PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11(1) | 97--108
Tytuł artykułu

Rola zajęć z zakresu filozofii w rodzinnych zadaniach dziadków na przykładzie słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of philosophy lectures in the grandparents family tasks on the example of students of the university of the third age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dziadkowie pełnią ważne zadania w funkcjonowaniu polskiej rodziny. Część tych zadań związana jest z ich okresem życia. Szukają w swoim życiu wyczucia, głębszego sensu i porządku, oddziałując na rodzinę. Wspomniane aspekty odnoszą się do tak zwanego poczucia koherencji (SOC) w życiu, które można mierzyć metodami ilościowymi. Na wzrost poziomu SOC powinna mieć także filozofia, ze względu na jej szczególne zadania. Uwzględnienie tych wykładów w programie zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) podniesie poziom SOC, a tym samym dodatkowo ułatwi wypełnianie dziadkom zadań rodzinnych.. (abstrakt oryginalny)
EN
Grandparents play important roles in the functioning of the Polish family. Some of these tasks are related to their lifetime. They seek for coherence, deeper sense and order in their life, affecting the family. These aspects relate to the so-called sense of coherence (SOC) in life that can be measured by quantitative methods. The philosophy should also have an increase on the SOC level due to its specific tasks. Including philosophy lectures in the study program of the Third Age University (UTW) will increase the SOC level and, in the same way, will make it easier for grandparents to perform family tasks.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
 • Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować?, Warszawa: IPiN.
 • Appelt K. (2007), Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków, s. 1-17, http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2007- Znaczenie-dziadk w-dla-rozwoju-wnuk w-rozdzia -w- ksi ce.pdf (dostęp 14-07-2018).
 • Bieńkowska I., Kitlińska-Król M. (2017), Rodzina w świetle danych demograficznych w Polsce i w Europie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie", z. 112, s. 35-46.
 • Boguszewski R. (2015), Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce, "Zeszyty Naukowe KUL", z. 232, s. 127-148.
 • CBOS (2012), Rola dziadków w naszym życiu, "Komunikat z badań CBOS" nr 8, s. 1-6, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_008_12.PDF (dostęp 14-07-2018).
 • CBOS (2013), Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie, "Komunikat z badań CBOS" nr 33, s. 1-16, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF (dostęp 14-072018).
 • CBOS (2017), Ocena programu "Rodzina 500 plus" po blisko roku od jego wprowadzenia, "Komunikat z badań CBOS" nr 36, s. 1-15, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_036_17.PDF (dostęp 14-072018).
 • Cudak S. (2012), Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej, "Pedagogika Rodziny", nr 2(3), s. 73-82.
 • Czerniawska O. (1999), Wymiar czasu a przeżywanie starości, "Ethos", nr 47, s. 76- 83.
 • Judycki S. (2012), Filozofia i świat współczesny, "Analiza i Egzystencja", nr 18, s. 5-18.
 • Kędzia A., Szymanowska I., Huszla S., Karakiewicz B., Mroczek B. (2004), Możliwość wpływu na własną starość w ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, "Annales UMCS. Sectio D: Medicina", nr 59, s. 462-465.
 • Kozieł D., Trafiałek E. (2007), Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów, "Gerontologia Polska", t. 15 nr 3, s. 104-108.
 • Kukłowicz T. (2006), Jakim wartościom poświęca się współczesny stary człowiek, [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 197-204.
 • Kurowska K., Orzoł B. (2016), Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u osób starszych, "Gerontologia Polska", nr 24, s. 91-97.
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, http://gerontologia.org.pl/ (dostęp 14-07-2018).
 • Słup L. (1994), Przyjęcie miłości Boga początkiem na lepsze życie, [w:] Augustyn J., Słup L. (red.) Jak zgadzać się na własne życie, Kraków: Wydawnictwo M, s. 51-62.
 • Szubka T. (2009), Filozofia i jej społeczna rola: rzeczywista i rzekoma, "Etyka", nr 42, s. 11-17.
 • Śledzianowski J. (2010), Rodzina polska w meandrach współczesności, "Państwo i Społeczeństwo" nr 3, s. 77-88.
 • UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim [2017], Rozkład zajęć UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim, http://www.wsbip.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 87&Itemid=204 (dostęp 14-07-2018).
 • UTW w Stalowej Woli (2017), Plan zajęć UTW w Stalowej Woli, https://www.mdkstalowawola.pl/wp-content/uploads/2014/11/PLAN- ZAJ0/oC40/o980/oC4°/o86-UTW-Tygodniowy-2017-18.docx(dostęp 14-07-2018).
 • Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, https://www.wsr.uksw.edu.pl/ (dostęp 14-07-2018).
 • Zielińska-Więczkowska H., Ciemnoczołowski W., Kornatowski T., Kędziora- Kornatowska K. (2011), Poczucie koherencji a satysfakcja życiowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, "Gerontologia Polska", t. 19, nr 2, s. 119-125.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.