PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 6--16
Tytuł artykułu

Dyskryminacja (nierówne traktowanie) w stosunkach cywilnoprawnych

Warianty tytułu
Discrimination (Unequal Treatment) in Civil-law Relationships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę rozwiązań przyjętych w ustawie z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Poza uwagami dotyczącymi terminologii autorka przedstawia kwestie dotyczące ochrony przed dyskryminacją (nierównym traktowaniem) osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, wskazując, że dopiero wskutek uchwalenia tej ustawy polskie ustawodawstwo antydyskryminacyjne zostało uzupełnione o przepisy ustanawiające ochronę również na rzecz podmiotów doświadczających nierównego traktowania w stosunkach prawnych funkcjonujących poza reżimem prawa pracy w sytuacjach gdy obowiązkiem tych podmiotów było świadczenie pracy. Szerszej analizie poddane jest zagadnienie podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu dyskryminacji stanowiącej jeden z przejawów nierównego traktowania oraz jej zakresu. Autorka zwraca także uwagę na rozkład ciężaru dowodu i zagadnienie przedawnienia roszczeń z tytułu nierównego traktowania osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of legal solutions adopted by an Act of 3rd December 2010 on the implementation of some regulations of European Union regarding equal treatment. Besides the remarks concerning terminology, it studies issues connected with protection against discrimination (unequal treatment) of people performing work on the basis of civil-law contracts. It points out that only in result of enacting the above-mentioned act the Polish anti-discrimination law has been complemented with provisions providing protection also for those who experience unequal treatment in legal relationships existing outside the labour law regime in situations, when their duty is to perform work. The article contains a wider analysis of basis and scope of compensatory liability for discrimination as one of the expressions of unequal treatment. Moreover, it emphasizes the problematics of the burden of proof and limitation of compensation claims for unequal treatment of those performing work on the basis of civil-law contracts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
6--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Babińska, R. (2005). Środki indywidualnej ochrony prawnej przed dyskryminacją w zatrudnieniu. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 • Banaszczyk, Z. (2018). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1-44910. Warszawa.
 • Barzycka-Banaszczyk, M. (2017). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Warszawa.
 • Bolesta, A. (2017). Komentarz do art. 113 k.p. W: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Boruta, I. (2004). Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu-nowa regulacja prawna. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 • Brzozowski, A. (2018). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1-44910. Warszawa.
 • Czarnecki, P. (2006). Rozkład ciężaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 • Florek, L. (1997). Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).
 • Florek, L. (2004). Dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy. Monitor Prawa Pracy, (1).
 • Gonera, K. (2006). Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o dyskryminację. Służba Pracownicza, (11).
 • Gonera, K. (2011). Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację w zatrudnieniu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, http://www.ptpa.org.pl/site/assets/files/1028/ciezar_ dowodu_w_sprawach_o_dyskryminacje_21_wrzesnia_2011.pdf
 • Goździewicz, G. (1988). Szczególne właściwości prawa pracy. Toruń.
 • Górski, M. (2015). Roszczenia niematerialne w postępowaniach o dyskryminację - opracowanie przygotowane na zlecenie Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego, http://ptpa.org.pl/site/assets/files/publikacje/opinie/Opinia_Roza_roszczenianiematerialne_w_postepowanich_o_dyskryminacje.pdf
 • Gromaszek, M. (2011). Kontrowersje wokół odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W: Z. Niedbała (red.), Prawo wobec dyskryminacji w życiu.
 • Kaliński, M. (2011). Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Warszawa.
 • Kaliński, M. (2016). W: A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogólna. Warszawa.
 • Kędziora, K. Wieczorek, M. (2013). Komentarz do przepisów antydyskryminacyjnych na podstawie praktyki stosowania wybranych regulacji prawa krajowego. W: W. Klaus (red.), Różni ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce. Warszawa.
 • Kocot, W. (2013). Odpowiedzialność przedkontraktowa. Warszawa.
 • Krajewski, M. (2013). W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań -część ogólna. Warszawa.
 • Liszcz, T. (2009). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).
 • Machnicka, A. (2007). Przedkontraktowe porozumienia -umowa o negocjacje i list intencyjny. Warszawa.
 • Maniewska, E. (2010). Z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Roszczenia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).
 • Mitrus, L. (2006). Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy. Kraków.
 • Naumann, E. (2007). Dyskryminacja w prawie pracy. Monitor Prawa Pracy, (6).
 • Pacian, J. Pacian, A. Daniluk-Jarmoniuk, A. (2012). Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia jako problem prawny i społeczny. Roczniki Nauk Prawnych, XXII(3).
 • Pudełko, W. (2011). Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Glosa -III PK 43/08. Monitor Prawa Pracy, (10).
 • Safjan, M. (2004). Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu. W: M. Pyziak--Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków.
 • Safjan, M. (2018). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1-44910. Warszawa.
 • Sanetra, W. (1997). Zasady równego traktowania pracowników w kodeksie pracy. Państwo i Prawo, (7).
 • Sanetra, W. (2003a). W: W. Sanetra (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Sanetra, W. (2003b). W: W. Sanetra, J. Iwulski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Skoczyński, J. (1999). Zasada równego traktowania pracowników. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7-8).
 • Sobczyk, A. (2017). Komentarz do art. 113 k.p. W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Strugała, R. (2016). Prywatnoprawne skutki naruszenia zakazu nierównego traktowania -uwagi de lege lata i de lege ferenda. Europejski Przegląd Sądowy, (4).
 • Szewczyk, H. (2002). Obowiązek równego traktowania i niedyskryminacji pracowników. Monitor Prawniczy, (11).
 • Szewczyk, H. (2014). Płeć jako jedno z kryteriów dyskryminacyjnych w zatrudnieniu wyznaczający zakres podmiotowy dyskryminacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne,
 • Śmiszek, K. (2017a). Komentarz do art. 1. W: K. Kędziora, K. Śmiszek (red.), Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz. Lex.
 • Śmiszek, K. (2017b). Komentarz do art. 12. W: K. Kędziora, K. Śmiszek (red.), Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz.
 • Śmiszek, K. (2017c). Komentarz do art. 13. W: K. Kędziora, K. Śmiszek (red.), Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz. Lex.
 • Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Wagner, B. (2002). Zasada równego traktowania i niedyskryminacji pracowników. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 • Walczak, K. (2012). Zakaz dyskryminacji w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie atypowych form zatrudnienia. Monitor Prawa Pracy, (3).
 • Wandzel, M. (2004). W: B. Wagner (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Gdańsk.
 • Zieliński, T. (2001). W: T. Zieliński (red.). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Ziętek-Capiga, A. (2018). Ochrona przed dyskryminacją pracowników zatrudnionych na czas określony. Praca i Zabezpieczanie Społeczne, (8).
 • Zwolińska, K. (2016). Tworzenie modelu idealnego kandydata do pracy a naruszenie zakazu dyskryminacji. Monitor Prawa Pracy,(8).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541868

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.