PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 20 (69) | 20--36
Tytuł artykułu

Inteligentne zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Smart Approach to Cultural Heritage Management in the Proces of City Branding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
MANAGEMENT IN THE PROCES OF CITY BRANDING Cel: Celem artykułu jest analiza zmian w podejściu do zarządzania dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast przy zastosowaniu elementów koncepcji miasta inteligentnego. Ewolucja paradygmatu zarządzania dziedzictwem od ochrony, poprzez konserwację po planowanie wymaga od decydentów przyjęcia proaktywnej postawy wobec użytkowników miasta w procesach współdecydowania o definiowaniu i wykorzystywaniu lokalnego dziedzictwa. Wykorzystanie inteligentnych narzędzi w komunikowaniu się z użytkownikami, tworzeniu zasobów, czy dystrybucji dóbr kultury służy usprawnieniu procesów tworzenia marek miast opartych o kulturę. Metody: Wchodząc od paradygmatu planowania dziedzictwa, jako modelowego ujęcia nowoczesnej polityki kulturalnej, przeanalizowano dane wtórne dotyczące praktyk wybranych miast z zakresu zarządzania kulturą, które wpisują się w koncepcję smart city. Dokonano przeglądu dobrych praktyk w zakresie inteligentnego zarządzania dziedzictwem kulturowym pochodzących z miast zrzeszonych w sieci miast kreatywnych UNESCO, które z dziedzictwa kulturowego uczyniły idee przewodnią swoich marek. Na tym tle zaprezentowano dyskusję na temat aktualnych uwarunkowań budowania marki miasta, traktując dziedzictwo kulturowe jako jeden z jej najważniejszych komponentów. Wyniki: W opracowaniu zidentyfikowano metody i narzędzia bazujące na nowych technologiach, które są najbardziej użyteczne w obszarze zarządzania dziedzictwem kulturowym jako komponentem marki miasta. Wskazano na kluczowe znaczenie nowych technologii w brandingu miast w obszarze kultury, jako narzędzi, które pozwalają na najpełniejszą realizację idei partycypacji obywatelskiej i koprodukcji (integracja wymiarów smart living i smart people w polityce kulturalnej miast inteligentnych). (abstrakt oryginalny)
EN
Objective: The purpose of this article is to analyse the changes in the approach to cultural heritage management in the context of city brand building by application of smart city concepts. The evolution of the heritage management paradigms from protection, through conservation to planning, requires the city decision-makers to adopt a proactive approach toward city users in the process of local heritage planning. Application of smart tools to communicate with users, to define cultural assets, or to distribute cultural goods facilitates the process of culture-based city branding. Methods: Treating the paradigm of heritage planning as a normative model of modern cultural policy, the authors analyse secondary data regarding the cultural management activities of selected cities, focusing on the practices that stem from the smart city concept. Selected cites from the UNESCO creative cities network were taken into consideration as those whose brands are based on their cultural heritage. The policies and activities were set in the context of culture-based city branding with smart technologies seen as the vehicles for democratization and participatory character of both: city branding and heritage management. Findings: The paper identifies 'smart' methods and instruments, applicable and beneficial for the culture-driven city brand building. The new technologies were recognized as a key instrument of city branding in the area of cultural heritage as those that enable to the greatest extent the realization of the paradigms of citizen participation and coproduction and allow for the integration of smart living and smart people dimensions in the smart city's cultural policy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ashworth G.: Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Kraków 2015
 • Ashworth G., Kavaratzis M.: Why brand the future with the past?. The roles of heritage in the construction and promotion of place brand reputations, [w:] International Place Branding Yearbook: managing Reputational Risk, Go F., Govers R., (red.), Londyn 2011
 • Ashworth, G., Larkham, P.J. (red.): Building a new heritage: tourism, culture and Identity in the New Europe, London 1994
 • Augustyn A.: Smart Cities - kierunek rozwoju miast XXI w. w świetle polityki spójności UE [w:] Miasta Polski na początku XXI wieku. Demografia-Współpraca- Samorząd, Dziechciarz T., Krawczyk-Sawicka A. (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2013
