PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 525 Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych | 105--119
Tytuł artykułu

Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny wielowymiarowości uwarunkowań skłonności do mitygowania innych konsumentów jako formy zachowań obywatelskich

Warianty tytułu
The Use of Factor Analysis to Assess Multidimensionality of Determinants of Propensity to Mitigate Other Consumers as a Form of Customer Citizenship Behaviour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zachowania obywatelskie konsumentów (customer citizenship behaviour - CCB) to szeroki i dynamiczny kierunek badań w nauce o marketingu, który stanowi uzupełnienie badań nad zachowaniami obywatelskimi pracowników. Zachowania obywatelskie rozumiane są jako dobrowolne i uznaniowe zachowania indywidualnych konsumentów, niebędące w sposób bezpośredni ani wyraźny oczekiwane i wynagradzane przez przedsiębiorstwo, a które łącznie sprzyjają zapewnieniu wysokiej jakości działalności przedsiębiorstwa i jego efektywności. Stanowią one złożony konstrukt pojęciowy, na który składa się wiele rodzajów zachowań konsumentów, w tym zwracanie uwagi innym (mitigating). W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników, które są odmienne pod względem statystycznym i mogą stanowić stymulanty lub destymulanty skłonności do mitygowania innych konsumentów, z zastosowaniem metody analizy czynnikowej. Wykorzystano wyniki badań własnych zrealizowanych wśród polskich konsumentów metodą sondażu diagnostycznego w oparciu o technikę ankiety on-line.(abstrakt oryginalny)
EN
Customer citizenship behaviour (CCB) is an emerging and dynamic area of marketing research which complements research conducted on organisational citizenship behaviour (OCB). CCB may be presented as voluntary and discretionary behaviour of individual customers that is not directly or explicitly expected or rewarded but leads to higher quality service and promotes the effective functioning of organizations. CCB is considered to be a complex conceptual construct, consisting of several types of customer behaviours, mitigating others among others. The presented study explores and identyfies Abraham Maslow hierarchy of needs as factors stimulating customers' tendency to police or mitigate intrusive behaviour of other people. The results of on-line consumer survey conducted among 104 Polish respondents were applied to perform factor analysis. Conclusions were drawn and further research directions were also identified.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Alderfer C.P., 1969, An empirical test of a new theory of human needs, Organizational Behaviour and Human Performance, vol. 4.
 • Balaji M.S., 2014, Managing customer citizenship behaviour: A relationship perspective, Journal of Strategic Management, vol. 22, no. 3.
 • Bettencourt L.A., 1997, Customer voluntary performance: As partners in service delivery, Journal of Retailing, vol. 73, no. 3.
 • Bove L.L. i in., 2009, Service worker role in encouraging customer organizational citizenship behaviours, Journal of Business Research, vol. 62.
 • Chwalibóg E., 2013, Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu do doskonałości organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 322.
 • Cook J., Wall T., 1980, New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfilment, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 53 (1).
 • Coy D.R., Kovacs-Long J., 2005, Maslow and Miller: An exploration of gender and affiliation in the journey of competence, Journal of Counselling, vol. 83.
 • Dewalska-Opitek A., Mitręga M., 2017a, Pomaganie innym klientom jako forma zachowań obywatelskich konsumentów oraz sposób na zaspokojenie własnych potrzeb, [w:] Pator R., Kolasińska- -Morawska K. (red.), Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 4, część 1.
 • Dewalska-Opitek A., Mitręga M., 2017b, Zachowania obywatelskie konsumentów jako wyłaniający się obszar badawczy, Marketing i Rynek, nr 4.
 • Fife E., Pereira F., 2008, Maslow's Hierarchy of Needs and ICT: Challenges of End-User Adoption of Digital Life, Proceedings of FITCE Congress, 57.
 • Fornell C., Larcker D.F., 1981, Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18 (1).
