PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/2 | 38--49
Tytuł artykułu

Normatywna koherencja prawa i moralności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Normative Coherence of Law and Morality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje rozważania z zakresu aksjologii prawa odnoszące się do podnoszonej w debatach publicznych tezy o moralnej neutralności prawa. Autor podkreśla, że prawo zawsze wywodzi się z określonego systemu wartości i w zakresie, w którym prawodawca dokonał rozstrzygnięć aksjologicznych teza o neutralności moralnej prawa jest fałszywa. W tym zakresie należy mówić nie o moralnej neutralności, ale aksjologicznej koherencji prawa z danym systemem moralnym. Normy moralne uwzględnione przez prawodawcę w akcie prawotwórczym należy postrzegać jako obiektywną podstawę aksjologiczną rozstrzygnięć legislacyjnych. Z tego punktu widzenia weryfikacji podlega normatywna treść przepisów prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
Article, written from the perspective of axiology of law, refers to the thesis of moral neutrality law. The author states that the law is always based on a certain system of values. The assumption of the moral neutrality of the law is false in the area in which the legislature has previously made his axiological decisions. In this area, you should not tell about the moral neutrality, but axiological coherence of law with the moral system. Moral standards, adopted by the legislature, provide the objective axiological basis for legislative decisions and consistently for the interpretation of the law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Bałandynowicz A., Prawo bez autorytetu - prawo pozbawione sumienia - a wykluczenie społeczne jednostek, w: B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Człowiek w obliczu prawa, Kraków 2008.
 • Błachut M., Postulat neutralności moralnej prawa a konstytucyjna zasada równości, Wrocław 2005.
 • Dutkiewicz P., Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Kraków 1996.
 • Gdulewicz E., W. Zakrzewski, Źródła prawa konstytucyjnego, w: W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2002.
 • Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009.
 • Hryniewicz-Lach E., Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015.
 • Kaczmarek T., Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci, w: M. Mozgawa (red.), Prawnokarne aspekty wolności. Materiały z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r., Wolters Kluwer Polska 2006.
 • Karp J., Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004.
 • Kochanowski J., Trzy powody czy też symptomy kryzysu prawa, w: H. Izdebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Warszawa 2003.
 • Kordela M., Aksjologia źródeł prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, nr 2.
 • Kość A., Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, w: I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003.
 • Kowalski G., Bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny jako wartości konstytucyjne, w: J. Świtka, M. Kuć, G. Gozdór (red.), Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2007.
 • Łabno A., Sprawiedliwość jako najwyższa wartość porządku prawnego. Rozważania na tle art. 1 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii z 1978 r., w: I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003.
 • Łączkowski W., Aksjologiczne podstawy praworządności, w: H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński (red.), Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, Lublin 2003.
 • Łączkowski W., Trybunał Konstytucyjny a problem wartościowania prawa, "Studia Iuridica" 1994, nr 21.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Normatywizacja pamięci zbiorowej w preambułach do konstytucji państw postkomunistycznych, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2014, nr 2.
 • Pałecki K., Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa 2003.
 • Pałecki K., Zmiany w aksjologicznych podstawach prawa jako wskaźnik jego tranzycji, w: K. Pałecki (red.), Dynamika wartości w prawie, Kraków 1997.
 • Pietrzykowski T., Wyzwania moralne. Etyczne problemy prawa, Warszawa 2010.
 • Stasiak M., Prawo w funkcji humanizacji życia, w: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013.
 • Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Lublin 2009.
 • Sutor B., Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, Warszawa 1994.
 • Tarnawski M., Kodeks karny z 1969 r., założenia a rzeczywistość - wybrane problemy prawne i aksjologiczne, w: A. Strzembosz (red.), O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości, prawach człowieka i miłosierdziu, Lublin 1988.
 • Tobor Z., Pietrzykowski T., Roszczenie do bezstronności, w: J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003.
 • Tuleja P., Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997.
 • Winczorek P., Aksjologiczne problemy nowej Konstytucji PRL, w: S. Zawadzki (red.), Studia konstytucyjne, t. I, Teoretyczne i aksjologiczne problemy konstytucji, Warszawa 1989.
 • Winczorek P., Konstytucja i wartości, w: J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997.
 • Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, w: A. Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001.
 • Wronkowska S., Kryteria oceny prawa, w: E. Kustra (red.), Przemiany polskiego prawa (lata 1989-99), Toruń 2001.
 • Zakrzewska J., Spór o konstytucję, Warszawa 1993.
 • Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993.
 • Zoll A., w: T. Bojarski (red.), System prawa karnego. Tom 2. Źródła prawa karnego, Warszawa 2014.
 • Zoll A., Czy filozofia ma być służącą czy panią? (uwagi do pewnej wypowiedzi P.J.A. Feuerbacha), w: A. Zoll, J. Stelmach, J. Halberda (red.), Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.