PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 8, cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki | 183--195
Tytuł artykułu

Uwarunkowania lojalności pracowników wobec organizacji - aspekty teoretyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions of Employee Loyalty Towards the Organization - Theoretical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej publikacji jest systematyzacja wiedzy w zakresie lojalności pracowników wobec organizacji. Artykuł opracowano na podstawie literatury przedmiotu poruszającej opisywane zagadnienie. (fragment tekstu)
EN
Loyalty is one of the most desirable values by many employers, which should be followed by every single employee working on behalf of an organisation. Not only it is connected to their readiness to stay in particular organisation for a long period of time, the attachment or involvment in the process of fulfilling it goals, but also the trust to the company. Having loyal employees is a crucial part done by the human resources management, which is one of the main intangible assets conditioning competitve advantage of modern companies. Heads or managers of those organisation may influence those different assets to shape loyalty of their employees. The main objective of this article is to illustrate the most important conditions influencing the process of shaping or controlling the loyalty between organisation and employee.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Aityan S.K., Gupta T.K.P. (2012), Challenges of employee loyalty in corporate America, "Business and Economics Journal", nr 1, ss. 1-20.
 • Bednarska M. (2015), Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania lojalności pracowników wobec przedsiębiorstwa i wobec branży. Studium gospodarki turystycznej "Ekonomia i Zarządzanie", 7(1), ss. 356-367.
 • Berny J., Leśniewski M.A., Górski P. (2012), Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, "Administracja i Zarządzanie", nr 92, ss. 77-89.
 • Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K. (2012), Relacje wewnętrzne w kreowaniu lojalności pracowników, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 289-299.
 • Bombiak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością-wyzwaniem dla współczesnych menedżerów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, "Administracja i Zarządzanie", nr 102, ss. 109-122.
 • Borkowska S. (2014), Rola zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2(97), ss. 9-26.
 • Bugdol M. (2012), Zaufanie jako wynik działalności organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu", nr 265, ss. 40-53.
 • Czerniachowicz B. (2013), Nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ", nr 34, ss. 53-67.
 • Czop K. (2016), Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", t. 2, nr 24, ss. 69-81.
 • Dolecińska J. (2016), Wpływ formy zatrudnienia na lojalność pracowników "Marketing i Rynek", nr 3 (CD), ss. 92-102.
 • Ejdys J. (2017), Determinanty zaufania do technologii, "Przegląd Organizacji", nr 20, ss. 20-27.
 • Hulbój M. (2012), Typy lojalności pracowników a zadowolenie z pracy (na przykładzie badań w firmie branży IT), "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 23(1), ss. 137-155.
 • Jamka, B. (2014), Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, ss. 51 - 62.
 • Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, ss. 57-66.
 • Jurek Ł. (2014), (Nie)lojalność pracowników z pokolenia Y, "Nauki o Zarządzaniu" nr 3(20), ss. 44-54.
 • Konieczko A. (2012), Zmiany w organizacji a lojalność pracowników. "Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", nr 1, ss. 43-59.
 • Kraśnicka T. (2015), Związki proinnowacyjnej kultury organizacyjnej z innowacyjnością technologiczną przedsiębiorstw - problemy pomiaru i wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, ss. 21-37.
 • Kumar D.N.S., Shekhar N., (2012), Perspective Envisaging Employee Loyalty. A Case Analysis, "Journal of Management Research", Vol. 12, No. 2, pp. 100-112.
 • Lewicka-Strzałkowska A. (2014), Lojalność pracownika: trwała wartość czy anachroniczna cnota?, "Człowiek i Społeczeństwo" t. 38, ss. 147-164.
 • Lipka A. (2012), Propozycja modelu długookresowych relacji lojalnościowych firmy z pracownikami, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 1, ss. 85-100.
 • Lipka A., Winnicka-Wejs A. (2013), Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji, "Studia Ekonomiczne", nr 136, ss. 193-208.
 • Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. (2012), Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa.
 • Michalska-Dudek I. (2013), Pojęcie, rodzaje i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Moczydłowska J.M. (2013a), Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej [w:] M. Ciska, A. Marciniuk-Kluski (red.), Efektywność organizacji, STUDIO EMKA, Warszawa.
 • Moczydłowska J.M. (2013b), Zarządzanie relacjami z pracownikami (ZRzP) - nowe spojrzenie na relacje organizacji z pracownikami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, z. 12, część 2, ss. 33-42.
 • Moczydłowska J.M. (2016), Bariery zaangażowania organizacyjnego pracowników ochrony zdrowia w ocenie kadry kierowniczej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej. Zarządzanie", z. 1, ss. 171-181.
 • Narteh B., Odoom R (2015), Does internal marketing influence employee loyalty? Evidence from the Ghanaian banking industry, "Services Marketing Quarterly", Vol. 36, Issue 2, pp. 112-135.
 • O'Neill M.J. (2011), BRANDING Your Workplace, "Ceramic Industry", Vol. 161, No. 10, pp. 34-35.
 • Piórkowska K. (2012), Metodologiczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań naukowych w świetle badań nad lojalnością menedżerską - kontekst rozróżnienia paradygmatycznego, "Organizacja i Kierowanie", nr 5(158), 2012, ss. 41-57.
 • Rogińska T. (2012), Lojalność pracownika czynnikiem sukcesu organizacji, "Problemy Profesologii", nr 1, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, ss. 23-32.
 • Rudawska E. (2015), Koncepcja wartości w relacjach pracownik - organizacja, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, nr 39, t. 2, ss. 393-405.
 • Rudzewicz A. (2016), Zaufanie wewnętrzne i zewnętrzne w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, ss. 261-269.
 • Skiba M. (2016), Bariery przekazywania wiedzy w organizacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", t. 2, nr 24, ss. 61-68.
 • Solomon M., Sridevi M.S. (2010), Employee engagement: The key to improving performance, "International Journal of Business and Management", Vol. 5, No. 12, ss. 89-96.
 • Sójkowska I. (2016), Lojalność bibliotekarzy, "Biuletyn EBIB", nr 166, ss. 1-7.
 • Swół R. (2012), Struktura organizacyjna we współczesnej organizacji, "Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej", nr 3, ss. 212- 223.
 • Świątek-Barylska I. (2013), Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Świątek-Barylska I. (2016), Przesłanki i kierunki ewolucji lojalności pracowników, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 23, ss. 77-86.
 • Tomanek K. (2011), Od lojalności wspólnotowej do zindywidualizowanej. O ewolucji lojalności wśród pokoleń pracowników w korporacjach krakowskich, "Rocznik Lubuski", t. 37, cz. 2, ss. 145-163.
 • Wasiluk A. (2011), Kompetencje menedżerów firm podlaskich opinii podwładnych, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 1(3), ss. 145-155.
 • Wasiluk A. (2015), Zaufanie we współczesnym zarządzaniu [w:] A. Kowalczewska (red.), Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami, EMENTON, Warszawa.
 • Waszczak S. (2012), Refleksje nad lojalnością jako wartością etyczną i ekonomiczną, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 23(1), ss. 11-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541648

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.