PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr III/1 | 771--785
Tytuł artykułu

Ocena przepustowości rowu głównego "R" systemu odwadniającego Łączany

Warianty tytułu
Assesment of the Conveaynce of the Main Ditch "R" in Łączany Drainage System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było opracowanie oceny przepustowości rowu głównego R systemu odwadniającego Łączany na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych i obliczeń hydraulicznych. Rów ten jest głównym elementem systemu odwadniającego, likwidującego skutki piętrzenia wód Wisły stopniem wodnym Łączany. W przeprowadzonej analizie uwzględniono również wpływ budowli inżynierskich, takich jak przepusty i syfony. W pierwszym etapie analizy wykonano obliczenia hydrauliczne przepustowości koryta rowu bez uwzględnienia przepustów oraz syfonów. Obliczenia warunków hydraulicznych przepływu wody w korycie rowu wykonano dla stanu zaniedbanego (wariant pierwszy) i stanu po zabiegach konserwacyjnych (wariant drugi). W drugim etapie obliczeń uwzględniono wpływ obiektów inżynierskich dla stanu zaniedbanego (wariant trzeci) i stanu po zabiegach konserwacyjnych (wariant czwarty). Stwierdzono, że przepustowość rowu R, określona zgodnie z przyjętymi założeniami wariantu pierwszego i wariantu drugiego, tj. dla koryta rowu, którego stan jest zaniedbany i stanem udrożnionym rowu R lecz bez uwzględnienia istniejących przepustów oraz syfonu, wskazują, że praktycznie na całej długości rowu R jego przepustowość jest niższa od określonej w założeniach projektowych. Wykazano, że dodatkowe ograniczenie przepustowości jest powodowane przez obiekty inżynierskie, tj. przepusty i syfony. Główną przyczyną ograniczonej przepustowości jest zły stan techniczny odcinków rowu, na których wyznaczono przekroje charakteryzujące się niewystarczającą przepustowością.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to develop the assessment of the conveyance of the main ditch R of the Łączany drainage system based on the results of surveying and hydraulic calculations. This ditch is the main element of the drainage system, eliminating the effects of damming the waters of the Vistula with the Łączany barrage. The analysis also took into account the influence of engineering structures, such as culverts and siphons. In the first stage of the analysis, hydraulic calculations were made without taking into account culverts and siphons. Calculation of the hydraulic conditions of water flow in the ditch channel was done for the neglected condition (first variant) and condition after maintenance (second variant). In the second stage of calculations, the influence of engineering constructions on the neglected condition (third variant) and the state after maintenance operations was taken into account (fourth variant). It was found that the conveyance of the R-ditch, determined in accordance with the established assumptions of the first variant and the second variant, indicate that almost the entire length of the R-ditch, its conveyance is lower than specified in the design assumptions. It was shown that the additional conveyance limit is caused by engineering constructions, i.e. culverts and siphons. The main reason for the limited conveyance is the poor technical condition of the ditch sections, on which the cross-sections with inadequate conveyance have been determined.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
771--785
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
  • Ekspertyza. Budowa pompowni dla rowu R - Łączany. (1975). Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Krakowie. Maszynopis, Kraków.
  • Książyński, K., Jeż, P., Gręplowska, Z. (2000). Tablice do obliczeń hydraulicznych. Kraków: Wyd. PK.
  • Lebienicki, P., Zielińska-Szczęsny, B. (2006). Stopień wodny Dąbie po 40 latach eksploatacji. Gospodarka Wodna, 12: 470-478.
  • Majerczyk, A., Michalec, B. (2017). Oddziaływanie przepustów na warunki hydrauliczne przepływu wody w głównym rowie systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1): 28-37.
  • Michalec, B., Wałęga, A., Cupak, A. (2013). Retencja zbiornikowa w ochronie przeciwpowodziowej terenów systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany na Wiśle. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków, 3(IV): 177-190.
  • Rozporządzenie (2000). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735.
  • Walczak, N., Hämmerling, M., Bykowski, J., Walczak, Z. (2015). Ekonomiczne i hydrauliczne kryteria utrzymania dobrego stanu rowów melioracyjnych. J. Agribus. Rural Dev., 1(35): 137-146.
  • Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia tuneli, przejść podziemnych i przepustów. (2009). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Instytut badawczy Dróg i Mostów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.