PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/2 | 60--71
Tytuł artykułu

Urząd proboszcza i wikariusza w kodyfikacjach prawa Kościoła łacińskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Ecclesiastical Office of Parish Priest and Vicar in Codifications of Latin Church
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Posoborowa odnowa prawa kanonicznego zmierzała m.in. do uproszczenia wielu instytucji kanonicznych, zwłaszcza z zakresu ustroju hierarchicznego Kościoła. Stąd też znaczącą ewolucję w kodyfikacjach Kościoła łacińskiego przeszły urzędy proboszcza i wikariusza. Jej charakterystyczną cechą jest odejście od rozróżniania rodzajów tychże urzędów kościelnych. Obowiązkiem i prawem proboszcza jest spełnianie wszystkich czynności liturgicznych w parafii, zwłaszcza tych bardziej uroczystych i związanych ze sprawowaniem sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Głównym zadaniem wikariusza parafialnego jest wspieranie proboszcza we wszystkich zamierzeniach. (abstrakt oryginalny)
EN
The post-conciliar renewal of canon law aimed, among others, to simplify many of the canonical institutions, especially in the field of hierarchical system of the Church. Hence, a significant evolution in the codifications of the Latin Church passed the offices of parish priest and vicar. Its characteristic feature is a departure from distinguishing between these types of ecclesiastical offices. It is the duty and the right of the pastor is to meet all the liturgical celebrations in the parish, especially those more solemn and related to the exercise of the sacraments of Christian initiation. In all these activities support the parish priest vicar. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60--71
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Bibliografia
 • Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa sakramentów św. według Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Katolickich Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
 • Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 II (1983), pp. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
 • Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS O9 II (1917), pp.1-521.
 • F. Coccopalmerio, Il concetto di parrocchia nel CIC 1983, [w:] Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim, red. S. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013, s. 7- 37.
 • Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999, s. 351.
 • Góralski W., Lud Boży. Kościelne prawo osobowe, Częstochowa 2006, s. 276-277.
 • Grabowski I., Prawo kanoniczne według nowego kodeksu, Lwów 1927.
 • Graczyk K., Prawno - społeczna funkcja proboszcza w świetle przepisów prawa Kościoła Katolickiego, "Studia Włocławskie" 13(2011), s. 62-80.
 • Krukowski J., Kompetencje proboszcza w realizacji uświęcającego zadania Kościoła, [w:] Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim, red. S. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013, s. 197-216.
 • Krukowski J., Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni, [w:] Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część II. Strój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, Poznań 2005, s. 417-418.
 • Krzywda J., Kompetencje proboszcza w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła, [w:] Parafia w prawie kanonicznym i prawie polski, red. S. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublina 2013, s. 183-195.
 • Paweł VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, AAS 58(1966) 757-787, tekst polski za: Posoborowe prawodawstwo kościelne. T.1. Zeszyt 1,s.31-34, Warszawa 1969.
 • Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom 1. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2002.
 • Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teologia prawa kościelnego, Warszawa 2001.
 • Sobór Watykański II, Dekret o Apostolstwie Świeckich Apostolicam Auctositatem, AAS 58 (1966),pp. 837-864, Dokumenty Soboru Watykańskiego II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 425-472.
 • Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów Christus Dominus, AAS 58 (1966), pp. 673-702, Dokumenty Soboru Watykańskiego II. Tekst polski, Poznań 2002, s. 473-504.
 • Sztafrowski E., Parafia w hierarchicznej strukturze Kościoła, "Prawo Kanoniczne", 3-4(1991), s. 51-74.
 • W. Góralski, Wikariusz parafialny, [w:] Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013, s. 77-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.