 • Garma R., Bove L.L., 2009, Customer Citizenship Behaviours Directed at Service Personnel: What The Experts Have to Say, Australian and New Zeland Marketing Academy (ANZMAC)", Conference Paper.
 • Groth M., 2005, Customers as good soldiers: Examining citizenship behaviours in Internet service deliveries, Journal of Management, vol. 31, no. 1.
 • Gruen T.W., 1995, The outcome set of relationship marketing in consumer markets, International Business Review, vol. 4, no. 4.
 • Hackman R., Guskey A., 1998, The relationship between alumni and the university: Toward a theory of discretionary collaborative behaviour, Journal of Marketing Theory and Practise, vol. 6, no. 2.
 • Hair J.F. i in., 2006, Multivariate Data Analysis, 6th ed., Prentice Hall International, New Jersey.
 • Hair J.F. i in., 2012, An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research, Journal of the Academy of Marketing Science, 40 (3).
 • Hsieh A., Yen C., Chin K., 2004, Participative customers as partial employees and service provider workload, International Journal of Service Industry Management, vol. 15, no. 2.
 • Johnson J.W., Rapp A., 2010, A more comprehensive understanding and measure of customer helping behaviour, Journal of Business Research, vol. 63.
 • Kim J. i in., 2002, Cross-cultural consumer values, needs and purchase behavior, Journal of Consumer Marketing, 19 (6).
 • Koltko-Rivera M.E., 2006, Rediscovering later version of Maslow's hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research and unification, Review of General Psychology, vol. 10, no. 4.
 • Konarski R., 2014, Modele równań strukturalnych: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krystańczuk H., 2013, Ewolucja hierarchii potrzeb konsumpcyjnych - zmiana sposobu zaspokajania potrzeb podstawowych oraz dynamiczny rozwój potrzeb wyższego rzędu, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 11.
 • Maslow A., 1943, A theory of human motivation, Psychological Review, vol. 50. Maslow A., 1969, The farther reaches of human nature, Journal of Transpersonal Psychology, vol. 1, no.1.
 • Mitręga M., 2006, Building strong relationships between services' providers and consumers: Evidence from Poland, Transformations in Business & Economics, 5(2).
 • Mitręga M., 2014, Pomiar w badaniach naukowych w marketingu - standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta, Marketing i Rynek, 8 (CD).
 • Mitrega M. i in., 2012, Networking capability in business relationships - Concept and scale development, Industrial Marketing Management, 41 (5).
 • Payne R., 1970, Factors analysis of a Maslow - type need satisfaction questionnaire, Personnel Psychology, vol. 23.
 • Poraj-Weder M., Maison D., 2015, Poszukiwanie uniwersalnego modelu motywacji konsumenckich, Psychologia Społeczna, t. 10, nr 1(32).
 • Ringle Ch.M., Wende S., Becker J., 2014, SmartPLS 3, SmartPLS, Hamburg.
 • Rosenbaum M.S., Messiah C.A., 2007, When customers receive support from other customers, Journal of Service Research, vol. 9, no. 3.
 • Serwin J., 2013, Mity i fakty na temat marketingu afiliacyjnego, www.brief.pl (19.03.2017).
 • Soch H., Aggarwal N., 2013, Influence of commitment on customer discretionary behaviour: A survey in retail sector, Universal Journal of Management, vol. 1(2).
 • Tung V.W.S., Chen P.-J., Schuckert M., 2017, Managing customer citizenship behaviour: The moderating roles of employee responsiveness and organizational reassurance, Tourism Management, vol. 59.
 • Urwiler R., Frolick M.N., 2008, The IT value hierarchy: Using Maslow's hierarchy of needs as a metaphor for gauging the maturity level of information technology use within competitive organizations, Information Systems Management, vol. 25, no. 1.
 • Wahba M.A., Bridwell L.G., 1976, Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory, Organizational Behaviour and Human Performance, vol. 15.
 • Yang K.S., 2003, Beyond Maslow's Culture-Bound Linear Theory: A Preliminary Statement of The Double-Y Model of Human Needs, [w:] Murphy-Berman V., Berman J.J. (eds.), Cross-Cultural Differences in Perspectives of the Selfs, University of Nebraska.
 • Yi Y., Gong T., 2013, Customer value co-creation behavior: Scale development and validation, Journal of Business Research, 66 (9).
 • Zalega T., 2012, Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541946

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.