PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/2 | 96--120
Tytuł artykułu

Kodeksowe uprawnienia skazanych i tymczasowo aresztowanych wynikające z realizacji wolności sumienia i religii. Norma prawna a praktyka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Codex Rights of Convicts and Detainees Resulting from the Implementation of Freedom of Conscience and Religion. Legal Norm and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Kodeksie karnym wykonawczym umieszczono szczegółowy katalog uprawnień skazanych i tymczasowo aresztowanych wynikających w wolności sumienia i religii. Zaliczono do niego prawo do wykonywania praktyk religijnych, prawo do korzystania z posług religijnych, prawo do uczestnictwa w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym, prawo do słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, prawo do posiadania niezbędnych do praktyk religijnych książek, pism i przedmiotów, prawo do uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii, prawo do brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej związków wyznaniowych i prawo do indywidualnych spotkań z duchownym. Wszystkie te uprawnienia wynikają z postanowień konstytucyjnych i norm prawa międzynarodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Statutory rights of those convicted and remanded in custody resulting from the exercise of the freedom of conscience and religion. Legal norm and practice The Executive Penal Code provides for a detailed catalogue of rights for those convicted and remanded in custody, resulting from the exercise of the freedom of conscience and religion. It includes the right to religious practice, right to religious services, right to participate in services held at correctional facilities, right to listen to services broadcasted by mass media, right to hold books, writings and articles necessary for religious practices, right to attend religious studies held at correctional facilities, right to participate in charitable and social activities of religious communities and the right to individual meetings with the clergy. All of these rights derive from constitutional provisions and international law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--120
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
  • Jurzyk M., Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w Stanach Zjednoczonych, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2001 t. 3.
  • Marek Z., Program nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, (w:) S. Dziekoński (red.), Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, Warszawa 2003.
  • Mezglewski A., Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych, (w:) W. Janiga, A. Mezglewski (red.), Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, Krosno - Sandomierz 2000.
  • Migdał J., Polski system penitencjarny w latach 1956 - 2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym. Kontynuacja czy zmiana?, Gdańsk 2008.
  • Nikołajew J., Duszpasterstwo wśród internowanych na Lubelszczyźnie, (w:) J. Świtka, M. Kuć (red.), Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego, Lublin 2008.
  • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II .Tom II. Lud Boży, jego nauczanie i uświęcenie, Olsztyn 1986.
  • Stola K., Nabożeństwo, (w:) Encyklopedia katolicka, t. XIII, Lublin 2009.
  • Świątkiewicz W., Praktyki religijne, (w:) M. Libiszowska - Żółtkowska, J. Mariański, (red.), Leksykon socjologii, Warszawa 2004.
  • Zieliński T. J., Pojęcie religii, wyznania, związku wyznaniowego i Kościoła w KonstytucjiRzeczypospolitej Polskiej, "Prawo i Religia", 2007 t. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541594

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.