PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 10 | 27--35
Tytuł artykułu

Jakość organizacji pracy a poziom satysfakcji zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Quality of Work Organization and Level of Professional Satisfaction of Nurses in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Satysfakcja zawodowa jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o jakości życia każdego człowieka. Jej poziom zależny jest od wielu czynników. Celem pracy było zbadanie wybranych czynników warunkujących satysfakcję zawodową polskich pielęgniarek/-rzy. Badaną grupę stanowiły czynne zawodowo polskie pielęgniarki/-rze w liczbie 1066 osób. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w którym za narzędzie posłużył standaryzowany kwestionariusz ankiety. Grupa czynników sklasyfikowana w obszarze jakość organizacji pracy to najsłabiej oddziałująca spośród opisywanych pięciu grup czynników, najsilniej warunkujących satysfakcję zawodową polskich pielęgniarek/pielęgniarzy, ujętych w przyjętym w badaniu modelu satysfakcji zawodowej. Elementem oddziałującym w największym stopniu w opinii respondentów w tej grupie czynników są "Zadania". Uzyskane wyniki świadczą o tym, że w grupie polskich pielęgniarek/pielęgniarzy na uzyskiwany poziom satysfakcji zawodowej istotny wpływ mają elementy charakteryzowane jako rzeczywiste motywatory. Dlatego powinny być wykorzystywane w codziennej praktyce zarządczej w zespołach pielęgniarskich, zwłaszcza w procesie umiejętnego motywowania i budowania zaangażowania pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
Professional satisfaction is one of the most important elements influencing life quality of every person. Its level depends on many factors. The aim of the study was to investigate selected factors determining the professional satisfaction of Polish nurses. The examined group consisted of 1066 professionally active Polish nurses. The study was conducted with the use of diagnostic survey method, where the standardized questionnaire survey had been used as a main tool. The group of factors classified in the area of quality of work organization is the weakest among the five groups of factors influencing professional satisfaction of Polish nurses in the adopted occupational satisfaction model. The most influential factor in the respondents' opinion in this group of factors are "tasks". It has also been ranked third, in the opinion of the respondents, among all the elements included in the model. The results show that in the group of Polish nurses, the factors that are characterized as actual motivators significantly influence the level of job satisfaction. Therefore, they should be used in daily management practice in nursing teams, especially in the process of skilful motivation and employee engagement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] Abdi H. (2007), Partial Least Square Regression (PLS Regression), [w:] N.J. Salkind (ed.) Encyclopedia of Measurement and Statistics, Sage Publications, pp. 740-744.
 • [2] Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M. (2000), Hospital Restructuring: Does It Adversely Affect Care and Outcomes? "Journal of Nursing Administration", Vol. 30, No. 10, s. 457-465.
 • [3] Bańka A., Łącała Z., Noworol С., Ratajczak Z. (2002), Zarządzanie uczelnią. Efektywność i satysfakcja w pracy administracyjnej, UJ, Kraków.
 • [4] Buchelt B.I., Jończyk J.A. (2017), Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych, "Zarządzanie Publiczne", Nr 2(40), s. 50-64.
 • [5] Jończyk J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Difin, Warszawa.
 • [6] Juchnowicz M. (2014), Satysfakcja zawodowa pracowników: kreator kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa.
 • [7] Kunecka D. (2015), Satysfakcja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa.
 • [8] Kunecka D., Skowron Ł (2018), The Model of Professional Satisfaction of Nursing Staff in Poland - Brief Communications, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics", Jul., pp. 1-4.
 • [9] Kunecka D. (2016), Determinanty satysfakcji zawodowej kadry pielęgniarskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Vol. 14, Nr 1, s. 26-31.
 • [10] Rakowska A., Mącik R. (2016), Zaangażowanie pracownika, a satysfakcja z pracy - modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM, "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 48-58.
 • [11] Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (2015), Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, http://www.nipip.-pl/attachments/article/3368/Raport_2015_NIPiP.pdf, data dostępu: 04.07.2018 r.
 • [12] Skowron Ł. (2011), Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 223, s. 90-98.
 • [13] Takuska-Mróz W. (2002), Problemy etyki zawodowej, [w:] J. Bugiel (red.), Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, AGH, Kraków, s. 263-280.
 • [14] Wiscow Ch. (2003), Guidelines on Workplace Violence in the Health Sector, Joint Programme on Workplace Violence in the Health Sector, http://www.who.int/violence_injury_ prevention/violence/interpersonal/en/WV_Comparison- Guidelines.pdf, access date: 5.07.2018.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541434

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.