PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 117 Zarządzanie współczesną organizacją | 109--126
Tytuł artykułu

System prognostyczno-scenariuszowy w przedsiębiorstwie. Prognostyczno-scenariuszowa analiza wielkości produkcji hutniczej w Polsce do 2020 roku

Autorzy
Warianty tytułu
Forecasting and Scenario System in an Enterprise. Forecasting and Scenario Analysis of Steel Production in Poland until 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna, wykonana na podstawie literatury, stanowi przegląd poglądów na temat roli i miejsca analizy prognostyczno-scenariuszowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Część praktyczna powstała na podstawie wykonanych prognoz wielkości produkcji stali w Polsce z wykorzystaniem modeli liniowych, nieliniowych, metod adaptacyjnych i autoregresyjnych. Uzyskane prognozy uporządkowano, budując scenariusz bazowy i scenariusze optymistyczny oraz pesymistyczny dla wielkości produkcji w krajowym przemyśle stalowym do 2020 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication consists of theory and practice. In first part (theory) key opinions about place and role of forecasts and scenarios in enterprise management are presented. The second party (practice) is based on predictions made using linear, nonlinear, adaptive and autoregressive models. The forecasts are structured into the following: base-case scenario, worst-case scenarios and best-case scenarios for steel production in Polish steel industry until 2020. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Ansoff H.I.: Critique of Henry Mintzberg´s. The design school: reconsidering the basic premises of strategic management. "Strategic Management Journal", Vol. 12(6), 1991.
 • 2. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa 2003.
 • 3. Czyżycki R., Klóska R.: Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Ecionomicus, Szczecin 2011.
 • 4. Falshaw J.R., Glaister K.W.: Evidence on formal strategic planning and company performance. Leeds University Business School, University of Leeds, Leeds UK and Ekrem Tatoglu Faculty of Business Administration, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, www.emeraldinsight.com/0025-1747.htm, https://www.researchgate.net/profile/Ekrem_Tatoglu/publication/235312515_Evidence_on_formal_strategic_planning_and_company_performance/links/0c96051af9d3d8994a000000.pdf.
 • 5. Gajdzik B.: Analysis of the size of steel production in Polish steel industry. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, METAL'2016. Brno, May 25th-27th 2016.
 • 6. Gajdzik B.: Prognostic modeling of total steel production and according to production technology in Poland. "Metalurgija", No. 1-2(56), 2017.
 • 7. Gajdzik B.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych w zestawieniach statystycznych i badaniach empirycznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 8. Gajdzik B.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji otoczenia na przykładzie branży hutniczej. Difin, Warszawa 2012.
 • 9. Gajdzik B., Szymszal J.: Krótkoterminowe prognozy krajowej wielkości produkcji stali i proporcji pomiędzy produkcją w procesie zintegrowanym i elektrycznym, [w:] Kaźmierczak-Piwko L. (red.): Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Problemy w zarządzaniu środowiskiem. Zeszyty Naukowe, Vol. 6, Iss. 1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Gliwice 2017.
 • 10. Gajdzik B., Szymszal J.: Modelowanie prognostyczne zmian w wielkości produkcji stali w Polsce do 2020 roku. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, nr 4, t. 68, 2016.
 • 11. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 • 12. Greenley G.E.: Does strategic planning improve company performance? "Long Range Planning", Vol. 19, Iss. 2, April 1986.
 • 13. Krupski R.: Planowany czy nieplanowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego? "Przegląd Organizacji", nr 3, 2005.
 • 14. Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji. PWE, Warszawa 2005.
 • 15. Krupski R., Sus-Januchowska A.: Wariacje na temat planowania scenariuszowego, [w:] Stankiewicz M.J. (red.): Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • 16. Maddox N., Anthony W.P., Wheatley W. jr: Creative strategic planning rising imagination. "Long Range Planning", No. 10, 1987.
 • 17. Mankins M.C., Steele R.: Przestań planować, zacznij decydować! "Harvard Business Review Polska", lipiec/sierpień 2007.
 • 18. Millet S.M.: The Future of Scenarios: Challenges and Opportunities. "Strategy & Leadership", Vol. 31, No. 2, 2003.
 • 19. Mintzberg H.: The Fall and Rise of Strategic Planning. "Harvard Business Review", Vol. 72(1), 1994.
 • 20. Mintzberg H.: The Rise and Fall of Strategic Planning. The Free Press, New York 1994.
 • 21. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
 • 22. Romanowska M.: Strategie przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • 23. Skalik J. (red.): Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1141, Wrocław 2006.
 • 24. Seddon P., Geoffrey L., Freeman Ph., Shanks G.: The Case for Viewing Business Models as Abstracting of Strategy. "Communications of the Association for Information Systems", Vol. 13, Article 25, 2004.
 • 25. Seddon P., Geoffrey L.: Strategy and Business Models, What's the Difference? 7th Pacific Asia Conference on Information Systems. Adelaide, South Australia, 10-13 July 2003.
 • 26. Suszyński C.: Dylematy zarządzania strategicznego w obliczu kryzysu 2008-2009, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • 27. Szulc W.: Transformacja polskiego hutnictwa żelaza do gospodarki wolnorynkowej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, nr 6. Gliwice 2014.
 • 28. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsię-biorstwem. PWE, Warszawa 2007.
 • 29. Wack P.: Scenarios: Uncharted waters ahead. "Harvard Business Review", Vol. 63, No. 5, 1985.
 • 30. Whittington R., Cailluet L.: The Crafts of Strategy. "Long Range Planning", Vol. 41, 2008.
 • 31. Witkowska D.: Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • 32. Wulf T., Meissner Ph., Stubner S.: A Scenario-based Approach to Strategic Planning - Integrating Planning and Process Perspective of Strategy. Working Paper 1/2010 Leipzig, March, 25th, 2010, Center for Scenario Planning - Roland Berger Research Unit.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541900

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.