PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 10, cz. 3 Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji | 239--250
Tytuł artykułu

Działalność dydaktyczna uczelni w ujęciu procesowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Process Approach in the Didactic Activity of the University
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmieniające się otoczenie społeczne i gospodarcze w sposób znaczący wpływa na funkcjonowanie publicznych szkół wyższych. Specjaliści zajmujący się szkolnictwem wyższym w Polsce zgodnie twierdzą, iż uczelnie powinny stosować śmiałe, przedsiębiorcze i aktywne strategie działania, które pozwolą spojrzeć w przyszłość, zrozumieć otoczenie, skutecznie konkurować na rynkach i odnosić sukcesy dydaktyczne i naukowe dla dobra całej społeczności. Uczelnia nie jest już tylko instytucją akademicką, lecz organizacją zdolną do skutecznego i elastycznego działania, osiągania celów ekonomicznych i społecznych. Wymaga to jednak zastosowania innowacyjnych dla uczelni metod zarządzania, które będą wspierać kadrę zarządzającą w realizowaniu założonej strategii działania. J. Maciąg [2016, s. 176] stwierdza, iż podejście procesowe jest koncepcją zarządzania możliwą do zastosowania w kierunku modernizacji jej działania. Zarządzanie procesowe to zbiór działań, które zachodzą w każdej zorganizowanej zbiorowości, oddziałując na zasoby organizacji dla osiągnięcia zamierzonych celów [Przybyła 2001, s. 28]. Jako propozycja organizowania zasobów wokół procesów służy efektywniejszemu zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwłaszcza w obliczu postępującej dynamiki otoczenia współczesnych organizacji [Czekaj 2009, s. 25]. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the issue of using a process approach in the management of a public university, with particular emphasis on didactic activity. The author, using the method developed by the Team of the Department of Management and Organization Methods at the Krakow University of Economics, indicated the possibilities of implementing process management in the conditions of the functioning of a public university. The aim of the article is to present a map of processes in the didactic activity of a public university in the Rummler-Brache approach. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bitkowska A. (2013), Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin SA, Warszawa.
 • Cichoń S. (2013), Szkoła wyższa jako nowoczesna organizacja, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", nr 1(61).
 • Cieciora M. (2017), Wyzwania związane z zarządzaniem procesami na uczelniach wyższych w Polsce - wybrane zagadnienia, "Nauki Ekonomiczne" T. 25, PWSZ, Płock, ss. 337-349.
 • Cieśliński W.B. (2011), Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Czekaj J. (red.) (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Dobrowolska A. (2017), Podejście procesowe w organizacjach zarządzanych przez jakość, Wydawnictwo Poltext, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Gos W. (2014), Finansowanie działalności uczelni publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 69.
 • Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 • Grajewski P. (2008), Turbulencja i laminarność procesów - elastyczne kształtowanie konfiguracji biznesu w przedsiębiorstwie [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S, Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kochalski C. (red.) (2011), Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Maciąg J. (2016), Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi - wyzwania teorii i praktyki, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 1(47), ss. 163-180.
 • McCormack K.P., Johnson W.C. (2001), Business Process Orientation, St. Lucie Press, London.
 • Nowosielski S. (2014), Kontrolingowe aspekty zarządzania procesami w przedsiębiorstwie [w:] R. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2003), Efektywność procesów w przedsiębiorstwie [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, tom 6, Determinanty jakości a efektywność procesów, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków.
 • Sulmicka M. (2004), Perspektywy rynku edukacji, "E-mentor", nr 1 [online], www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/3/id/30, dostęp: 20.05.2018.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1668.
 • Vught F.A., Balanskat C., Benneworth P. i in. (2010), Benchmarking In European Higher Education. A University Benchmarking Handbook, ESMU, Brussels.
 • Wawak T. (2012), Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Woźniak P. (2018), Podejście procesowe w systemie zarządzania uczelnią [online], http://www. ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_481.pdf, dostęp: 21.06.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541416

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.