PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 (179) | 13--30
Tytuł artykułu

O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Needs and Benefits of Exploring Rural and Agricultural Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje argumenty przemawiające za poznawczymi, teoretycznymi i metodologicznymi korzyściami płynącymi z badania wsi i rolnictwa. Wbrew często powtarzanym opiniom zawdzięczającym swoje istnienie antyruralistycznej orientacji nauk społecznych, procedurom orientalizowania czy miejskiemu szowinizmowi nie są to zjawiska mało ważne we współczesnym świecie: wciąż stanowią znaczną część aktualnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, od ich istnienia zależy kształt wielu innych istotnych procesów i wydarzeń, a ich badanie pozwala weryfikować i falsyfikować utarte sądy, w tym wiele uznanych koncepcji naukowych. Także dorobek polskiej socjologii wsi, ekonomiki rolnictwa czy historii gospodarczej - w większości przypadków mający charakter interdyscyplinarny - okazuje się w świetle późniejszych osiągnięć nauki światowej prekursorski i doniosły, co wskazuje, że problemy wsi i rolnictwa stanowią wciąż obiecujący obszar badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some reasons for cognitive, theoretical and methodological benefits of exploring rural and agricultural issues. Contrary to often repeated opinions, which exist owing to antyruralistic orientation in social sciences, orientalistic practices or urban chauvinism, these are not phenomena of small importance in contemporary world. They are still a considerable part of contemporary socio-economic reality. They have profound impact on a lot of other important phenomena; moreover, examining them also enables to verify or falsify common opinions, including the well-established scientific judgments. In light of subsequent global scientific achievements, the achievements of Polish rural sociology, rural economy or historical economy - featuring mostly interdisciplinary approach - turn to be in absolute vanguard in terms of significance. This shows that rural and agricultural issues continue to be a promising area for exploration. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Adorno T. (2010). Osobowość autorytarna (tłum. M. Pańków). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Archer M. (2013). Człowieczeństwo: Problem sprawstwa (tłum. A. Dziuban). Kraków: Nomos.
 • Bobako M. (2010). Konstruowanie odmienności klasowej jako urasowianie. W: P. Żuk (red.). Podziały klasowe i nierówności społeczne (s. 165-177). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bodenstedt A. (1998). Rolnictwo Europy: Wspólne dziedzictwo czy kość niezgody? W: Z.T. Wierzbicki, A. Kaleta (red.). Rolnictwo i wieś europejska (s. 17-32). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Buchowski M. (2008). Widmo orientalizmu w Europie. Recykling Idei, 10, 98-106.
 • Bujak F. (1976). Wybór pism. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bukraba-Rylska I. (2012). Socjologia wsi na UW. Wieś i Rolnictwo, 2, 151-157.
 • Burawoy M. (2011). The last Positivist. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 40, 396-404.
 • Bystroń J.S. (1995). Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej. W: J. Szacki (red.). Sto lat socjologii polskiej (s. 538-540). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Chałasiński J. (1984). Młode pokolenie chłopów. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Chałasiński J. (1995). Inteligenckie getto kultury polskiej. Regiony, 4, 9-26.
 • Domańska E. (2012). Historia egzystencjalna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Dowbor L. (2017). Co to za gra? Warszawa: Książka i Prasa.
 • Duda-Dziewierz K. (1938). Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Warszawa-Poznań: Polski Instytut Socjologiczny.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009). Emigracja ostatnia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Karczewska A. (2017). Czemu ten nasz chłop ciemny... Piaseczno: Wydawnictwo Nie -oczywiste.
 • Kępiński A. (1992). Psychopatie. Warszawa: Sagittarius.
 • Kochanowicz J. (1992). Spór o teorię gospodarki chłopskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Komendera A. (1973). Socjologiczne monografie wsi w Polsce. Studia Socjologiczne, 2, 23-46.
 • Krzyworzeka A. (2014). Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Kula W. (1962). Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Leder A. (2017). Referat na seminarium w Instytut Filozofii i Socjologii PAN - 16.10.2017.
 • Leszczyński A. (2013). Skok w nowoczesność. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • Levine D. (1987). Reproducing Families: The Political Economy of English Population History. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Łopato J. (1988). Ideologiczno-ustrojowe przesłanki polityki rolnej PRL. W: J. Wilkin (red.). Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej (s. 19-34). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Malewska-Szałygin A., Rakowski T. (red.) (2011). Humanistyka i dominacja. Olsztyn: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
 • Modzelewski K. (1987). Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej. Wrocław-Warszawa: Ossolineum.
 • Olszewska A. (1969). Wieś uprzemysłowiona. Wrocław: Ossolineum.
 • Pine F. (1993). The cows and pigs are his, the eggs are mine. W: C.M. Hann (red.). Socialism: Ideals, Ideologies and Local Practice (s. 227-242). London: Routledge.
 • Płatek D. (2016). Centra i peryferie polskiej socjologii ruchów społecznych. W: T. Zarycki (red.). Polska jako peryferie (s. 187-220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pobłocki K. (2017). Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Warszawa: bęc zmiana.
 • Poleszczuk J. (1990). Społeczno-kulturowa geneza współczesnej socjologii empirycznej. W: A. Giza, E. Mokrzycki (red.). Teoria i praktyka socjologii empirycznej (s. 7-24). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Romaniszyn K. (1994). Świat gospodarek ludzkich. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Romaniszyn K. (2013). Rolnictwo w McŚwiecie. W: D. Kasprzyk (red.). Nie tylko o wsi... (s. 61-88). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Sadowski A. (1994). Procesy ruralizacji. Kraków-Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 • Spengler O. (2001). Zmierzch Zachodu (tłum. J. Marzęcki). Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Styś W. (1959). Współzależność rozwoju rodziny wiejskiej i jej gospodarstwa. Wrocław: Ossolineum.
 • Szafraniec K. (2002). Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o rolę wsi i chłopów w pro-cesach przekształceń ustrojowych. Kultura i Społeczeństwo, 4, 31-56.
 • Szczepański J. (1971). Rola chłopów w rozwoju społeczeństwa polskiego. W: J. Szczepański (red.). Odmiany czasu teraźniejszego (s. 71-86). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Sztompka P. (2011). Another sociological utopia. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 40, 388-396.
 • Thomas W., Znaniecki F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1 (tłum. M. Metelska). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Tocqueville A., de (1994). Dawny ustrój i rewolucja (tłum. H. Szumańska-Grossowa). Kraków: Znak.
 • Wallerstein I. (2004). Koniec świata jaki znamy (tłum. M. Bilewicz, A.W. Jelonek, K. Tyszka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Warczok T., Zarycki T. (2016). Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wasilewski J. (1986). Społeczeństwo polskie: Społeczeństwo chłopskie. Studia Socjologiczne, 3, 41-68.
 • Wilkin J. (1988). Chłopski składnik losów gospodarki socjalistycznej: ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń. W: J. Wilkin (red.). Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej (s. 35-58). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Woś A. (2001). Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.
 • Yoshino E. (1997). Polscy chłopi w XX wieku. Warszawa: Semper.
 • Zarycki T. (2009). Peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zarycki T. (red.) (2016). Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zawistowicz-Adamska K. (1948). Społeczność wiejska. Łódź: Polski Instytut Służby Społecznej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.