 • Braun E., Kavaratzis M., Zenker S.: My city - my brand: the different roles of residents in place branding, Journal of Place Management and Development, 6 (1) 2013
 • Brunello A.: Crowdfunding. Podręcznik, CeDeWu, Warszawa 2015
 • Carman J.: Against Cultural Property: archaeology, ownership and heritage, Duckworth, London 2005
 • Castells M.: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2011
 • Eshuis J., Braun E., Klijn E.-H.: Place Marketing as Governance Strategy: An Assessment of Obstacles in Place Marketing and Their Effects on Attracting Target Groups, Public Administration Review, Volume 73, Issue 3, 2013
 • Eshuis J., Edwards A.: Branding the City: The Democratic Legitimacy of a New Mode of Governance, Urban Studies, 50(5) 2013
 • Fan H.: Branding a place through its historical and cultural heritage: The branding project of Tofu Village in China, Place Branding and Public Diplomacy, November 2014, Volume 10, Issue 4
 • Hague L.A.: Identity and place: a critical comparison of three identity theories, Architectural Science Review 1, 2007
 • Hankinson G.: Relational Network Brands: Towards a Conceptual Model of Place Brands, Journal of Vacation Marketing, 10(2), 2004
 • Hereźniak M.: Place branding and citizen involvement - participatory approach to building and managing city brands, International Studies Interdisciplinary Political And Cultural Journal, Vol. 19, No. 1/2017.
 • Insch A., Florek M.: Place Satisfaction of City Residents: Findings and Implications for City Branding [w:] Towards Effective Place Brand Management: Branding European Cities and Regions, Ashworth G. J., Kavaratzis M. (red.), 2010
 • Jersand E.M.: Inclusive Place Branding. What it is and how to progress towards it, University of Göteborg, School of Business Economics and Law, Göteborg 2016
 • Kavaratzis M., Hatch M.J.: The dynamics of place brands: an identity-based approach to place branding theory, Marketing Theory, 13(1), 2013
 • Kobyliński Z.: Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, MAZOWSZE Studia Regionalne nr 7/2011 23
 • Kowalik W., Matlak M., Nowak A., Noworól K., Noworól Z., Kultura lokalnie: między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011
 • Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław 2007.
 • Merrilees B., Miller D., Herington C.: Multiple stakeholders and multiple city meanings, European Journal of Marketing, 2012, Vol. 46(7-8)
 • Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu, Warszawa: Fish Ladder, Platige Image, PwC Polska, www.nck.pl/media/attachments/319105/otwarte innowacje - raport.pdf
 • Rozbicka M.: Zarządzanie Światowym Dziedzictwem Kulturowym, Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2015, https://www.nid.pl/pl/Wydawnictwa/inne wydawnictwa/Managing Cultural WH_PL% 20(3).pdf
 • Schaffers H., Komninos N., Pallot M., Trousse B., Nillsson M., Oliveira A.: Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation, https://wwwsop. inria.fr/teams//axis/pages/bestpaper/FIA2011t.pdf
 • Sevin H.E.: Understanding cities through city brands. City branding as a social and semantic network, Cities, 38 (2014)
 • Sobolak D.: Crowdsourcing a digitalizacja - mądrość tłumów w cyfrowej kulturze, http://warsztat.org.pl/wpcontent/uploads/2016/03/ekspertyza_crowdsourcing.pdf
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D.: Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Placet, Warszawa 2015
 • Steinberg S.: The Crowdfunding Bible. How to Raise Money for any Startup, Video Game or Project, www.crowdfundingguides.com/The Crowdfunding Bible.pdf
 • Strycharz J.: Organizacje a rozwój kultury [w:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J., Kultura a rozwój, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, http://nck.pl/media/2014-01- 21/podrecznik_copy1.pdf
 • Tythacott L., Arvantis K.: Museums and Restitution: New Practices, New Approaches, Routledge 2016
 • UNESCO, Creative Cities Network Mission Statement, 2014 https://en.unesco.org/creativecities/ sites/creative-cities/files/Mission_Statement_UNESCO_Creative_Cities_Network.pdf
 • Vecco M., A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible, Journal of Cultural Heritage, Volume 11, Issue 3, July-September 2010, https://doi.org/10.1016/j.culher.2010.01.006
 • http://kulturainnowacje.pl/technologie
 • https://www.crowdfunding4culture.eu/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.