PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 191--205
Tytuł artykułu

Realizacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activities towards the Protection of Cultural Heritage in Polish Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie działań prowadzonych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich w Polsce oraz wysokości ich finansowania. Do jego realizacji wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) za lata 2010-2014 oraz dane Najwyższej Izby Kontroli (NIK) zawarte w opracowaniu pt. Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 [ARiMR 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; NIK, Departament Analiz i Sprawozdawczości 2015]. Analiza ta obejmowała działania w ramach Osi 4. Leader, związane z realizacją tzw. małych projektów.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present activities carried out for the protection of cultural heritage in rural areas in Poland and the amount of their financing. The purpose of the project was to use data from the Report on the Activities of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture for the years 2010-2014 and data from the Supreme Audit Office from the study entitled The Use of Public Funds for the Implementation of Local Development Strategies under the Rural Development Program 2007-2013. The analysis included activities implemented under Axis 4. Leader, referring to the implementation of small projects. The research has shown that over the period from 2010-2013 over 44 thousand applications for the implementation of activities for the protection of cultural heritage in rural areas were submitted. This proves high awareness of the local community about the resources possessed and the need to preserve them and promote them. The total amount of activities accepted for implementation amounted to 3 77 283 thousand PLN. The implementation of individual measures for the protection of cultural heritage in rural areas varied. The local community most often applied for co-financing activities related to the organization of cultural, promotional, recreational or sporting events related to the promotion of local assets. A high percentage of completed projects referred to the improvement of infrastructure, thanks to which it is possible to create cultural events. The research revealed significant disproportions between the financing of elements of material heritage and elements of belonging to the intangible cultural heritage. Much higher average amounts were granted for material protection of elements creating cultural heritage than for preserving, securing and promoting rural tradition and culture.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • ARiMR (2011), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2010 rok, ARiMR, Departament Analiz i Sprawozdawczości, Warszawa.
 • ARiMR (2012), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2011 rok, ARiMR, Departament Analiz i Sprawozdawczości, Warszawa.
 • ARiMR (2013), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2012 rok, ARiMR, Departament Analiz i Sprawozdawczości, Warszawa.
 • ARiMR (2014), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2013 rok, ARiMR, Departament Analiz i Sprawozdawczości, Warszawa.
 • ARiMR (2015), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok, ARiMR, Departament Analiz i Sprawozdawczości, Warszawa.
 • Butler R.W., Hall C.M., Jenkins J.M. (eds.) (1998), Tourism and Recreation in Rural Areas, John Wiley, Chichester.
 • Dolata M. (2014), Infrastruktura społeczna jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", vol. 16, z. 5.
 • Dolata M. (2016), Rola infrastruktury w procesach rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", vol. 16, z. 3.
 • European Union (2014), Project Stories from the Central Europe Programme. Cultural Heritage and Creative Resources, Central Europe Programme, Vienna.
 • Gulc A. (2013), Wdrażanie oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie podejścia Leader, "Ekonomia i Zarządzanie", vol. 5, nr 4.
 • Hełpa-Liszkowska K. (2013), Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 1, no. 6.
 • Hjalager A.M., Kwiatkowski G. (2018), Entrepreneurial Implications, Prospects and Dilemmas in Rural Festivals, "Journal of Rural Studies", vol. 63.
 • Kotowicz-Borowy I. (2007), Symboliczne i społeczne znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki na przykładzie regionu Kanału Augustowskiego [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Krakowiak-Bal A. (2004), Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3.
 • NIK, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2015), Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 [online], https://www.nik.gov.pl/plik/id,8414,vp,10493.pdf, dostęp: 5.06.2018.
 • Pawłowska A. (2016), Ochrona dziedzictwa kulturowego jako zadanie samorządu gminnego, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", vol. 10, nr 2.
 • Poczta J., Malchrowicz-Mośko E. (2016), Running Events in Rural Areas in Poland and the Level of Citizen Participation in Physical Culture, "Journal of Education, Health and Sport", vol. 6, no. 12.
 • Puchnarewicz E. (2013), Krajobraz kulturowy wsi jako atrakcja turystyczna [w:] A. Dudek (red.), Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. Księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku Profesora Janusza Gudowskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.).
 • Šmid Hribar M., Bole D., Pipan P. (2015), Sustainable Heritage Management: Social, Economic and other Potentials of Culture in Local Development, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", vol. 188.
 • Šmid Hribar M., Ledinek Lozej Š. (2013), The Role of Identifying and Managing Cultural Values in Rural Development, "Acta Geographica Slovenica", vol. 53, no. 2.
 • Smyk K. (2016), Działania na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie obrzędu brodacze ze Sławatycz, "Łódzkie Studia Etnograficzne", vol. 55.
 • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Herda-Kopańska J. (2016), Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa (2), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Wieliczko B., Kurdyś-Kujawska A., Herda-Kopańska J. (2017), Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa (3), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171541970

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.