PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(9) Zapewnienie prawidłowości przebiegu i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych | 24--37
Tytuł artykułu

Strategiczne zarządzanie hałasem w przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Noise Management in Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problem zarządzania hałasem generowanego przez przedsiębiorstwo podczas realizowanych procesów w aspekcie zarządzania środowiskowego w ramach strategii rozwoju firmy. Zaprezentowano emisję hałasu przez przedsiębiorstwo, drogi jego rozprzestrzeniania się hałasu zarówno w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym zakładu. Kwestie organizacyjne i prawne w zakresie emisji hałasu przez zakład zostały również omówione. Zidentyfikowano problemem, związany z oceną klimatu akustycznego przedsiębiorstwa jakim jest brak ciągłej i kompleksowej analizy generowanego hałasu. Został on przedstawiony w dwóch podejściach systemowych, jako hałas emitowany w zewnętrznym otoczeniu firmy i hałas emitowany wewnątrz zakładu, obejmujący stanowiska pracy i ocenę maszyn i urządzeń. Do ciągłego monitorowania, analizy i oceny generowanego przez przedsiębiorstwo hałasu zaproponowano holistyczne algorytmy, ułatwiające zarządzanie hałasem w przedsiębiorstwie. Wykazano potrzebę wdrażania map hałasu, jako efektywnego narzędzia zarządzania tym aspektem środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of noise management generated by the company during the realized processes in the aspect of environmental management as part of the company's development strategy. The main issues of noise generation and its spread outside and inside of the plant have been discussed. Organizational and legal issues have been mentioned in terms of noise emission by the plant. A problem in the enterprise was identified, correlated to the lack of continuous and comprehensive analysis of the generated noise. The noise generated by the plant was presented in two system approaches, as a noise emitted to the outside environment of the company and to the noise emitted inside the plant including workplaces and machinery and equipment. An holistic algorithm for continuous monitoring, analysis and evaluation of noise generation was proposed. This approach indicates the need implementing the noise maps as a tool to help with noise management. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • A. Boczkowski, Komputerowe wspomaganie w procesie realizacji ocen oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych na środowisko. [w.]: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. pod red. R. Knosali, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 372-383.
 • B. Hadryjańska, Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego. Poznań: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu, 2015, s. 166-202.
 • A. Hnitz, D. Koradecka, Hałas w środowisku. Materiały z II Konferencji Naukowej Hałas w środowisku, red. D. Rott, Katowice: WSZiOP, 2005.
 • B. Kaczmarek, Formułowanie polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa - zarys problematyki. Civil and Environmental Engineering, nr 2 s. 507-510, 2011.
 • K. Kiprian, G. Ligus, Problemy oceny i prognozowania emisji akustycznej znaczących źródeł hałasu w obiektach przemysłowych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 7, s. 118-131, 2011.
 • J. Lewandowski, Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2000, s. 58-60.
 • K. Pawlas, N. Pawlas, M. Boroń P. Szłapa, J. Zachara, Przegląd kryteriów oceny infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku zawodowym i pozazawodowym. Medycyna Środowiskowa - EnvironmentalMedicine, Vol. 16, No. 1, s. 82-89, 2013.
 • I. Penc-Pietrzak, Zarządzanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Warszawa: Wydawnictwo Wolters-Kluwer Business Sp. z o.o., 2010, s. 1-379.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826.
 • Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pracy Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2014 poz. 817.
 • A. Wiśniewska, Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [w.]: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską pod red. M. Kistowskiego, Gdańsk: 2004, s. 91-98.
 • Wytyczne opracowywania map akustycznych, Warszawa: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 2011.
 • A. Zakrzewska-Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii. [w:] Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania, pod red. J. Werewki, Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012, s. 87-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541618

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.