PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 101 | 209--221
Tytuł artykułu

Inwestorzy instytucjonalni w systemie nadzoru korporacyjnego w Rosji - wstępne wyniki badań1

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Investors in Corporate Governance System in Russia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest omówienie wstępnych wyników badań, dotyczących uczestnictwa inwestorów instytucjonalnych w systemie nadzoru korporacyjnego w Rosji. Inwestorzy instytucjonalni odgrywają znacząca rolę w rynkach kapitałowych wybranych krajów rozwiniętych. Ich rola stopniowo rośnie również dla krajów rozwijających się, w tym Europy Środkowej i Wschodniej. Powstanie i rozwój grupy inwestorów instytucjonalnych w Rosji możliwe było przede wszystkim dzięki rozpoczęciu procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Początkowo w roli inwestorów instytucjonalnych występowały w Rosji tzw. czekowe fundusze inwestycyjne. Ich pozycja nie była jednak znacząca w rozwoju systemu nadzoru korporacyjnego z uwagi na cele ich tworzenia oraz dominującą rolę menedżerów i banków. Pierwsza dekada XXI w., pomimo rozwoju rynku finansowego, kapitałowego i korzystnej koniunktury gospodarczej do 2008 r., również nie przyniosła wzrostu znaczenia inwestorów instytucjonalnych w sektorze korporacyjnym. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących struktury własności największych spółek publicznych w Rosji. Wskazują one na względnie niski udział inwestorów instytucjonalnych we własności badanych firm. Ich rola w systemie nadzoru korporacyjnego jest jednak ograniczona z uwagi na wybrane cechy tego systemu w Rosji, jak silna pozycja dominujących akcjonariuszy, oparcie kontroli korporacyjnej o połączenie własności i zarządzania, niski poziom przestrzegania praw akcjonariuszy mniejszościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is to discuss the initial results of research concerning institutional investors participation in corporate governance in Russia. Institutional investors play significant role in capital markets of selected developed economies. Their role is rising in developing economies, including Central and Eastern Europe, too. Development of institutional investors in Russia was possible mainly because of privatization process. At the beginning, in Russia there were created cheque investment funds. Their role in corporate governance development wasn't significant because of the dominant position of managers and banks. The first decade of 21st century, despite of financial market development and economic prosperity until 2008, the role of institutional investors in corporate sector wasn't significant, too. The article contains the own research results if ownership structure in the biggest public companies in Russia. They present the relative low participation of institutional investors in ownership. Their role in corporate governance is restricted because of strong position of dominant shareholders, combination of ownership and control and relative low standards of complying the minority shareholders rights.(original abstract)
Rocznik
Tom
101
Strony
209--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Aluchna Maria, Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.
 • Aluchna Maria, Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Adamska Agata, Urbanek Piotr, Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, Gospodarka Narodowa 2014/2(270).
 • Banaszczak-Soroka Urszula, Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Coates John C. IV, Thirty years of evolution in the roles of institutional investors in corporate governance, w: Jennifer G. Hill, Randall S. Thomas (red.), Research Handbook on Shareholder Power, Edward Elgar, Chetlenham 2015.
 • Czekaj Jan (red. nauk.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Dziawgo Danuta, Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Koładkiewicz Izabela, Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Lis Krzysztof A., Sterniczuk Henryk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Oplustil Krzysztof, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Niedziółka Paweł, Inwestorzy na rynku kapitałowym, w: Paweł Niedziółka (red. nauk.), Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015.
 • Mallin Christine A., Corporate Governance. Second Edition, Oxford University Press, Inc., New York 2007.
 • Mallin Chris, Institutional and other shareholders, w: Kent H. Baker, Ronald Anderson (eds.) Corporate governance. A synthesis of theory, research and practice, John Willey & Sons, Hoboken 2010.
 • Radygin Alexander, Privatization in the Russian Federation, Centre for Social & Economic Research, Warsaw, April 1996, http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/3696967_070.pdf; stan na 19.07.2013 r.
 • SPARK, Professional Market and Companies Analysis System, profile wybranych rosyjskich spółek, http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx; stan na 17.12.2014-16.03.2015 r.
 • The Conference Board, The 2010 Institutional Investment Report. Trends in Assets Allocation and Portfolio Composition, Research Report R-1468-10-RR by Matteo Tonello, Stephan Rahim Rabimov, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1707512; stan na 8.11.2012 r.
 • Долгопятова Татьяна Григорьевна, Концентрация собственности в российской промы-шленности: эволюционные изменения на микроуровне, Журнал новой экономической ассоциации 2010/8.
 • Долгопятова Татьяна, Модели и механизмы корпоративного контроля в российской про-мышленности, Вопросы экономики 2001/5.
 • ИЭП им. Е.Т. Гайдара, Российская экономика в 2014 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 36), Москва 2015, http://iep.ru/ru/publikatcii/7454/publication.html; stan na 18.03.2016 r.
 • ИЭПП, Российская экономика в 1999 году тенденции и перспективы (Выпуск 21), Москва 2000, http://www.iep.ru/ru/rossiiskaya-ekonomika-v-1999-godu-tendencii-i-perspektivyvypusk-21-2.html; stan na 20.09.2013 r.
 • ИЭППП, Российская экономика в 1995 году. Тенденции и перспективы, Москва 1996, http://www.iep.ru/ru/rossiiskaya-ekonomika-v-1994-godu-tendencii-i-perspektivy.html; stan na 19.09.2013 r.
 • ИЭППП, Российская экономика в 1993году. Тенденции и перспективы, Москва 1994, http://www.iep.ru/ru/rossiiskaya-ekonomika-v-1993-godu-tendencii-i-perspektivy.html; stan na 19.09.2013 r.
 • Косов Михаил Евгеньевич, Ахмадеев Равиль Габдуллаевич, Финансово-банковское ре-гулирование макроэкономических процессов в России, Финансы и кредит 2015/20 (644).
 • НСКУ, Национальный доклад по корпоративному управлению, выпуск 6, Москва 2013.
 • НСКУ, Корпоративное управление в современной России: опыт и перспективы, Москва 2007.
 • Приватизация в России, Вопросы экономики 1992/9.
 • Чубайс Анатолий, Итоги приватизации в России и задачи следующего этапа, Вопросы экономики 1994/6.
 • Эллерман Давид, Ваучерная приватизация как инструмент холодной войны, Вопросы экономики 1999/8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541360

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.