PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 8, cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki | 233--247
Tytuł artykułu

Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako przyczyna deprecjacji kapitału ludzkiego w organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dysfunctions in Human Resource Management as a Cause of Human Capital Depreciation in Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcja personalna jest jednym z filarów działalności każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Wynika to z roli, jaką kapitał ludzki odgrywa obecnie w organizacjach. Ludzie to czynnik o znaczeniu strategicznym w budowaniu przewagi konkurencyjnej nowoczesnych firm. Dzieje się tak ze względu na unikatowość, trudność w powieleniu, jak też - szczególnie pożądaną w dzisiejszym, turbulentnym otoczeniu - elastyczność zasobu ludzkiego. W erze e-gospodarki człowiek, ze swoją wiedzą i zdolnościami, determinuje rozwój bądź upadek organizacji. Cenny kapitał ludzki można powiększać za pomocą szeroko rozumianych inwestycji. Jednak istnieją czynniki, które mogą wywoływać proces odwrotny, określany terminem "deprecjacja kapitału ludzkiego". Do stymulatorów tego negatywnego procesu zaliczyć należy dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W badaniach podjęto próbę oceny wpływu wybranych dysfunkcji na stan kapitału ludzkiego organizacji. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie tych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, w których pojawienie się dysfunkcji silnie oddziałuje na deprecjację kapitału ludzkiego. Aby zrealizować przyjęty cel, wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metodę sondażu diagnostycznego bazującą na kwestionariuszu ankiety. W toku rozważań skoncentrowano się na kapitale ludzkim rozpatrywanym na poziomie jednostkowym i organizacyjnym.(fragment tekstu)
EN
In knowledge-based economies, employees are considered the most valuable capital of modern organizations - the main elements of intellectual capital and the source of added value. These assets may be subject to either appreciation or depreciation. Since the latter is, without any doubt, an undesirable phenomenon, it is vital to identify the factors that may initiate or intensify the process of human capital depreciation. The main reasons for the loss of the value of human capital should be sought within organizations. Dysfunctions in the area of human resource management resulting in an inappropriate capital use and development appear to be crucial here. Research undertaken by the author focused on the influence of selected dysfunctions in the area of the personnel function on the condition of human capital. The aim of this study was to identify those areas of human resource management in which the appearance of dysfunctions strongly affects the depreciation of human capital. Therefore, the research attempts to assess the impact of selected dysfunctions on the state of the human capital of the organization.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Adamiec M. (2011), Potencjał ludzki w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Bieszk-Stolorz B. (2015), Ocena stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego z wykorzystaniem nieliniowych modeli regresji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 207.
 • Bombiak E. (2016), Elastyczność czy stabilizacja - dylematy polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • CBOS (2014), Szykany w miejscu pracy. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, [online] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_109_14.PDF, dostęp: 11.11.2017.
 • Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2011), Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Cewińska J., Wojtaszczyk K. (2005), Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego w świetle badań pilotażowych [w:] Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Ehrenberg R.G., Smith R.S. (1997), Modern Labor Economics, Harper Collins, New York.
 • Giegieł A. (2017), Deprecjacja kapitału ludzkiego a efekt histerezy bezrobocia w Polsce, [online] http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/235/original/3.pdf?1314948749, dostęp: 7.12.2017.
 • Górecka K. (2009), Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny [w:] M. Gawrońska-Garstka (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 • Heninborch-Buhaj M. (2012), Deprecjacja i odtworzenie kapitału ludzkiego, "Przedsiębiorstwo Przyszłości", nr 1 (10).
 • Janowska Z. (red.) (2010), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Juchnowicz M. (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Kieżun W. (2012), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Kowalski T. (2010), Zmiany w kapitale ludzkim a działania jednostek samorządu terytorialnego, "Studia Lubuskie", t. 6.
 • Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 • Kunasz M. (2004), Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej [w:] A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2008), Analiza dysfunkcji w procesie restrukturyzacji zasobów kadrowych przedsiębiorstw [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lipka A., Winnicka-Wejs A. (2013), Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 136.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa.
 • Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa.
 • Makowski K. (2000), Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej, "Monografie i Opracowania SGH", nr 470.
 • Mikuła B. (2014), Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi MSP w Polsce [w:] J.S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, StudioEmka, Warszawa.
 • Morawski M., Stosik A. (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim: dla menedżerów w sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pasieczny J. (2012), Patologie organizacji w okresie kryzysu, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 2.
 • Patalas-Maliszewska J. (2010), Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, "E-mentor", nr 4 (36), [online] www.e-mentor.edu.pl, dostęp: 30.10.2017.
 • Pocztowski A. (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Schultz T.W. (1976), Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
 • Sobol E. (red.) (2003), Nowy słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stocki R. (2005), Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencje, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Węziak-Białowolska D., Kotowska I.E. (2014), Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych [w:] I.E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny, MPiPS, Warszawa.
 • Wojtaszczyk K. (2007), Dysfunkcje i patologie w zakresie kształtowania warunków pracy i przestrzegania przepisów prawa pracy [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541716

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.