PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 179--190
Tytuł artykułu

Dywersyfikacja upraw: strategia zarządzania ryzykiem gospodarstw rolnych z regionu Pomorza Środkowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversification of Crops: Risk Management Strategy of Farms Located in Central Pomerania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja powiązań między dywersyfikacją upraw a wybranymi cechami społeczno-ekonomicznymi charakteryzującymi gospodarstwa rolne. Problematyka dywersyfikacji upraw, jako metody zarządzania ryzykiem w rolnictwie, była wielokrotnie podejmowana w opracowaniach naukowych, co pozostaje w ścisłym związku z wagą i znaczeniem tej tematyki dla wszystkich instytucji zainteresowanych opracowaniem odpowiednich środków służących jej promocji. Analiza badanych kwestii daje asumpt do teoretycznych rozważań nad rolą i znaczeniem dywersyfikacji upraw w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie. Przeprowadzone badania są źródłem wiedzy o cechach społeczno-ekonomicznych rolników i ich wpływie na decyzje dotyczące dywersyfikacji upraw.(fragment tekstu)
EN
Crop diversification is a risk management method used by farmers to mitigate the effects of adverse events and to generate more stable income. It is a widely used method that gives the opportunity to deal with many sources of risk. The aim of the study is to identify the links between crop diversification and selected socio-economic features characterizing agricultural holdings. The problem discussed in the article was based on primary and secondary data. Primary data was obtained as a result of surveys conducted among farmers from the Central Pomerania region. The implementation of the goal took place through the use of a multidimensional correspondence analysis. On the basis of the conducted research, it was found that the factors that influenced the diversification of crops in Central Pomerania farms were the age, education, farmer's agricultural experience, farm succession and the level of farm's exposure to changes in atmospheric conditions. The analysis showed that crop diversification as a risk reduction method was characteristic of individuals with high exposure to weather risks. In addition, it was used in farms run by middle-aged farmers, characterized by extensive professional experience, having basic or vocational education and having a successor intended to take over the role of farm manager in the future.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Abro A.A. (2012), Determinants of Crop Diversification towards High Value Crops in Pakistan, "International Journal of Business Management Eco. Res.", vol. 3, issue 3.
 • Asseldonk M., Tzouramani I., Ge L. i in. (2016), Adoption of Risk Management Strategies in European Agriculture, "Studies in Agricultural Economics", vol.118, no. 1.
 • Barnes A.P., Hansson H., Manevska-Tasevska G. i in. (2015), TheInfluence of Diversification on Long-Term Viability of the Agricultural Sector, "Land Use Policy", vol. 49.
 • Dube L., Numbwa R., Guveya E. (2016), Determinants of Crop Diversification Amongst Agricultural Co-Operators in Dundwa Agricultural Camp, Choma District, Zambia, "Asian Journal of Agriculture and Rural Development", vol. 6, issue 1.
 • Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jerzak M.A. (2006), Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej [w:] M.A. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • Kurdyś-Kujawska A. (2016), Significance of Production Diversification in Ensuring Financial Security of Farms in Poland, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 40, no. 2.
 • Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Sompolska-Rzechuła A. (2018), The Probability of Farm's Diversification - on the Example of Central Pomerania in Poland, "Bulgarian Journal of Agricultural Science", vol. 24, no. 2.
 • Machowska-Szewczyk M., Sompolska-Rzechuła A. (2010), Analiza korespondencji w badaniu postaw osób dokonujących zakupów przez Internet, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu. Ekonometria", nr 29.
 • Machowska-Szewczyk M., Sompolska-Rzechuła A., Spychalski G. (2014), Analiza powiązań między cechami opisującymi kapitał społeczny w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji, "Ekonometria", nr 2(44).
 • Majewski E., Wąs A., Cygański Ł. (2008), Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa [w:] M. Hamulczuk, S. Stańko (red.), Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych,Wydawnictwo InstytutuEkonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa.
 • Makate C., Wang R., Makate M. i in. (2016), Crop Diversification and Livelihoods of Smallholder Farmers in Zimbabwe: Adaptive Management for Environmental Change, "SpringerPlus", vol. 5, issue 1.
 • Meuwissen, M.P.M., Huirne B.M., Hardaker J.B. (1999), Income Insurance in European Agriculture, European Commission, Luxembourg.
 • Mishra A., El-Osta H. (2002), Risk Management through Enterprise Diversification: A Farm-Level Analysis, Paper presented at the AAEA meetings in Long Beach, CA, 28-31 lipca.
 • Preś J. (2007), Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Rehima M., Belay K., Bawit A. i in. (2013), Factors Affecting Farmers' Crops Diversification: Evidence from SNNPR, Ethiopia, "International Journal of Agricultural Sciences", vol. 3, no. 6.
 • Rembisz W. (2009), Instrumenty rynku rolnego, VizjaPress&IT, Warszawa.
 • Shahbaz P., Boz I., Haq S. (2017), Determinants of Crop Diversification in Mixed Cropping Zone of Punjab Pakistan, "Research Journals of Agriculture and Food Science", vol. 5, issue 11.
 • Soliwoda M., Pawłowska-Tyszko J., Gorzelak A. (2017), Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw - wyniki badań ankietowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5, cz. 1.
 • Sompolska-Rzechuła A. (2010), Zastosowanie metody analizy zgodności w badaniu jakości życia kobiet, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sulewski P. (2012), Zastosowanie teorii portfela i modelu wyceny aktywów kapitałowych do oceny ryzyka w gospodarstwach rolnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", vol. 333, nr 4.
 • Ullah R., Shivakoti G.P., Zulfiqar F.i in. (2017), Disaster Risk Management in Agriculture: Tragedies of the Smallholders, "Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards", vol. 87, issue 3.
 • Uddin M.N., Bokelmann W., Entsminger J.S. (2014), Factors Affecting Farmers' Adaptation Strategies to Environmental Degradation and Climate Change Effects: A Farm Level Study in Bangladesh, "Climate", vol. 2.
 • Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A. (2015), Diversification of Income Sources and their Significance in the Risk Management of Farms, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541908

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.