PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (976) | 23--38
Tytuł artykułu

Ekonomia doświadczeń w kształtowaniu konkurencyjności regionów turystycznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Experience Economy in Shaping the Competitiveness of Tourist Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne atrakcje działające na zasadzie mcdonaldyzacji i mcdisneyizacji oferty turystycznej są pozytywnie oceniane przez turystów i często stanowią główny powód podjęcia podróży, przyczyniając się do znacznego podniesienia konkurencyjności turystycznej obszaru. Celem artykułu jest ocena wpływu współczesnych atrakcji turystycznych kreujących doświadczenia turystów na konkurencyjność regionu turystycznego. W artykule wykorzystano studia literaturowe oraz badania opinii turystów odwiedzających Sudety jako region turystyczny. Analizie poddano oceny, wpisy i opinie wyrażane w aplikacji TripAdvisor, odnoszące się do atrakcji turystycznych zlokalizowanych w badanym regionie turystycznym. Należy podkreślić, że współczesne podejście związane z gospodarką doświadczeń jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi kreujących pozycję konkurencyjną regionu na rynku turystycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary tourist attractions that McDonaldsize and Disneyize the product they offer tourists are very well-received and are often the main reason tourist trips are taken. Thus, they significantly boost the competitiveness of their regions' tourism. Based on an examination of the subject literature and surveys of tourists visiting the Sudety Mountain as a tourist region, the article assesses the impact of contemporary tourist attractions, creating the experience of tourists, on the competitiveness of the tourist region. The analysis included entries, evaluations and statements expressed in TripAdvisor's app, and referring to tourist attractions located in the tourist region studied. The contemporary approach associated with the experience economy is one of the most effective tools for creating the competitive position of the Sudety tourist market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cohen E. (2011), Zmieniające się oblicza współczesnej turystyki, "Folia Turistica", vol. 25, nr 2.
 • Crouch G.I., Ritchie J.R.B. (1999), Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity, "Journal of Business Research", vol. 44, https://doi.org/10.1016/s0148-2963(97)00196-3.
 • Dwyer L., Kim C. (2003), Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, "Current Issues in Tourism", vol. 6, nr 5, https://doi.org/10.1080/13683500308667962.
 • Dziewianowska K. (2013), Nowe oblicze marketingu - koncepcja marketingu doświadczeń, "Marketing i Rynek", nr 1.
 • Gryszel P. (2014a), Konkurencieschopnosť regionov cestovneho ruchu - metody merania, "Ekonomická Revue Cestovného Ruchu", vol. 47, nr 2.
 • Gryszel P. (2014b), Ocena konkurencyjności górskich gmin turystycznych z wykorzystaniem metody taksonomicznej, "Folia Turistica", nr 32.
 • Gryszel P. (2014c), The Assessment of Tourist Destinations Competitiveness Using a Synthetic Measure (w:) Management 2014, Business, Management and Social Sciences Research, R. Štefko, M. Frankovský, J. Vravec (eds), Prešovska univerzita v Prešove, Prešov.
 • Gryszel P. (2015), Methods for the Assessment of Tourist Destinations, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management", vol. 15, nr 1, https://doi.org/10.18276/smt.2015.15-05.
 • Gryszel P., Walesiak M. (2018), The Application of Selected Multivariate Statistical Methods for the Evaluation of Tourism Competitiveness of The Sudety Communes, "Argumenta Oeconomica", vol. 40, nr 1.
 • Iwasiński Ł. (2015), Turystyka jako rynek doświadczeń, "Kultura Popularna", vol. 44, nr 2.
 • Jędrusik M., Makowski J., Plit F. (2010), Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady (2012), red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2000), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2014), Od turystyki 3S do turystki 3E. Czy to zmiana paradygmatu turystyki masowej? (w:) Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, red. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kruczek Z. (2011), Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków.
 • Kruczek Z. (2017), Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011-2015, Proksenia, Kraków.
 • Lijewski T. Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002), Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 • Łaźniewska E. (2013), Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • MacCannell D. (2005), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa.
 • Majchrzak M. (2014), Ekonomia doświadczeń a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1.
 • Marciszewska B. (2010), Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mazanec J.A. , Wöber K., Zins A.H. (2007), Tourism Destination Competitiveness: From Definition to Explanation?, "Journal of Travel Research", vol. 46, nr 1, https://doi.org/10.1177/0047287507302389.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Nowacki M. (2012), Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinant zadowolenia osób zwiedzających, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Pine J., Gilmore J. (1998), Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review", nr 7-8.
 • Podemski K. (2004), Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Ritchie J., Crouch G. (2005), The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI, London.
 • Rogowski M., Małek B. (2016), Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych - założenia projektu i wstępne wyniki badań (w:) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 18, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stasiak A. (2011), Turystyka rodzinna w świecie ponowoczesnym (w:) Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa.
 • Stasiak A. (2013a), Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, "Turyzm", nr 23/2.
 • Stasiak A. (2013b), Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, "Turyzm", nr 23/1.
 • Swarbrooke J. (2002), Development and Management of Visitor Attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Šmardová L. (2012), Konkurencieschopnosť cieľového miesta (w:) Manažment cieľového miesta cestovného ruchu, red. M. Gůčik, Slovak-Swizz Tourism, Banská Bystrica.
 • Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wasiuk A. (2016), Ruch turystyczny w Karkonoskim Parku Narodowym w latach 2010-2016, "Karkonosze. Czasopismo Sudetów Zachodnich", nr 4(286).
 • Żemła M. (2017), Rola koncepcji ekonomii doświadczeń w postmodernistycznej interpretacji trendów rynkowych w turystyce i budowie nowoczesnych produktów turystycznych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 31, nr 3, https://doi.org/10.24917/20801653.313.1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.