PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 531 Bankowość i rynki finansowe | 429--440
Tytuł artykułu

Instytucja podstawowego rachunku płatniczego w Polsce

Warianty tytułu
Institution of the Basic Payment Account in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dyrektywa PAD (Payment Account Directive) wprowadziła we wszystkich krajach członkowskich UE obowiązek oferowania klientom banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nowej usługi, jaką jest podstawowy rachunek płatniczy. Celem tej inicjatywy jest poprawa inkluzji finansowej i wzrost ubankowienia społeczeństwa. Z założenia podstawowy rachunek płatniczy ma być rachunkiem darmowym, o którego założenie mogą ubiegać się osoby fizyczne nieposiadające otwartego rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Problem badawczy sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy i jeśli tak, to w jakim stopniu podstawowy rachunek płatniczy jest oferowany w polskich bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych po półtora roku od wejścia w życie obowiązku oferowania go przez te podmioty. Celem artykułu było przedstawienie genezy podstawowego rachunku płatniczego oraz uwarunkowań związanych z jego implementacją w polskim porządku prawnym. Rozwiązanie problemu badawczego zostało zrealizowane przy zastosowaniu metody studiów literaturowych, komparatystyki, wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego w instytucjach zobowiązanych do wprowadzenia podstawowego rachunku płatniczego oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród 1043 polskich internautów.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to present the idea of basic payment account in Poland. This kind of instrument is the result of Payment Account Dirictive (PAD) that aims to facilitate account switching and ensure basic bank accounts that are available to vulnerable EU residents. What is more basic payment account enshrines the principle of nondiscrimination in the offering of accounts and access to accounts. The paper addresses the following research problem: are basic payment accounts offered in Poland after one-and-half year since the implementation of PAD and if no, why? The reasearch problem was solved by using study method, comparative study and conducting a survey.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alińska A., Szelągowska A., 2016, Banki spółdzielcze w procesie inkluzji finansowej, [w:] Bednarczyk J., Sadurski J. (red.), Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, s. 61-74.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/92/WE Payment Account Directive.
 • Harasim J., 2016, The Shift from Cash to Non-Cash Transactions, [w:] Górka J. (red.), Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave MacMillan, Hampshire, s. 28-69.
 • NBP, 2017, Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w obszarze klientów indywidualnych (wg danych na 31 grudnia 2017 r.), Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, marzec; http://www.nbp.pl/systemplatniczy/prowizje_i_oplaty/raport_2_2017.pdf (dostęp: 31.05.2018).
 • Polasik M., Piotrowska A. (2014), Transakcyjne wykluczenie finansowe w Polsce w świetle badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 330, s. 313-325.
 • Szelągowska A., 2015a, Determinanty rozwoju rynku firm pożyczkowych w Polsce, [w:] Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, z. 2, s. 9-20.
 • Szelągowska A., 2015b, Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce w świetle polityki niskich stóp procentowych banku centralnego, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, t. 1, z. 3, s. 119-135.
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz. 1997).
 • http://ec.europa.eu/consumers/financial_services/bank_accounts/index_en.htm (dostęp: 30.05.2018).
 • http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1068458/EBA+GL+2015+01+GL+on+Payments+Account+Directive+_EN.pdf/6872278b-aa9e-4e0a-af76-d216d0af1e49 (dostęp: 30.05.2018).
 • [www 3] https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/pad-wywrze-presje-na-bankowe-prowizje/(dostęp: 30.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541476

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.