PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(50) | 73--88
Tytuł artykułu

Reasons behind Studying Tourism and Recreation and Career Plans of Undergraduate Students

Warianty tytułu
Motywy studiowania i plany zawodowe studentów turystyki i rekreacji pierwszego stopnia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu było określenie motywów studiowania oraz poznanie planów zawodowych studentów turystyki i rekreacji pierwszego stopnia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zastosowano kwestionariusz ankietowy własnego autorstwa. We wnioskowaniu statystycznym posłużono się frekwencją cech oraz testem niezależności chi-kwadrat. Celowym doborem objęto 136 respondentów (69% kobiet i 31% mężczyzn). Analiza wpływu roku studiów na motywy wyboru kierunku studiów wykazała istotną statystycznie różnicę w oczekiwaniach studentów I, II i III roku w zakresie perspektywy ciekawej pracy (p = 0,033). Stwierdzono statystycznie istotne zależności wśród studentów poszczególnych lat w planach związanych z dużymi możliwościami rozwoju w branży turystycznej (p = 0,028). Ważnym motywem podjęcia studiów i studiowania na kierunku turystyka i rekreacji była możliwość rozwijania samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie. Prozawodowe motywy studiowania i wiązanie swojej przyszłości zawodowej z pracą w jednostce rekreacyjnej determinowały przekonanie o ewentualnym ponownym wyborze studiów studentów II oraz III roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, niezwykle ważne jest dostosowanie programów nauczania na kierunkach turystyki i rekreacji do potrzeb współczesnej gospodarki.(abstrakt autora)
EN
The aim of the study was to determine the reasons behind studying and career plans of undergraduate students of tourism and recreation at the University of Bydgoszcz. For the statistical inference, the incidence of features and the chi-square test for independence were used. 136 respondents (69% women and 31% men) were chosen by non-probability sampling. The analysis of relations between the year of studies and the reasons behind choosing that field of study showed a statistically significant difference in terms of expectations of 1st-, 2nd- and 3rd-year students for an interesting job (p = 0.033). Statistically significant relationships among students of various years were found in terms to their plans for growth opportunities in the tourism sector (p = 0.028). An important reason behind choosing tourism and recreation was a prospect of running one's own business in the area. Career plans and future work in the recreation sector motivated the 2nd- and 3rd-year students to believe that they would hypothetically select that field of study again.(author's abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Numer
Strony
73--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Buchta, K. (2012). The competences of physical education students. Unified versus two-tier University studies. Polish Journal of Sport and Tourism, 19, 151-159.
 • Buchta, K. (2010). Graduate of the university of physical education in the labor market - start to professional career. Graduate in the labor market. Polish Journal of Sport and Tourism, 17, 46-47.
 • Buchta, K., Skiert, M. (2008). Assessment of professional qualifications and educational plans by tourism and recreation graduates. Polish Journal of Sport and Tourism, 15, 69-76.
 • Buchta, K., Skiert, M. (2009). Expectations of tourism and recreation students towards the course of education. Polish Journal of Sport and Tourism, 16 (4), 251-260.
 • De Carolis, D.M., Saparito, P. (2006). Social capital, cognition, and entrepreneurial opportunities: A Theoretical framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 30, 41-56.
 • De Clercq, D., Honig, B., Martin, B. (2013). The roles of learning orientation and passion for work in the formation of entrepreneurial intention. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 31 (6), 652-676.
 • Haczek, A., Kłos, A. (2012). Znaczenie postaw przedsiębiorczych przy wyborze kierunku studiów i planowaniu kariery zawodowej studentów ochrony środowiska oraz turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 96-114.
 • Jarecki, W. (2008). Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyższych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 3, 143-153.
 • Kacprzak-Biernacka, E., Skura-Madziała, A., Kopański, Z., Brukwicka, I., Lishchynskyy, Y., Mazurek, M. (2014). Pojęcie motywacji, jej odmiany i podmioty motywacji. Journal of Clinical Healthcare, 1 (3), 2-5.
 • Klimkowska, K. (2014). Entrepreneurial Potential of the Students of Applied Linguistics Programme, Majoring in Translation. Academic Journal of Modern Philology, 3, 17-26.
 • Korpysa, J. (2008). Przedsiębiorczość w krajach Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 3, 23-35.
 • Kropiwnicka, E., Orzechowska, A., Cholewska, M., Krajewska-Kułak, E. (2011). Determinanty wyboru zawodu, poziom aspiracji oraz plany na przyszłość studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Problemy Pielęgniarstwa, 19 (1), 70-80.
 • Krueger, N.F., Brazeal, D.V. (1994). Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 18 (3), 91-104.
 • Liberska, B. (1974). Problemy efektywności kształcenia wyższego. Warsaw: PWN
 • Łubkowska, W., Eider, J. (2014). Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności. Handel Wewnętrzny, 5 (352), 123-137.
 • Łubkowska, W., Nadobnik, J., Tarnowski, M., Nowak, M.A. (2017). Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 16 (4), 145-161
 • Nadobnik, J., Tarnowski, M., Nowak, M.A. (2017). Motives for choosing studies as predictors of career plans of tourism and recreation students. Central European Journal of Sport Sciences Medicine., 18 (2), 107-118.
 • Obuchowski, K. (1993). The search for human attributes. Delft (Niederlande): Eburan Publisher, Series in Behavioural Science
 • Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W., Jońca, M. (2015). Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques. Service Management, 15 (1), 67-75.
 • Radzińska, M., Nowak, L., Nowak, M.A. (2016a). Motives for commencing studies and expectations concerning professional competence in students who practice, used to practice or have never practiced sport. Central European Journal of Sport Sciences Medicine, 13 (1), 37-45.
 • Radzińska, M., Nowak, L., Nowak, M.A. (2016b). Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania fizycznego. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 15 (2), 109-124.
 • Seweryn, R. (2015). Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41 (1), 390-399.
 • Skiert, M., Buchta, K. (2014). Student kierunku turystyka i rekreacja jako konsument usługi edukacyjnej w uczelni wychowania fizycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 825, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 36, 159-170.
 • Szark-Eckardt, M., Augustyńska, B., Łubkowska, W, Nowak, M.A. (2017). Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (37), 101-111.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2014. (2014). London: World Travel & Tourism Council.
 • Vallerand, R.J., Salvy, S.J., Mageau, G.A., Elliot, A.J., Denis, P.L., Grouzet, F.M.E., Blanchard, C. (2007). On the role of passion in performance. Journal of Personality, 75 (3), 505-534.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.