PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 131 | 221--230
Tytuł artykułu

work Organization - Functioning of Enterprises in the Information Area

Warianty tytułu
Organizacja sieciowa - funkcjonowanie przedsiębiorstw w przestrzeni informacyjnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przestrzeń informacyjna jest "miejscem" występowania "życia" wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki rozwojowi technologii informacyjnej, a zwłaszcza Internetu, każdy uczestnik życia gospodarczego ma praktycznie nieograniczoną możliwość pozyskiwania, ale i - co bardzo ważne - dostarczania informacji mających wpływ na jego pozycję konkurencyjną. Zarządzanie we współczesnej rzeczywistości jest związane z wykorzystywaniem szans i unikaniem zagrożeń. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest czas, za-równo w odniesieniu do podjęcia, jak i efektów działań. W globalnej i cechującej się dynamiką rzeczywistości jednym z najważniejszych wyzwań jest nawiązywanie współpracy. Celem jest zapewnienie uczestniczącym jednostkom możliwości lepszego wykorzystania indywidualnych cech i zasobów - własnych i partnerów. Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa oparte jest na informacjach. Każde działanie można rozpatrywać w ujęciu informacyjnym, jako działanie przebiegające w przestrzeni informacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, cech oraz zalet zarządzania w przestrzeni informacyjnej. Celem jest również zwrócenie uwagi na fakt, że efektywność organizacji sieciowej jako grupy współpracujących jednostek jest ściśle uzależniona od efektywności funkcjonowania jej jako całości oraz każdego z jej elementów właśnie w przestrzeni informacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The information space is the "place" of the existence / "life" of all the information necessary for the proper functioning of the company. With the development of information technol-ogy, and especially the Internet, every participant in the economic life has practically unlimited opportunities to acquire, but, what is very important, also to provide information that influences his competitive position. Management in contemporary reality is associated with using opportunities and avoiding threats. The key factor for success is time, both in terms of taking it and effects. In a global and dynamic reality, one of the most important challenges is to establish cooperation. The aim is to provide the participating entities the opportunity to make better use of their individual attributes and resources - their own and their partners. The operation of each company is based on information. Each action can be seen in the information view, as an action in the information space. The aim of the article is to present the essence, characteristics and advantages of management in the information space. The aim is also to draw attention to the fact that the effectiveness of a network organization as a group of cooperating entities is strictly dependent on the effectiveness of its func-tioning as a whole and of each of its elements in the information space.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
221--230
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
 • Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Bibliografia
 • Bendkowski, J. (2014). Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedza. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 76.
 • Budzik, T., Zachorowska, A. (2016). Rola otoczenia w strategii przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 1.
 • Davis, A. (2007). Public relations. Warszawa: PWE.
 • Durda, L., Krajcik, V. (2016). The Role of Networking in the Founding and Development of Start-Up Technology Companies. Polish Journal of Management Studies, 14 (2).
 • Kędzierska-Bujak, I. (2012). Partnerstwo przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju i konkurencyjności. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25.
 • Klimczuk-Kochańska, M. (2016). Wkład Petera F. Druckera w rozwój teorii zarządzania. [W:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Krupski, R. (2011). Turbulencja otoczenia w badaniach empirycznych. Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 217.
 • Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego. Management and Business Administration. Central Europe, 2 (117).
 • Lemańska-Majdzik, A., Sobiegraj, A. (2013). Globalizacja - szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1.
 • Lisowska, R. (2015). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie - stymulatory i bariery. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402.
 • Maik, A., Godzisz, A. (2013). Istota i pojęcie organizacji sieciowej. Miscellanea Oeconomicae, 2.
 • Malewska, K., Sajdak, M. (2017). Wpływ dynamicznych zdolności na zwinność strategiczną przedsiębiorstwa. [W:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Matejun, M., Nowicki, M. (2013). Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji. [W:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Mazur, J. (2011). Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32.
 • Mikołajek-Gocejna, M. (2011). Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32.
 • Nalepka, A., Bąk, J. (2012). Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego. [W:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Pachura, A. (2017). Innovation and Change in a Networked Reality. Polish Journal of Management Studies, 15 (2).
 • Patel, H., Pettitt, M., Wilson, J.M. (2012). Factors of collaborative working: A framework for a collaboration model. Applied Ergonomice, 43.
 • Penc-Pietrzak, I. (2015). Charakterystyka zdolnści dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji. Studia Ekonomiczne, 229.
 • Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Poznańska, K. (2016). Współpraca młych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacyjności. Studia Ekonomiczne, 280.
 • Przestrzeń informacyjna. Pobrano z: https://www.computerworld.pl/ news/Przestrzeninformacyjna, 320842.html (20.11.2017).
 • Semenyuk, E.P. (2015). Globalization of the Information Area and its Significance for Mankind. Scientific and Technical Information Processing, 42 (1).
 • Słownik PWN. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/sjp/;2538059 (14.11.2017).
 • Urbanowska-Sojkin, E. (2014). Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (11).
 • Vega-Redondo, F. (2013). Network Organizations. Journal of Complex Networks, 1 (1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.