PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 10 | 18--26
Tytuł artykułu

Modele ekonometryczne w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Econometric Models in Constructing Enterprise Business Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika zachodząca w konstruowaniu bytów ontologicznych wyznacza nowe perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Te perspektywy determinują ich nowe obszary eksploracji i eksploatacji. Szczególnie dotyczy to obecnie mechanizmów zarządzania strategicznego ukierunkowanych na modelowanie biznesu w kierunku osiągania przez organizacje wysokiej efektywności. Według autora artykułu istotnym obecnie jest umiejętne i rozważne wykorzystanie modeli ekonometrycznych do konstruowania spójnych i skalowalnych modeli biznesu. Celem artykułu jest określenie miejsca i roli modeli ekonometrycznych w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw. Powyższy cel zostanie osiągnięty miedzy innymi poprzez przedstawienie mechanizmów operacjonalizujących wykorzystanie modelu ekonometrycznego do konstruowania modeli biznesu wraz ze zdefiniowaniem ograniczeń utrudniających ten proces. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamics taking place in the construction of ontological entities sets new perspectives for the development of management sciences. These perspectives determine their new areas. This is particularly true for strategic management mechanisms aimed at business modeling towards achieving high efficiency by organizations. In the view of the papers author, it is now important to use skillful and prudent econometric models to construct coherent and scalable business models. The aim of the article is to determine the place and role of econometric models in the construction of enterprise business models. The above-mentioned objective will be achieved, among others, by presenting the mechanisms for the operationalisa- tion of the use of the econometric model to construct business models with defined constraints that hinder this process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Ackoff R.L. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 • [2] Amit R., Zott Ch. (2012), Creating Value through Business Model Innovation, "MIT Sloan Management Review", Vol. 53, No. 3, pp. 40-50.
 • [3] Baden-Fuller Ch., Morgan M.S. (2010), Business Models as Models, "Long Range Planning", Vol. 43, pp. 156-171, doi: 10.1016/j.lrp.2010.02.005.
 • [4] Banaszyk P. (2004), Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Nr 43, s. 7-27.
 • [5] Biolik J. (2015), Ocena przydatności modelu ekonometrycznego do badania zmian dynamiki gospodarki województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 220, s. 9-20.
 • [6] Chybalski F. (2017), O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr 1214, "Organizacja i Zarządzanie", z. 67, s. 5-18.
 • [7] Cosenz F., Noto G. (2018), A Dynamic Business Modelling Approach to Design and Experiment New Business Venture Strategies, "Long Range Planning", Vol. 51, pp. 127-140.
 • [8] Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 • [9] Gładysz В., Mercik J. (2007), Modelowanie ekonometryczne, Studium przypadku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [10] Gołębiowski Т., Dudzik M., Lewandowska T.M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • [11] Gospodarek T. (2009), Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [12] Gospodarek T. (2012), Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • [13] Hamel G. (2000), Leading the Revolution, Harward Business School Press, Boston.
 • [14] Hozer J. (2014), Zmienne losowe czy nielosowe w ekonometrii, Metody ilościowe w ekonomii, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nr 36, s. 57-63.
 • [15] Jabłoński A. (2008), Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • [16] Jabłoński A. (2013) Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 • [17] Jabłoński A. (2015), Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin, Warszawa.
 • [18] Jabłoński M. (2013), Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • [19] Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. (2002), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. nauk. K. Kukuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [20] Kufel P. (2011), Porównanie jakości nieliniowych modeli ekonometrycznych na podstawie testów trafności prognoz, [w:] S. Forlicz (red.), Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 20, s. 233-243.
 • [21] Martyniak Z. (1973), Modele metod stosowanych w badaniach organizatorskich, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie, Nr 26.
 • [22] Morris M., Schindehutte M., Allen J. (2005), The Entrepreneur's Business Model: Toward a Unified Perspective, "Journal of Business Research", Vol. 58, pp. 726-735.
 • [23] Muehlhausen J. (2018), Modele biznesowe dla bystrzaków, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • [24] Niemczyk J. (2010), Modele biznesowe, [w:] M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet, Zarządzanie, Kanony i trendy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • [25] Nogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "Master of Business Administration", Nr 2, s. 3-14.
 • [26] Nowak E. (1994), Zarys metod ekonometrii, Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [27] Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. (2005), Claryfying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, "Communications of AIS", Vol. 15, pp. 1-40.
 • [28] Pszczołowski Т. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • [29] Pułaska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
 • [30] Szarucki M. (2011), Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, [w:] J. Czekaj, M. Lisiński (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 265-284.
 • [31] Szarucki M. (2016), Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [32] Światowiec-Szczepańska J. (2016), Zawansowane testowanie modeli badawczych, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • [33] Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, "Longe Range Plannning", Vol. 43, pp. 172-194.
 • [34] Timmers P. (1998), Business Models for Electronic Markets, "Electronic Market", Vol. 8, No. 2, pp. 3-8.
 • [35] Zakrzewska-Bielawska A. (2018), Modele badawcze w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2(181), s. 11-25.
 • [36] Zieleniewski J. (1979), Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.