PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(8) Sposoby i środki doskonalenia produktów i usług na wybranych przykładach | 49--57
Tytuł artykułu

Analiza czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w wyrobiskach górniczych dla doskonalenia systemów bezpieczeństwa gazowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Factors Influencing Air Pollution In Mining for Perfecting Gas Safety Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono próbę analizy czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w wyrobiskach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem udziału kolejek podwieszanych z napędem własnym. Przedstawiono źródła zanieczyszczeń gazowych w wyrobiskach górniczych oraz warunki ich limitowania. Ponadto przedstawiono trendy rozwoju spalinowego transportu podziemnego w polskim górnictwie węgla kamiennego z uwzględnieniem analizy jego ilościowego udziału w stosunku do innych rozwiązań. Przedstawiono również trendy rozwoju na najbliższe lata na przykładzie planów strategicznych wybranych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an attempt to analyze factors influencing air pollution in mining excavations, with particular consideration of the share of suspended monorails with self-drive. The sources of gaseous pollutants in mining excavations and conditions of their limitation are presented. In addition, trends in the development of underground transport in Polish hard coal mining are presented, taking into account the analysis of its quantitative share in relation to other solutions. The development trends for the coming years are presented on the example of strategic plans of selected mines of the Polish Mining Group. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • J. Antoniak. Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach, Wyd. Śląsk, Katowice 1990, str. 500-510.
 • T, Budniok, W. Zasadni, J. Kania, H. Morawiec. "Możliwości zwiększania prędkości transportu ludzi kolejkami podwieszonymi z napędem własnym" w Górnictwo Perspektywy, Zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych. Monografia, Red. W. Biały, J. Brodny, S. Czerwiński, Wyd. PA NOVA, Gliwice, 2014, str. 37-51.
 • T, Budniok, W. Zasadni, J. Rusinek, K. Krawczyk. "Nowoczesne rozwiązania w systemach transportu kolejkami podwieszonymi z napędem własnym" w Górnictwo Perspektywy, Zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych. Monografia, Red. W. Biały, J. Brodny, S. Czerwiński, Wyd. PA NOVA, Gliwice, 2014, str. 52-65.
 • Ł. Doleżych, J. Cichecki. "Sposoby konfiguracji zespołów transportowych kolejek szynowych podwieszanych spalinowych dla kilkakrotnej zmiany nachyleń po wznosie I upadzie na podstawie doświadczeń KWK Chwałowice" w Górnictwo Perspektywy, Zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych. Monografia, Red. W. Biały, J. Brodny, S. Czerwiński, Wyd. PA NOVA, Gliwice, 2014, str. 77-86.
 • Dyrektywa 2006/42/WE - Bezpieczeństwo maszyn, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, (Dz. U. nr 199, poz. 1228).
 • Gazeta firmowa, nr 1/2016, Polska Grupa Górnicza, dokument elektroniczny: pgg.pl/aktualnosci/gazeta-firmowa (dostępność: 15.11.2016).
 • Gazeta firmowa, nr 2/2016, Polska Grupa Górnicza, dokument elektroniczny: pgg.pl/aktualnosci/gazeta-firmowa (dostępność: 15.11.2016).
 • Gazeta firmowa, nr 3/2016, Polska Grupa Górnicza, dokument elektroniczny: pgg.pl/aktualnosci/gazeta-firmowa (dostępność: 15.11.2016).
 • http://rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/innowacyjny-systemmonitorowania-zagrozen-na-kwk-ruda,4064780,art,t,id,tm.html (dostępność: 28.05.2017).
 • J. Ignac-Nowicka. "Analysis of gaseous hazards in mine workings using an automatic monitoring system" in Systems Supporting Production Engineering. Monograph, Ed. W. Biały, J. Kaźmierczak, Pracownia komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2012, p. 106-115.
 • J. Ignac-Nowicka. "Identyfikacja obszarów zagrożeń i ich przyczyn w wyrobiskach górniczych na podstawie monitoringu gazowego" w Górnictwo Perspektywy, Zagrożenia. Klimatyzacja, zagrożenia aerologiczne. Monografia, Red. F. Plewa, H. Badura, Wyd. PA NOVA, Gliwice, 2014, str. 51-61.
 • J. Ignac-Nowicka. "Zastosowanie elementów inżynierii bezpieczeństwa na przykładzie transportu podziemnego". Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych, Red. E. Milewska, nr 2 (14), 2016, str. 152-162.
 • J. Ignac-Nowicka, A. Penczek. "Analiza stanu powietrza w wyrobiskach górniczych za pomocą systemu automatycznego monitoringu". Ochrona powietrza i problemy odpadów, nr 1, 2010, str. 9-17.
 • K. Kaczmarczyk. "Napędy spalinowe w wyrobiskach górniczych zagrożonych atmosferą wybuchową". Silniki spalinowe, nr 3, 2011.
 • Międzynarodowa Konferencja 1999 Kierunki Modernizacji Systemów Transportu Podziemnego, Ustroń 9-10 czerwca 1999, materiały konferencyjne.
 • B. Perenc. "Bezpieczeństwo transportu w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego", XIV Konferencja, Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, Wisła, 2012, dokument elektroniczny.
 • PN-EN 1679:2000. Silniki spalinowe tłokowe - Bezpieczeństwo - Silniki o zapłonie samoczynnym.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, (Dz. U. 2002 nr 109 poz. 962) wraz ze zmianami z dnia 9 czerwca 2006 r. oraz z dnia 25 czerwca 2010 r.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, (Dz. U. 2014 poz. 817).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.