PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 77 | 31--47
Tytuł artykułu

Perception of Men and Women in Business from the Perspective of Emotional Intelligence

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Postrzeganie kobiet i mężczyzn w biznesie przez pryzmat inteligencji emocjonalnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące różnic w postrzeganiu kobiet i mężczyzn w biznesie. Przedstawiono style zarządzania i cechy charakterystyczne dla obu płci według badań polskich i zagranicznych autorów. Zwrócono uwagę na rolę inteligencji emocjonalnej, która odgrywa kluczowe znaczenie w kreowaniu sukcesu zawodowego. Przytoczono wyniki badań innych autorów oraz argumenty przemawiające za zwiększeniem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych celem zróżnicowania zespołów pod względem płci, co sprzyja efektywności przedsiębiorstw. Zaprezentowano metodykę badania kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat inteligencji emocjonalnej. Przedstawiono wyniki badań ankietowych zrealizowanych w latach 2015-2016 na próbie 228 respondentów w zakresie 33 kompetencji z 11 grup kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej. Wskazano kompetencje, w obrębie których zarówno kobiety, jak i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych zostali ocenieni podobnie oraz te obszary, w których poszczególne grupy są postrzegane lepiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the differences in perception of men and women in business. It presents management styles and characteristics for both sexes in accordance with Polish and foreign research. Focus is placed on the role of emotional intelligence, which is the key to achieving professional success. The paper presents research results of other authors and arguments for increasing the share of women in managerial positions in order to diversify team gender balance which increases enterprise effectiveness. It presents the methodology of the research on the perception of men and women from the perspective of emotional intelligence. The research results of a survey carried out in the years 2015-2016 on 228 respondents regarding 33 emotional intelligence competences, divided into 11 groups. It points out competences where men and women in managerial positions were rated similarly and areas where one of the sexes is perceived as better. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
 • Ben-Yoseph, M., Gundry, L. (1998). The Future of Work: Implications for Women Entrepreneurs in Transition Economies, "Women & Business".
 • Bieniok, H. (2011). Rola inteligencji emocjonalnej menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi. In: M. Czerska, M. Gableta (eds.). Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 • Bieniok, H. (2007). Inteligencja emocjonalna jako czynnik sukcesu menedżera oraz kluczowe wyzwanie dydaktyczne na studiach ekonomicznych. In: L. Żabiński, S. Smyczek (edit.), Kierunki studiów ekonomicznych - nowe uwarunkowania i wyzwania. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Bieniok, H. et al. (1999). Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Jak zarządzać w praktyce. Warszawa: Placet.
 • Blikle, J. (2014). Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion.
 • Bliss, R.T., Polutnik, L., Lisowska, E. (2003). Women Business Owners and managers in Poland. In: J.E. Butler (ed.), New Perspective on Women Entrepreneurs. Greenwich: Information Age Publishing.
 • Budrowska, B. (2003). Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy. In: A. Titkow (ed.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Warszawa.
 • Caruso, D.R., Salovey, P. (2009). Inteligentny emocjonalnie menedżer. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Dąbrowska, E. (2014). Jak przełamać stereotypy. Harvard Business Review. January.
 • Dźwigoł-Barosz, M. (2015). Lider a płeć. In: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 78. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Education at a Glance Report 2006 (2006). Paris: OECD.
 • Empowering The Third Billion (2012). Women and the World of Work in 2012. New York: Booz & Company.
 • Fisher, H. (2003). Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat. Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa.
 • Gardner, H. (1995). Cracking Open the IQ Box. The American Prospect, Winter.
 • Gardner, H. (1989). Frames of Mind. Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
 • Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 • Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
 • Hewlett, S.A., Buck Luce, C. (2006). Odejścia i powroty. Czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej In: Kobiety i biznes. Gliwice: Helion.
 • Ibarra, H., Ely, R., Kolb, D. (2014). Kobiety na stanowiskach przywódczych. Niewidzialne bariery w drodze na szczyt. Harvard Business Review, February.
 • Kobiety i ekonomika równych praw (2014). Harvard Business Review, February.
 • Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes, Archives of Psychology 140.
 • Lisowska, E., Bliss, R., Polutnik, L., Lavelle, J. (2000). Polskie menedżerki 2000 i ich porównanie z amerykańskimi. Kobieta i Biznes, 2000, 1-2.
 • Majewska-Opiełka, I. (2012). Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. Wyd. Medium, Konstancin-Jeziorna.
 • Mikołajewska, E., Mikołajewski, D. (2013). Informatyka afektywna w zastosowaniach cywilnych i wojskowych. In: Zeszyty Naukowe WSOWL, 2 (168).
 • Nickels, W.G. (1999). Zrozumieć biznes. Warszawa: Wyd. Bellona.
 • Nitzsche, I. (2005). Reguły gry w pracy. Jak kobiety i mężczyźni mogą je zrozumieć i wykorzystać dla siebie. Białystok: Studio Astropsychologii.
 • OBOP (2003).
 • Opolska, A., Karbowski, A., Cichocki, M. (2009). Wirtualna inteligencja emocjonalna, E-mentor, 3(30). Warszawa.
 • Peters, T. (2005). Biznes od nowa. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Pinker, S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Porzuczek, L., Danaj, J. (1998). Jaki jesteś kierowniku? Z badań polskich menedżerów. Personel, 7-8.
 • Powell, G.N. (2002). Przywództwo i płeć: Vive la différence? In: M.R. Walsh (ed.). Kobiety, mężczyźni i płeć. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 • Raport z badania mechanizmów budowania pozycji w organizacji oraz sposobów wywierania wpływu przez osoby zajmujące wyższe stanowiska menedżerskie w Polsce: Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji?, Deloitte, October 2012.
 • Rosener, J.B. (2003). Przywództwo i paradoks płci. In: M.R. Walsh (ed.), Kobiety, mężczyźni i płeć. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Rubin, H. (1997). The Princess. Machiavelli for Women, Nowy Jork 1997, quote: Brol, J., Kosior, M., Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne). Kobieta i Biznes, 2004, 1-4.
 • She Figures 2006 (2006). EU.
 • Świeboda-Toborek, L. (2000). Kobieta sukcesu pod szklanym sufitem, Charaktery, 11.
 • The Bottom Line (2004). Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. Catalyst.
 • Wilk, A. (2011). E-gospodarka, Dobry menedżer nie musi być mężczyzną, http://www. egospodarka. pl/72517,Dobry-menedzer-nie-musi-byc-mezczyzna,1,39,1.html (14.12.2014).
 • Wiecka, A. (2014). Menedżerki w polskich firmach. Punkt widzenia. Potrzebna jest wiara we własne siły. Harvard Business Review, luty.
 • Women and Men in OECD Countries (2006). OECD, Paris.
 • Woolley, A.W., Chabris, C.F., Pentland, A. (2010). Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. Science, 29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541390

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.