PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2018) | nr 2 | 247--266
Tytuł artykułu

Ocena wybranych standardów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa - analiza porównawcza

Autorzy
Warianty tytułu
The Assessment of Selected Standards of Corporate Governance in Companies with State Treasury Shareholding : Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skarb Państwa jako akcjonariusz z jednej strony jest inwestorem portfelowym, co postrzegane jest jako czynnik osłabiający aktywność, z drugiej zaś jest inwestorem długoterminowym, co może zwiększać motywację do angażowania się w sprawy spółek. Pojawienie się Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki pociąga za sobą także konsekwencje dla jej organów statutowych. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne regulują kwestie dotyczące możliwości powoływania przez Skarb Państwa swoich przedstawicieli do rad nadzorczych, czy też poziomu wynagrodzenia członków zarządu. Przywileje te sprawiają, że Skarb Państwa może mieć istotny wpływ na standardy nadzoru korporacyjnego w spółce. Celem artykułu jest ocena wybranych standardów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zostało zbadane, jakie zapisy, dające dodatkowe uprawnienia Skarbowi Państwa a także ograniczające je, znajdują się w statutach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Skonfrontowane to zostało w przepisami z zakresu standardów nadzoru korporacyjnego, znajdującymi się w porównywalnej próbie spółek giełdowych. Przeprowadzona analiza miała także na celu porównanie, jak w praktyce Skarb Państwa (w przypadku spółek z udziałem Skarbu Państwa) i akcjonariusz dominujący (w przypadku prywatnych spółek giełdowych) wykorzystują uprawnienia wynikające z dokumentów statutowych. (abstrakt oryginalny)
EN
State Treasury as a shareholder is on the one hand is a portfolio investor, which is seen as a factor weakening activity, and on the other hand is a long-term investor, which may increase the motivation to get involved in the affairs of companies. The advent of the Treasury in the shareholding of a company entails also consequences for its statutory bodies. The current Polish regulations govern the issues concerning the possibility of appointing their representatives to supervisory boards by the State Treasury and the level of remuneration of management board members. Due to these privileges the State Treasury may have a significant impact on the standards of corporate governance in the company. The aim of this article is to evaluate selected standards of corporate governance in companies with State Treasury shareholding. I have examined which provisions, providing additional powers to the State Treasury and also limiting these powers, are found in the statutes of companies with State Treasury shareholding. These provisions were juxtaposed with the provisions concerning standards of corporate governance contained in the comparable sample of listed companies. The analysis was also to compare how in practice the State Treasury (in the case of companies with State Treasury shareholding) and a dominant shareholder (in the case of private listed companies) use powers resulting from their statutory documents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
247--266
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamska A. (2013), Mechanizmy sprawowania kontroli w spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa, "Zarządzanie i Finanse", nr 2, cz. 6.
 • GPW (2016), Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016, Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.
 • Dolgopiatova V. (2007), Ownership Concentration and Russian Company Development, "Problems of Economic Transition", Vol. 50, No. 5.
 • http://www.msp.gov.pl/pl/import/1,Wykaz-spolek-z-mniejszosciowym-udzialem-Skarbu-Panstwa.html, dostęp: 4.10.2016.
 • http://www.msp.gov.pl/pl/import/3,Wykaz-spolek-z-wiekszosciowym-udzialem-Skarbu-Panstwa.html, dostęp: 4.10.2016.
 • Kočenda E., Svejnar J. (2003), Ownership and firm performance after large-scale privatization, Fifth International Conference on "Enterprise in Transition".
 • Kozarzewski P. (2003), Corporate governance structures in Polish larest privatized enterprises, Fifth International Conference on "Enterprise in Transition".
 • Krivogorsky V., Burton F.G. (2011), Dominant owners and financial performance of continental European firms, "Journal of International Accounting Research", Vol. 11, No. 1.
 • Pedersen T., Thomsen S. (2003), Ownership structure and value of the largest European firms: the importance of owner identity, "Journal of Management and Governance", Vol. 7, No. 1.
 • Postuła I. (2013), Cechy charakterystyczne i problemy funkcjonowania rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, "Zarządzanie i Finanse", nr 2, cz. 6.
 • Postuła I. (2014), Interes publiczny jako cel lub determinanta celów Skarbu Państwa, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom XCII.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).
 • Wearing R. (2005), Cases in corporate governance, SAGE Publications, London.
 • Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. MSP z 2007 r. nr 2, poz. 4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.