PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/2 | 50--59
Tytuł artykułu

Omnibus bonis expedit salvam esse rem publicam. Uwagi na tle modelu bezpieczeństwa w polskiej Konstytucji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Omnibus Bonis Expedit Salvam Esse Rem Publicam. Comments on the Background of the Security Model in the Polish Constitution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule tym, o charakterze wprowadzającym, zaprezentowany został model bezpieczeństwa w polskiej ustawie zasadniczej. Model ten ma charakter ogólny, a jego konkretyzacja następuje na poziomie konstytucyjnym. Model ten współgra z potrzebami psychologicznymi człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the introductory character, introduced in the Polish security model was the basic law. This model is of a general nature, and its instantiation follows a constitutional level. This model matches the psychological needs of man. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r., K 52/07, LEX nr 395169.
 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r., Kpt 2/08 (M.P. nr 1747, poz. 478).
 • Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2016 r., II SA/Ol 1010/16, LEX nr 2189334.
 • Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r., II SA/Ol 1276/16, LEX nr 2189505.
 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • A. Bień-Kacała, Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. - wstępna diagnoza, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2015, nr 2.
 • J. Boć, Konstytucja a prawo administracyjne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, nr 2.
 • J. Borkowski, Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.
 • P. Daniluk, Amnestia i jej konstytucyjne uwarunkowania, "Przegląd Sejmowy" 2014, nr 3.
 • D. Dudek, Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999.
 • B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 • W. Gizicki, Bezpieczeństwo jako proces polityczno-społeczny, [w:] J. Świtka, M. Kuć, G. Gozdór (red.), Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2007.
 • J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008. E.A. Kołodziej, Security and International Relations, Cambridge 2005. A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2009. P. Sarnecki, Normy programowe w Konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003.
 • M. Serowaniec, W. Woch, Kategoria bezpieczeństwa w ujęciu prawno-filozoficznym, "Studia Iuridica Toruniensia" 2016, nr 1.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002.
 • H. Szkiłądź (red.), Słownik języka polskiego PWN. T. 1: A-K, Warszawa 1995.
 • T. Szubrycht (red.), Leksykon bezpieczeństwa morskiego, Gdynia 2008.
 • A. Wiśniewski, D. Sleszyński, Koncepcja hierarchicznej struktury potrzeb w teorii Abrahama H. Maslowa, "Studia Philosophiae Christianae" 1976, nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.