PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 30 | 7--19
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Pubic - Private Partnership as the Category of Source of Financing of Investment Project of Territorial Council
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest rozważaniom na temat partnerstwa publiczno- prywatnego jako kategorii źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Na tle takich źródeł finansowania jak: dochody własne, transfery z budżetu państwa, fundusze Unii Europejskiej, kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje - partnerstwo publiczno-prywatne stanowi pożyteczne, zewnętrzne i zwrotne źródło finansowania aktywów i działalności jednostek samorządu terytorialnego. Jest nie tylko sporym wyzwaniem dla władz samorządowym ale także nowym obszarem pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości polskich gmin, powiatów i województw.(abstrakt oryginalny)
EN
The article present same issues connected with a public-private partnership as a source of financing of investment project of territorial governments. Compared to other sources of financing like: retained incomes, transfers from state budget, European Union funds, credits, loans, and emitted bonds - the public-private partnership appears to be a useful, external and manageable source of financing assets and activities of territorial governments It is not only a big challenge for territorial governments but also a new area of measurement and presentation in their system of accountancy.(original abstract)
Rocznik
Tom
30
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • [1]Adamiak J., Kołosowka B. (2007), Dług publiczny sektora samorządowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w]: Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, pr. zb. pod red. J. Gołuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 365-378.
 • [2]Brzozowska K. (2005), Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny za zasadach project finance, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • [3]Chinyio E., Gameson R. (2009), Private Finances Initiative in USA, [w]: Policy, Finance and Management for Public - Private Partnership, Edited by A. Akintoye, M. Beck, Blackwell Publishing Ltd, s. 3-26.
 • [4]Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • [5]Gonet W. (2009), Komentarz o ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, LexisNexis, Warszawa.
 • [6]Grimsey D., Lewis M. K. (2002), Evaluating the risk of public private partnership for infrastructure project, "International Journal of Project Management" 20, pp. 107-118.
 • [7]Kopańska A. (2003), Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • [8]Korbus B. P., Strawiński M. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • [9]Kozłowska A. (2005), Partnerska realizacja inwestycji i usług, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 20, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s. 39-41.
 • [10]Kozłowska A (2009), Przychylny klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 7, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s. 44-46.
 • [11]Kozłowska A. (2005), Jak wybrać partnera prywatnego do wspólnej realizacji zadania publicznego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 24, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s.30-32.
 • [12]Makosz A. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne, sposób na inwestycje w gminach, "Tygodnik Prawa Administracyjnego", Dodatek do "Gazety Prawnej" nr 76, Grupa Wydawnicza Infor S.A., s. A5-A8
 • [13]Marcinek K. (2000), Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • [14]Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • [15]Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • [16]Łyszczak M. (2006), Podstawy gospodarki finansowej spółki, [w]: Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. Teresa Cebrowska, PWN, Warszawa, s. 84-99.
 • [17]Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego oraz śląskiego (2008), praca zb. pod red. E. Kornberger-Sokołowskiej, Centrum Studiów Samorządowych i Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • [18]Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce 2002, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
 • [19]Pawlak M. (2007), Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa.
 • [20]Taylor H. (1999), Project Management, Pitman Publishing, London - San Francisco - Kuala Lumpur - Johanesburg.
 • [21]The EIB's role in Public-Private Partnership (PPPs), www.eib.org/attachments/ thematic/eib_ppp_en.pdf data odczytu 10.06.2008 r.
 • [22]Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, D.U. z 2003 r. nr 203 poz. 1966 z późn. zm.
 • [23]Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, D. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240.
 • [24]Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, D.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, z późn. Zm.
 • [25]Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, D. U. z 2009 r. nr 19 poz. 100.
 • [26]Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, D. U. z 2002 nr 76 poz. 694, z późn. zm.
 • [27]Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, D. U. z 2009 r. nr 19 poz. 101.
 • [28]Walińska E. (2008), Źródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Tom 44, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 255-269.
 • [29]Wojownik-Filipkowska A. (2008), Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, Wydawnictwa Fachowe Cedetu, Warszawa.
 • [30] Zalewski A. (2007), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • [31]Guidelines for Successful Public - Private - Partnership (2003), European Commission Directorate General Regional Policy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541698

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.