PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 8, cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki | 43--54
Tytuł artykułu

Ryzyko personalne w organizacji - szansa czy zagrożenie?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Resources Risk in Organizations - Threat or Opportunity?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo to wielu menedżerów wydaje się nie mieć świadomości znaczenia ryzyka personalnego dla funkcjonowania organizacji. Taki stan rzeczy pogłębia się, ponieważ zarówno w krajowej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu temat ten pojawia się stosunkowo rzadko. Próbę, przynajmniej częściowego, wypełnienia luki w tym obszarze podjęła autorka w niniejszym artykule. Celem tego opracowania jest analiza zjawiska ryzyka personalnego z uwzględnieniem jego znaczenia dla funkcjonowania współczesnych organizacji, identyfikacja jego źródeł oraz rozpoznanie postaw menedżerów wobec tego zjawiska. Realizacji założonego celu poznawczego dokonano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.(fragment tekstu)
EN
Human resources risk is one of the most important organizational risk areas in knowledge-based economy. At the same time, it is a poorly recognized area, both in managerial theory and practice. The purpose of the study is to analyze the phenomenon of HR risk, including its significance for the functioning of contemporary organizations, the identification of its sources and the recognition of managers' attitudes towards this risk. The objectives were attained through subject literature analysis and on the basis of the results of research carried out by means of a diagnostic survey using a questionnaire. In the course of research, it was established that HR risk may apply to each of the subprocesses implemented as part of the personnel function, from the planning of employment to the reduction of employment. In the light of global research, it is perceived as one of the key risks to company operations. In turn, under Polish conditions it seems to be underestimated. Typically, Polish managers perceive it as a threat, which results in HR risk avoidance and limitation, leading to the loss of opportunities which would otherwise have been created.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Anaraki-Ardakani D., Ganjalim A. (2014), Human Resource Risk Management. Applied Mathematics in Engineering, "Management and Technology", No. 2 (6).
 • Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Bombiak E. (2016), Elastyczność czy stabilizacja - dylematy polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Bombiak E. (2017a), Human Resources Risk as an Aspect of Human Resources Management in Turbulent Environments [w:] F. Pinzaru, A. Zbuchea, C. Bratianu i. in. (eds.), Strategica. Shift. Major Challenges of Today's Economy, Tritonic, Bucharest.
 • Bombiak E. (2017b), Human Resources Risk Assessment as an Element of Strategic Human Resources Management [w:] M. Jabłoński (red.), Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends, Nova Science Publishers Inc., New York.
 • Chapman R.J. (2006), Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 • Czerska M., Rutka R. (2016), Metoda oceny ryzyka personalnego organizacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 280.
 • Dudek J. (2014), Relacje rodzajów ryzyka personalnego i komponentów postaw temporalnych w środowisku pracy [w:] A. Lipka, M. Król, T. Waszczak i in., Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa.
 • Ebert J., Weller I. (2012), Der Engpass ist die groesste Gefahr, "Personalmagazin", No. 5.
 • Enderle da Silva K. (2012), Achtung, Personalrisiko!, "Personalmagazin", No. 5.
 • Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa.
 • Lipka A. (2016), Ryzyko personalne i realizacja strategii kadrowych w kontekście megatrendów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 429.
 • Gołaszewska-Kaczan U. (2012), Ryzyko personalne w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 11.
 • Kropp W. (2004), Entscheidungsorientiertes Personalrisikomanagement [w:] R. Bröckermann, W. Pepels (eds.), Personalbindung: Wettbewerbsvorteile durch strategisches Human Resource Management, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin.
 • Meyer M., Roodt G., Robbins M. (2011), Human Resources Risk Management: Governing People Risks for Improved Performance, "SA Journal of Human Resource Management", Vol. 9, No. 1.
 • Sajkiewicz A. (2002), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 • Shelest O. (2013), Ocena czynników ryzyka personalnego w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Poznania, "Konteksty Społeczne", t. 1 (1).
 • Stulz R.M. (2010), Przyczyny nieskutecznego zarządzania ryzykiem, "Harvard Business Review Polska", nr 7/8 (89/90).
 • Tyrańska M. (2008), Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772.
 • Wereda W., Woźniak J. (2017), Risk in Building the Intelligent Organization Model [w:] F. Pinzaru, A. Zbuchea, C. Bratianu i in. (eds.), Strategica. Shift. Major Challenges of Today's Economy, Tritonic, Bucharest.
 • AON Polska (2016), Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport AON Polska, AON Risk Services.
 • KPMG (2017), Key Employer Challenges 2017 - jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?, [online] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2017/03/pl-Raport-Key- Employer-Challenges.pdf, dostęp: 29.11.2017.
 • Zhao X., Jia Z. (2006), Risk Analysis on Human Resource Management, School of Economy and Management, Hebei University of Engineering, Handan, China.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.