PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/2 | 271--284
Tytuł artykułu

Nemo se ipse accusare tenetur a obecna sytuacja oskarżonego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nemo se ipse accusare tenetur and the Current Situation of the Accused
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przedstawił problematykę zasady nemo se ipse accusare tenetur w kontekście obecnej sytuacji oskarżonego. Nie sposób przedstawić wszystkich problemów omawianego zagadnienia w artykule naukowym, stąd ograniczono się do najważniejszych. Sytuacja oskarżonego zależy od wielu czynników, również w trybach konsensualnych. Autor zwrócił uwagę na milczącą postawę oskarżonego w perspektywie obowiązywania zasad: prawdy materialnej, domniemania niewinności i in dubio pro reo. Ukazano korzyści płynące z tych bezwzględnego respektowania zasad oraz ryzyko wynikające z biernej postawy oskarżonego lub jego nieobecności w procesie. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presented problems of the principle nemo se ipse accusare tenetur (English: no one is obliged to accuse himself) in the context of the current situation of the accused. It is impossible to present all the problems of the discussed issue in a scientific article, therefore they were limited to the most important ones. The accused's situation depends on a number of factors, including consensual procedures. The author drew attention to the silent attitude of the accused in the perspective of applicable principles: objective truth, presumption of innocence and in dubio pro reo (English: defendant may not be convicted by the court when doubts about his or her guilt remain). Benefits of this strict respect to the principles and the risk resulting from the passive attitude of the accused or his/her absence in the criminal procedure have been shown. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
271--284
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Bibliografia
 • Dobosiewicz B., [w:] K. Dudka (red.), Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym, Warszawa 2012.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005.
 • Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego - komentarz (Tom I), Warszawa 2011.
 • Jasiński W. [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Kruszyński P., Pawelec Sz., [w:] P. Wiliński (red.), Zasady procesu karmnego. System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Cz. 2 (red. nacz. P. Homański), Warszawa 2014.
 • Kurowski M., [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 2015.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1976.
 • Sakowicz A., Królikowski M., [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016,.
 • Sobolewski Z., Samooskarżenie w świetle prawa karnego (nemo se ipse accusare tenetur), Warszawa 1982.
 • Świecki D., [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 2015.
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437).
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.), dalej jako k.p.k. z 1969 r.
 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), dalej jako k.p.k.
 • Waltoś S., [w:] P. Wiliński (red.), Zasady procesu karmnego. System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Cz. 1 (red. nacz. P. Homański), Warszawa 2014.
 • Waltoś S., Domniemanie niewinności w świecie mediów, [w:] I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana prof. E. Skrętowiczowi., Lublin 2007.
 • Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
 • Zając B., Przyznanie się oskarżonego do winy w procesie karnym, Kraków 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541798

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.