PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 77 | 107--125
Tytuł artykułu

Bank Corporate Financing : World Experience and Ukrainian Realities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Finansowanie bankowe biznesu korporacyjnego : doświadczenia światowe i ukraińskie realia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest międzynarodowemu doświadczeniu finansowania biznesu korporacyjnego, a w szczególności finansowaniu bankowemu, jego specyfice w różnych krajach świata oraz cechom szczególnym na Ukrainie. Analiza przeprowadzona na podstawie danych Banku Światowego oraz Eurostatu pokazała, że w wysoko rozwiniętych krajach świata należących do OECD oraz w większości krajów UE biznes korporacyjny ma szerokie możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, aktywnie korzysta z różnych narzędzi finansowania bankowego działalności przedsiębiorczej, skutkiem czego jest znaczny udział inwestycji i środków obrotowych przedsiębiorstw, które finansowane są przez banki. Odwrotna sytuacja ukształtowała się w krajach rozwijających się oraz w krajach z gospodarką przejściową, do których należy także Ukraina. W większości tych krajów jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania zewnętrznego oraz istnieją trudności w uzyskiwaniu kredytów bankowych, a udział inwestycji i środków obrotowych finansowanych przez banki jest niewielki. Ukraińską specyfikę w ostatnich latach stanowią problemy związane z sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju, które doprowadziły do głębokiego kryzysu gospodarczego oraz do kryzysu w krajowym sektorze bankowym, co negatywnie wpłynęło na dostępność finansowania bankowego dla biznesu. W artykule zaproponowano autorskie spojrzenie na perspektywiczne drogi wzrostu dostępności kredytowania bankowego dla biznesu korporacyjnego, a w szczególności: stabilizacja makroekonomiczna w kraju; stymulująca polityka monetarna; rozwój państwowych programów wsparcia finansowego przedsiębiorczości i biznesu, a także stworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania na Ukrainie dużych banków krajowych i transnarodowych oraz do funkcjonowania krajowego systemu bankowego w przejrzystym i konkurencyjnym środowisku współczesnego, zglobalizowanego systemu finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article investigates the international experience of corporate financing, in particular, bank financing and its peculiarities in Ukraine. The analysis was carried out according to World Bank and Eurostat data and showed that in the highly developed countries of the world, which are part of the OECD and in most EU countries, corporations have broad opportunities for access to external sources of funding and actively use various instruments of bank financing of entrepreneurial activity. Therefore, a significant share of investments and working capital of enterprises is funded by banks. The opposite situation exists in developing countries and countries with transition economies, including Ukraine. Most of these countries have limited access to sources of external financing, difficulties in obtaining bank loans, and the share of investment and working capital funded by banks in these countries is low. In recent years, Ukraine has been faced with difficulties related to the political and economic situation in the country, which led to a deep economic crisis and a crisis in the national banking sector, which adversely affected businesses' availability for bank financing. The article proposes the author's vision of prospective ways to increase the accessibility of bank lending to corporations in Ukraine, namely: macroeconomic stabilization in the country; stimulating monetary policy; development of state programs of financial support for entrepreneurship and business, as well as creation of favorable conditions for the functioning of powerful domestic and transnational banks in Ukraine; and the functioning of the Ukrainian banking system in a transparent and competitive environment of the modern globalized financial system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lviv Institute of HSEI Banking University
 • Alfa Bank Ukraine JSC
Bibliografia
 • Ayyagari, M., Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. (2003). Small and Medium Enterprises Across the Globe: A New Date Base. World Bank. Retrieved from http://citeseerx. ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.194.7081&rep=rep1&type.
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint. Journal of Banking & Finance, 30, 11, 2931-2943.
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, Asli, Laeven, L., Maksimovic, V. (2004). The Determinants of Financing Obstacles. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated /en/479441468761438467/117517322_20041117173035/additional/wps3204.pdf.
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Maksimovic, V. Financing Patterns Around the World: Are Small Firms Different? Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/DEC/ Resources/84797-1114437274304/FinancingPatterns_Aug2004-revisions.pdf.
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2004). SMEs, Growth, and Poverty: Cross- Country Evidence. Journal of Economic Growth. Retrieved from http://siteresources. worldbank.org/INTFR/Resources/SMEs_Growth_and_Poverty_Cross_Country_Eviden ce.pdf.
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Maksimovic, V. (2005). Financial and Legal Constraints to Firm Growth: Does Firm Size Matter? Journal of Finance, 60, 137-177. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.2005.00727.x/pdf.
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Maksimovic, V. (2004). Financial and Legal Institutions and Firm Size. Journal of Banking and Finance. Retrieved from http://siteresources. worldbank.org/INTFR/Resources/Financial_and_legal_institutions_and_firm_size.pdf.
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Laeven, L., Levine, R. (2008). Finance, Firm Size and Growth. Journal of Money, Credit and Banking, 40, 7. Retrieved from http://online library. wiley.com/doi/10.1111/j.1538-4616.2008.00164.x.
 • Berger, A., Udell, G. (2004). A More Complete Conceptual Framework for SME Financing. World Bank. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.627.1327&rep=rep1&type=pdf.
 • Biggs, T., Sha Manju Kedia (2004). African SMEs, Networks, and Manufacturing Performance. Journal of Banking and Finance. Retrieved from http://www.smmeresearch. co.za/SMME Research General/Reports/African SMEs, networks an d mfg performance.pdf.
 • Cull, R., Lance, D., Lamoreaux, N., Rosenthal, J.-L. (2006). Historical Financing of SMEs. Journal of Banking and Finance. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu /viewdoc/download?doi=10.1.1.569.2328&rep=rep1&type=pdf.
 • Demirgüç-Kunt, A., Love, I., Maksimovic, V. (2006). Business Environment and the Incorporation Decision. Journal of Banking and Finance, forthcoming. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797- 114437274304/incorp_draft_ final.pdf.^ World Economic Forum. What is the future of global finance? Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-is-the-future-of-global-finance/.
 • European Comission. EU Access to Finance Days. Retrieved from https://ec.europa.eu/ growth/ access-to-finance/days_en.
 • World Bank Group. Enterprise surveys. [Data file]. Retrieved from http://www.enterprise surveys.org/ data/exploretopics/finance
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541546

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.