Dutch system /EP -Nuffic 3rd edition October 2014, version 1, January 2015, www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/ education-system-slovakia.pdf [доступ: 10.03.2018].
 • Zbierka zakonov č. 41/1996 41/1996 Z.z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 26. januára 1996 o odbornej a pedagogickej spôs obilosti pedagogických zamestnancov, www.noveaspi.sk/products/lawText/1/43988/1/2 [доступ: 11.03.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.