PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 10, cz. 3 Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji | 125--136
Tytuł artykułu

Zarządzanie międzykulturowe jako ważny element międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intercultural Management as an Important Element of International Human Resource Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne organizacje coraz częściej, w związku z funkcjonowaniem w różnych krajach, doświadczają zjawiska różnorodności zasobów ludzkich, wykorzystując rozmaite formy międzynarodowej pracy, w szczególności globalnych zespołów. Cechą wspólną rozwiązań dotyczących międzynarodowych zasobów ludzkich jest konieczność uwzględnienia odmienności systemów wartości, norm i zasad postępowania pracowników z krajów, z których się wywodzą, oraz przyjęcie globalnej perspektywy działania organizacji międzynarodowych. Brak świadomego i skutecznego kształtowania warunków pracy wielkokulturowych zespołów może stać się dla organizacji przyczyną wielu problemów. Z tego też powodu menedżerowie w takiej organizacji powinni zwracać szczególną uwagę na budowanie pozytywnych relacji w wielokulturowych zespołach, na otwartość, elastyczność, tolerancję i szacunek wobec współpracowników oraz dostosowywanie rozwiązań w zarządzaniu ludźmi do potrzeb i oczekiwań zróżnicowanych kulturowo, pochodzących z różnych krajów, pracowników. Z uwagi na rosnące znaczenie i aktualność analizowanej problematyki, celem artykułu jest określenie znaczenia wielokulturowości i zespołów wielokulturowych we współczesnych organizacjach międzynarodowych, podkreślenie wagi i znaczenia zarządzania międzykulturowego w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Metodą badawczą wybraną przez autorki jest analiza literatury przedmiotu z zakresu problematyki zarządzania organizacją międzynarodową oraz zarządzania międzykulturowego, a także badania zrealizowane przez różnych autorów w obszarze omawianych zagadnień. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyze issues in the field of intercultural management. Based on various sources, the authors show that intercultural management is a very important element of international human resources management. The first part of the article explains the concept of international human resources management and describes the determinants of human resources management in the international context. The next part describes the phenomenon of multiculturalism and multicultural management. Then, the challenges related to working in multicultural teams were presented. The article ends with conclusions in which the authors emphasize that the challenges related to multicultural management are large and especially current. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Björkman I., Stahl G.K. (2006), International Human Resource Management Research: An Introduction to the Field [w:] G.K. Stahl, I. Bjorkman (red.), Handbook of Research in International Human Resource Management, Edward Elgar, Cheltenham, ss. 1-11.
 • Boxall P.F. (1992), Strategic human resource management: beginnings of a new theoretical sophistication?, "Human Resource Management Journal", vol. 2, issue 3, March, s. 62.
 • Brett J., Behfar K., Kern M.C. (2006), Managing Multicultural Teams, "Harvard Business Review", 84 (11), ss. 86-88.
 • Cox T. Jr. (2001), Creating the multicultural organization: A strategy for capturing the power of diversity, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Dowling P.J., Festing M., Engle A.D. (2008), International human resource management. Managing people in a multinational context. Fifth edition, Australia, Thomson Learning, South Melbourne, ss. 9-18.
 • Golka M. (1997), Oblicza wielokulturowości [w:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości, Oficyna Naukowa, Warszawa, ss. 52-74.
 • Jabłońska U. (2013), Nowe wyzwania: Zespoły międzykulturowe, "GFMP Management Focus", No. 14 [online], http://rozwojosobisty.files.wordpress.com/2008/11/zespoly-wielokuturowe.pdf, dostęp: 18.08.2018.
 • Jamka B. (2014), Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4 (98-99), s. 51.
 • Jehn K.A., Northcraft G.B., Neale M.A. (1999), Why differences make a difference: A field study of diversity, conflict, and performance in workgroups, "Administrative Science Quarterly", vol. 44, no. 4, ss. 741-763.
 • Karna W.J., Knap-Stefaniuk A. (2017a), Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Perspektywy kultury", Nr 16(1), Akademia Ignatianum, Kraków, ss. 101--121.
 • Knap-Stefaniuk A., Karna W.J. (2017b), The role of Leadership in International Human Resource Management [w:] O. Prokopenko, T. Kurbatova (red.), International economic relations and sustainable development, Studio Graficzne Omnidium, Ruda Śląska, ss. 77-89.
 • Karna W.J., Knap-Stefaniuk A. (2018), Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym, "Marketing i Zarządzanie", nr 1(51), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss. 143-151.
 • Knap-Stefaniuk A. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym - wybrane zagadnienia, "Nowoczesne Systemy Zarządzania", zeszyt 12, nr 2 (kwiecień-czerwiec), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, ss. 95-105.
 • Kubica I. (2016), Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej, "Marketing i rynek", nr 3, ss. 424-425.
 • Marquardt M.J., Horvath L. (2001), Global teams: How top multinationals span boundaries and Cultures with High-Speed Teamwork, Nicholas Brealey Publishing, Boston.
 • Nkomo S.M., Cox T. Jr. (1996), Diverse identities in organizations [w:] S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord, (red.), Handbook of organization studies, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, ss. 338-356.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa, ss. 91-92.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Romani L. (2007), How we talk about culture. Overview of the field of culture and management, EGOS, ss. 1-39.
 • Salk J.E., Brannen M.Y. (2000), National Culture, Networks, and Individual Influence in a Multinational Management Team, "The Academy of Management Journal", vol. 43, no. 2, ss. 191-202.
 • Schuler R.S., Budhwar P.S., Florkowski G.W. (2002), International Human Resources Management: Review and Critique, "International Journal of Management Review", no. 4(1), s. 4.
 • Stor M. (2010), Międzynarodowe zarządzanie kadrami [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa, ss. 407-409.
 • Trefry M. (2001), Multicultural teams: Insight from experiences in Luxembourg, Proceedings of the European International Business Association Annual Conference. Paris, France, December 13-15.
 • Urbaniak B. (2014), Zarządzanie rożnorodnością zasobow ludzkich w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4 (98-99), ss. 63-78.
 • Wall St., Minocha S., Rees B. (2010), International Business, third edition, Pearson Education Limited Harlow, England, ss. 319-320.
 • Welch D.E., Worm V. (2006), International Business Travellers: A Challenge for IHRM [w:] G.K. Stahl, I. Bjorkman (red.), Handbook of Research in International Human Resource Management, Edward Elgar, Cheltenham, ss. 283-301.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.