PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 117 Zarządzanie współczesną organizacją | 27--40
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie straży miejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego

Warianty tytułu
The Role and Meaning of Municipal Police (City Guard) in Ensuring Public Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo publiczne ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Określa ono stan, w którym każdy obywatel i jego mienie oraz mienie społeczne są chronione przed niebezpiecznymi zjawiskami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jedno z podstawowych zadań władzy lokalnej to zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na administrowanym terenie. Bezpieczeństwo jest bowiem jednym z podstawowych filarów rozwoju gospodarczego i społecznego danego obszaru, w tym również miejskiego. Aby osiągnąć ten cel konieczna jest integracja wszystkich służb działających na administrowanym terenie. Jest to skomplikowane zadanie ze względu na fakt, iż obszar taki najczęściej jest bardzo zróżnicowany zarówno topograficznie, jak i sytuacyjnie. Dodatkowo bardzo często cały system ulega dynamicznym zmianom w czasie. Jedną z formacji, która ma realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego jest straż miejska. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta (gminy). W artykule omówiono podstawowe akty prawne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz rolę i znaczenie straży miejskiej w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Sprawnie działająca straż miejska może bowiem znacząco wpłynąć na stan poczucia bezpieczeństwa publicznego w lokalnej społeczności. W pracy straży miejskiej bardzo istotne znaczenie mają również działalności edukacyjna oraz integracyjna. Wynika to z faktu, iż straż miejska, jako samorządowa formacja, ma za zadanie pełnić służebną rolę w stosunku do społeczności lokalnej. Prezentowany artykuł należy traktować jako wstęp do dyskusji na temat roli i znaczenia straży miejskiej w życiu społeczności lokalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Public safety is crucial for the proper functioning of society. It defines a state in which every citizen as well as their property are protected from dangerous external and internal phenomena. One of the main tasks of the local authority is to ensure public safety in the area administered. Security is one of the basic structures of the economic and social development of the area, including the urban areas. In order to achieve this objective, it is necessary to integrate all services in the area of administration. This is a complicated task due to the fact that the area is most often very diverse, both topographically as well as situationally. Furthermore, very often the entire system is rapidly changing over time. One of the formations, which is to carry out tasks related to the assurance of public safety is the City Guard. Its key task is to guarantee public order in the city (municipality).The article discusses the basic legislation related to public security and the role, as well as the importance of city guards in ensuring this security. A functioning city guard can significantly affect the state of public security in the local community. Educational and integration activities are also vital for the work of the City Guard. This is due to the fact that the City Guard, as a self-government formation, is intended to serve as a service role in the local community. The article presented should be seen as an introduction to the discussion of the role and significance of urban guards in the life of the local community. (original abstract)
Twórcy
 • Straż Miejska, Gliwice
 • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
 • 1. Brodny J., Tutak M.: Analysis of gases emitted into the atmosphere during an endogenous fire. SGEM2016, p. 75-82. DOI: 10.5593/SGEM2016/HB43/S06.011.
 • 2. Brodny J., Tutak M., Michalak M.: The use of the TGŚP module as a database to identify breaks in the work of mining machinery. 13th International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures BDAS 2017, Beyond Databases, Architectures and Structures. Towards Efficient Solutions for Data Analysis and Knowledge Representation, p. 441-452. DOI: 10.1007/978-3-319-58274-0_35.
 • 3. Brodny J., Tutak M., Michalak M.: A Data Warehouse as an Indispensable Tool to Determine the Effectiveness of the Use of the Longwall Shearer. 13th International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures BDAS 2017, Beyond Databases, Architectures and Structures. Towards Efficient Solutions for Data Analysis and Knowledge Representation, p. 453-465. DOI: 10.1007/978-3-319-58274-0_36.
 • 4. Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego (stan prawny na dzień 1 lutego 2005 r.). Materiał został przygotowany przez: Departament Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego MSWiA Dep. Administracji Publicznej MSWiA Komendę Główną Policji.
 • 5. Informacja o działalności straży gminnych (miejskich) w 2016 roku oraz współpracy straży z Policją. Dane statystyczne za 2016 rok (www.mswia.gov.pl).
 • 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • 7. Maslow A.: Motywacja i osobowość. PAX, Warszawa 1990.
 • 8. Stecuła K., Brodny J., Tutak M.: Use of intelligent informatics module for registration and assessment of causes of breaks in selected mining machines. The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017. Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing 637, p.74-84. DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_8.
 • 9. Sulowski S., Brzeziński M.: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009.
 • 10. Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r., DzU. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541858

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.