PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (51) | 83--91
Tytuł artykułu

Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich

Autorzy
Warianty tytułu
Modes of Thinking in Creativity and Innovativeness Activation of Human Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kreatywność i innowacyjność kadr jest paradygmatem współczesności. Celem badania jest wskazanie wybranych obszarów stymulowania kreatywności i innowacyjności kadr w świetle dokonań neuronauk związanych z tak zwanym myśleniem wolnym i szybkim (według podziału D. Kahnemana). Jest to rozróżnienie bardzo istotne, gdyż wskazuje na odmienne źródła kreatywności indywidualnej uwarunkowane trybem myślenia, co implikuje odmienne uwarunkowania proinnowacyjnego zarządzania kadrami. Podstawę próby teleologiczno-funkcjonalnego wyjaśnienia badanego problemu stanowi krytyczna obserwacja zmian otoczenia społeczno-ekonomicznego i analiza literatury przedmiotu.(abstrakt autora)
EN
Creativity and innovation are paradigms of the present. The aim of the research is to indicate chosen areas of human creativity and innovation stimulation in the light of neurosciences achievements related to fast and slow thinking (due to D. Kahneman's differentiation). The discern is of grand importance, because different sources of individual creativity determined by thinking mode imply different ways of pro-innovative human resources management. The attempt to intentionally-functional explanation of the research problem is based on critical observation of socio-economical environment changes and the analysis of subject literature.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--91
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Freelance profesor
Bibliografia
 • Chopra, D., Tanzi, R.E. (2014). Twój super-mózg. Rozwiń dynamiczny potencjał umysłu. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
 • Davidson, R.J., Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Kraków: Wyd. UJ.
 • Diamond, J. (1996). Trzeci szympans. Warszawa: PIW.
 • Eagleman, D. (2012). Mózg incognito. Wojna domowa w twojej głowie. Warszawa: Carta Blanca.
 • Gigerenzer, G. (2009). Intuicja. Inteligencja nieświadomości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Jamka, B. (2010). Prawda sądów intuicyjnych. W: K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania (s. 134-149). Warszawa: Difin.
 • Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jamka, B. (2017). Ku ekonomii kreatywności: bariery organizacji pracy w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1 (804), 57-69.
 • Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina
 • Kasza, J. (2016). Czysta radość czy przymus kreatywności..? Analiza (retoryki) kreatywności z punktu widzenia kulturowej ekonomii politycznej. Katowice: Wyd. Naukowe Sophia.
 • Kożusznik, B. (2010). Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności. Chowanna, 2 (35), 21-50.
 • Lipka, A. (2012). Ekonomia kreatywności - z pogranicza kreatologii i ekonomii. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 114, 9-28.
 • Nisbett, R.E. (2015). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej? Sopot: Smak Słowa.
 • Pink, D. (2005). A Whole New Mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age. New York: Riverhead Books.
 • Stangroom, J. (2009. Co myślą naukowcy. Warszawa: PIW
 • Unsworth, K.L., Clegg, Ch.W. (2010). Why do employees undertake creative action? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 77-99.
 • World Economic Forum (2017). The Global Competiveness Report 2016-2017. K. Schwab (red.). Genewa. Pobrane z: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (20.11.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541372

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.