PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 349--366
Tytuł artykułu

The Challenges of Polish Arbitration in Shareholders' Resolution Disputes

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wyzwania polskiego arbitrażu w sporach o zaskarżanie uchwał
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In many countries around the world, corporate arbitration is considered as an effective way of solving the intra-corporate disputes, such as challenging the shareholder's resolutions. In Poland as a result of a defective regulation of art. 1157 k.p.c. (in particular, the introduction of the "ability to settle" criterion) as well as art. 1163 k.p.c. the objective arbitrability of these disputes is questioned and is the subject of numerous controversies in Polish doctrine. In order to find an answer to the question about the possible scope of objective arbitrability in cases concerning challenging shareholder's resolutions, an in-depth legal-historical analysis, as well as thorough reconstruction of ability to settle and other arbitration concepts are required. It is also important to analyze legal obstacles against the recognition of arbitrability of resolution disputes, as well as some systemic and functional arguments, in order to grant objective arbitrability to these disputes (in particular the concept that the article 1163 k.p.c. would constitute a lex specialis in relation to the article 1157 k.p.c.). (original abstract)
W wielu państwach na świecie arbitraż korporacyjny uważany jest za skuteczny sposób rozwiązywania tzw. sporów uchwałowych, czyli sporów w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspolników. W Polsce w wyniku wadliwej regulacji art. 1157 k.p.c. (a zwłaszcza wprowadzenia kryterium zdatności ugodowej sporów majątkowych) oraz art. 1163 k.p.c. zdatność arbitrażowa tych sporów jest kwestionowana i stanowi przedmiot licznych kontrowersji w doktrynie. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste istnienie i ewentualny zakres kognicji sądownictwa polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych wymaga przeprowadzenia pogłębionej analizy prawnohistorycznej, dokładnej oceny majątkowego charakteru sporów korporacyjnych oraz rekonstrukcji pojęć zdatności ugodowej i arbitrażowej. Warto przy tym zauważyć zarówno przeszkody prawne przemawiające przeciwko uznaniu zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych, jak i argumenty systemowe i funkcjonalne, dla przyznania zdatności arbitrażowej tym sporom (szczególnie koncepcję, zgodnie z którą art. 1163 k.p.c miałby stanowić lex specialis względem art. 1157 k.p.c.). (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
349--366
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bielarczyk P., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, MP 2005, no. 22.
 • Błaszczyk P., Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki handlowej, Glosa 2010, no. 1.
 • Brekoulakis S. L., On arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern, [in:] Arbitrability: International and Comparative Perspectivesm, L. A. Mistelis, S. L. Brekoulakis, 2009.
 • Ciszewski J., Ereciński T., Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, cz. V, Sąd polubowny, Warszawa 2006.
 • Dobrzański B., Lisiewski M., Resich Z., Siedlecki W., Kodeks postepowania cywilnego Komentarz, Warszawa 1975.
 • Ereciński T., Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC), [in:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008.
 • Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008.
 • Falkiewicz K., Kwaśnicki R. L., Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, PPH 2005, no. 12.
 • Jackowski A., Sprawy o unieważnienie uchwał zgromadzeń w spółkach kapitałowych a sąd polubowny, Polski Proces Cywilny 1937, no. 11-12.
 • Jurcewicz W., Wiśniewski C., Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych - perspektywa polska, PPH 2015, no. 10.
 • Kąkolecki A., Nowelizacja k.p.c. w zakresie sądownictwa polubownego (arbitrażowego), Radca Prawny 2005, no. 5.
 • Kurnicki T., Znowelizowane postępowanie przed sądem polubownym, MP 2005, no. 22.
 • Kos R., Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych, PPH 2014, no. 3.
 • Marszałkowska-Krześ E., Zaskarżenie uchwały wspólników do sądu polubownego, PPH 1998, no. 3.
 • Morek R. (ed.), Mediacja i arbitraż, Warszawa 2006.
 • Opalski A., Sołtysiński S., Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, PPH 2010, no. 11.
 • Orecki M., Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda, Polski Proces Cywilny 2014, no. 2.
 • Piwowarczyk K.A., Umowa o arbitraż w świetle ustawy z 28.07.2005 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego, Prawo Spółek 2006, no. 6.
 • Pörnbacher K., Dolgorukow A., Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych (o zaskarżanie uchwał) - perspektywa niemiecka, PPH 2015, no. 10.
 • Sikorska-Lewandowska A., Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni, Toruń 2013.
 • Sikorski R., Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, B. Gessel-Kalinowska vel. Kalisz (ed.), Wrocław 2014.
 • Sołtysiński S., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. III, Komentarz do artykułów 301-458, Warszawa 2008.
 • Suliński G., Dopuszczalność poddania sporu ze stosunku spółki pod rozstrzygniecie sądu polubownego, PPH 2005, no. 12.
 • Suliński G., Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny, Warszawa 2008.
 • Suliński G., Zdolność ugodowa sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych, ADR Arbitraż i mediacja, 2014, no. 3.
 • Szpunar A., Ugoda w prawie cywilnym, Przegląd Sądowy 1995, no. 9.
 • Szumański A. (red.), Arbitraż handlowy, System prawa handlowego, vol. 8, Warszawa 2010.
 • Szumański A., Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.
 • Szumański A., Przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów arbitrażowych w sporach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (uwagi de lege lata oraz de lege ferenda), not published.
 • Szumański A., Sąd polubowny a ugoda sądowa, Glosa 2010, no. 1.
 • Szumański A., Zapis na sąd polubowny w sprawie zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej: Prawo w XXI wieku, Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, W. Czapliński (ed.), Warszawa 2006.
 • Tomaszewski M., O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego - uwagi de lege ferenda, Przegląd Sądowy 2012, no. 4.
 • Uliasz R., Zdolność arbitrażowa sporów wynikłych z zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, [in:] Oszewski J., Sagan B., Uliasz R., Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Rzeszów 2006.
 • Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo Spółek, Warszawa 2014.
 • Weitz K., Granice zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki (relacja między art. 1157 i art. 1163 § 1 k.p.c.), Palestra 2009, no. 11-12.
 • Wiśniewski A. W., Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce, status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011.
 • Wiśniewski A. W., Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t.3, Spółka Akcyjna, Warszawa 1993.
 • Wiśniewski A.W., Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy polubowne w świetle nowej regulacji zdatności arbitrażowej sporów, [in:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008.
 • Włodyka S. (ed.), Prawo spółek, Kraków 1981.
 • Wolak-Danecka, Rozstrzyganie sporów przez sąd polubowny- próba ujęcia zdatności arbitrażowej, Rejent 2013, no. 4.
 • Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego, t. II. komentarz do art. 507-1217, Warszawa 2006.
 • Żmij G., Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, B. Gessel-Kalinowska vel. Kalisz (ed.), Wrocław 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.