PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 10 | 52--61
Tytuł artykułu

Robotyzacja procesów biznesowych - stan obecny i kierunki rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Robotic Process Automation - Current State and Future Directions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz szersze zastosowanie technologii cyfrowych prowadzi do głębokiego przeobrażenia funkcjonowania zarówno pojedynczych podmiotów jak i całych branż. Zmiany te określa się mianem cyfrowej transformacji. W pierwszym okresie zakres transformacji nakierowany był przede wszystkim na zapewnieniu jak najwyższej jakości obsługi klienta. Obecnie coraz większą uwagę poświęca się cyfryzacji procesów operacyjnych i procesów wsparcia przedsiębiorstwa. Okazuje się bowiem, że w wielu organizacjach stosowane w dotychczas w tym obszarze narzędzia informatyczne mają charakter fragmentaryczny, często są tam używane tzw. systemy odziedziczone, a wiele działań składowych procesów polega na manualnym przenoszeniu przez pracowników danych pomiędzy niezintegrowanymi ze sobą systemami. W celu cyfryzacji procesów operacyjnych i procesów wsparcia coraz więcej podmiotów wdraża narzędzia informatyczne zaliczane do kształtującej się obecnie kategorii RPA (ang. Robotic Process Automation - robotyzacji procesów biznesowych). Jako cele artykułu przyjęto (C1): zbadanie dotychczasowego dorobku literatury, dotyczącego zagadnień związanych z robotyzacją procesów biznesowych, w szczególności w odniesieniu do narzędzi RPA; (C2): wstępną ocenę stanu wdrożeń narzędzi RPA w polskich organizacjach, które można zaklasyfikować jako liderów informatyzacji; (C3): określenie możliwego kierunku rozwoju narzędzi RPA. W artykule wykorzystano metodę badań literatury oraz zrealizowano pilotażowe badania ankietowe. Dodatkowo przeprowadzono wywiady częściowo ustrukturalizowane z osobami, które zadeklarowały, że przeprowadziły co najmniej pilotażowo wdrożenia narzędzi RPA. (abstrakt autora)
EN
The increasing use of digital technologies leads to a deep transformation in the functioning of both individual entities and entire industries. These changes are referred to as digital transformation. In the first period, the scope of transformation focused primarily on ensuring the highest quality of customer service / customer experience. Currently, more and more attention is being devoted to the digitisation of operational and business support processes. It turns out that in many organisations, the IT tools that have been used so far are fragmentary, and the so-called legacy systems are often in use. Many components of the processes require employees to manually transfer data between systems that are not integrated with each other. In order to digitise operational and support processes, more and more entities implement IT tools classified into the currently developing category of RPA (Robotic Process Automation). The objectives of the article were (Ol): to examine the current literature on issues related to business processes robotization, in particular with regards to RPA tools; (02): general assessment of the current state of implementing RPA tools in Polish organizations, which could be classified as leaders in computerisation; (03): identifying the possible direction of RPA tools development. The article uses the literature research method and pilot questionnaire surveys. In addition, semi-structured interviews were conducted with persons who declared that they had carried out at least a pilot implementation of RPA tools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Aguirre S., Rodriguez A. (2017), Automation of a Business Process Using Robotic Process Automation (RPA): A Case Study, [in:] J. Figueroa-Garda, E. López-San- tana, J. Villa-Ramirez, R. Ferro-Escobar (eds.), "Applied Computer Sciences in Engineering. WEA 2017. Communications in Computer and Information Science", Vol. 742, Springer, Cham, pp. 65-71.
 • [2] Anagnoste S. (2018), Robotic Automation Process - The Operating System for the Digital Enterprise, Proceedings of the 12th International Conference on Business Excellence, De Gruyter Open, Vol. 12, No. 1, DOI: 10.2478/ picbe-2018-0007, pp. 54-69.
 • [3] Asatiani A., Penttinen E.J. (2016), Turning Robotic Process Automation into Commercial Success - Case OpusCapita, "Journal of Information Technology Teaching Cases", Vol. 6, No. 2, pp. 67-74.
 • [4] Berman S. (2012), Digital Transformation: Opportunities to Create New Business Models, "Strategy & Leadership", Vol. 40, No. 2, pp. 16-24.
 • [5] Clair C., Cullen A., King M. (2017), The RPA Market Will Reach $2.9 Billion By 2021, Forrester, https://www. forrester. com/report/The +RPA-(-Market+ Will +Re- ach+29+Billion +By+202/, access date: 27.10.2018.
 • [6] Ford M. (2016), Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books.
 • [7] Forrester (2018), The Forrester Wave: Robotic Process Automation, USA, https://www.uipath.com/reports/forre- ster-wave-2018-robotic-process-automation, access date: 27.10.2018.
 • [8] Geyer-Klingeberg J., Nakładał J., Baldauf F., Veit F. (2018), Process Mining and Robotic Process Automation: A Perfect Match, CEUR Workshop Proceedings, Sydney, pp. 124-131.
 • [9] Gölpek F. (2015), Service Sector and Technological Developments, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 181, No. 11, pp. 125-130.
 • [10] Ivanov S. (2017), Robonomics - Principles, Benefits, Challenges, Solutions, "Yearbook of Varna University of Management", Vol. 10, pp. 283-293.
 • [11] Lacity M., Willcocks L. (2017), Robotic Process Automation and Risk Mitigation: The Definitive Guide, Steve Brookes Publishing, Ashford.
 • [12] Lacity M. Willcocks L. (2016), Robotic Process Automation at Telefonica 02, "MIS Quarterly Executive", Vol. 15, No. 1, pp. 21-35.
 • [13] Lacity M., Willcocks L. (2018), Robotic Process and Cognitive Automation: The Next Phase, Steve Brookes Publishing, Ashford.
 • [14] Leno V., Dumas M" Maggi F.M., La Rosa M. (2018), Multi-Perspective Process Model Discovery for Robotic Process Automation, CEUR Workshop Proceedings, Sydney, pp. 37-45.
 • [15] Leopold H., van der Aa H., Reijers H.A. (2018), Identifying Candidate Tasks for Robotic Process Automation in Textual Process Descriptions, "Lecture Notes in Business Information Processing", Vol. 318, pp. 67-81.
 • [16] Luniewska E., Balicki M. (2018), Wyzwania strategiczne w branży leasingowej, "Harvard Business Review Polska", Nr 187, https://www.hbrp.pl/a/wyzwania-strategiczne-w-branzy-leasingowej/, data dostępu: 20.11.2018 r.
 • [17] Marshall Т., Lamberts. (2018), Cloud-Based Intelligent Accounting Applications: Accounting Task Automation Using IBM Watson Cognitive Computing, "Journal of Emerging Technologies in Accounting", Vol. 15, No. 1, pp. 199-215.
 • [18] Mazur Z., Orłowska A. (2018), Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury, "Polskie Forum Psychologiczne", T. 23, Nr 2, s. 235-251.
 • [19] Moffitt K.C., Rozario A., Vasarhelyi M. (2018), Robotic Process Automation for Auditing, "Journal of Emerging Technologies in Accounting", Vol. 15, No. 1, pp. 1-10.
 • [20] Nambisan S., Lyytinen K., Majchrzak A., Song M. (2017), Digital Innovation Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World, "MIS Quarterly", Vol. 41, No. 1, pp. 223-238.
 • [21] Nylen D., Holmström J. (2015), Digital Innovation Strategy: A Framework for Diagnosing and Improving Digital Product and Service Innovation, "Business Horizons", Vol. 58, No. 1, pp. 57-67.
 • [22] Reis J., Amorim M" Meläo N.. Matos P. (2018), Digital Transformation: A Literature Review and Guidelines for Future Research, [in:] A. Rocha, H. Adeli, L.P. Reis, S. Costanzo (eds.), Trends and Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST'18 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 745, Springer, Cham, pp. 411-421.
 • [23] Shaw R.D., Holland P.Ch., Kawałek P., Snowdon В., Warboys В., (2007), Elements of a Business Process Management System: Theory and Practice, "Business Process Management Journal", Vol. 13, No. 1, pp. 91-107.
 • [24] Stolpe A., Steinsund H., Iden J., Bygstad B. (2017), Lightweight IT and the IT Function - Experiences from Robotic Process Automation in a Norwegian Bank, "NOKOBIT", Vol. 25, No. 1, Bibsys Open Journal Systems.
 • [25] Suri V., Elia M., van Hillegersberg J. (2017), Software Bots - The Next Frontier for Shared Services and Functional Excellence, "Lecture Notes in Business Information Processing", Vol. 306, pp. 81-94.
 • [26] van der Aalst W.M.P., Bichler M., Heinzl А. (2018), Robotic Process Automation, "Business & Information Systems Engineering", Vol. 60, No. 4, pp. 269-272.
 • [27] Willcocks L., Lacity M. (2016), Service Automation: Robots and the Future of Work, Steve Brookes Publishing, Ashford.
 • [28] Willcocks L., Lacity M., Craig A. (2017), Robotic Process Automation: Strategic Transformation Lever for Global Business Services? "Journal of Information Technology Teaching Cases", Vol. 7, No. 1, pp. 17-28.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.